కామదేవత – Part 4 109

శారదా, సుశీలలు ఒక్కొక్కాళ్ళకీ కాఫీలు అందించేరు. ఒక్క రమణికి తప్ప మిగతా ఆడపిల్లలందరికీ రాతంతా సరిగ్గా నిద్దరలేనందువల్లనో మరి వాళ్ళ వొంట్లో రేగుతున్న కోరికల వల్లనో వాళ్ళందరి కళ్ళు ఎర్రగా వున్నయి.
పిల్లలకి కాపీలు అందించే టైముకి రమణ అంకుల్, సుందరం అంకుల్, బ్రహ్మాల కాఫీలు తాగడం ఐపోవడంతో బ్రహ్మం చొరవగా తన పెద్ద కూతురు రాధికని ఇలా రా అమ్మా అంటూ పిలిచి తన వొళ్ళో కూర్చోపెట్టుకుని ఏమిటమ్మా నీ కళ్ళు అంత ఎర్రగా వున్నయి? రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోలేదా అని రాధిక వీపు నిమురుతూ అడిగేడు.
రాధిక ఏదో సమాధానం చెపుదామనుకునేంతలో తన పిర్రల మధలో గాలిపోసుకుంటూ గట్టిపడుతున్న తన తండ్రి మగతనం గుచ్చుకోవడంతో ఏమి సమాధానం చెప్పలో తెలియక చేతిలో కాఫీ ని తాగుతూ మౌనం నటించింది.

ఇంతలో దీపిక వొచ్చి తన తండ్రి బ్రహమం వొళ్ళో మరో పక్క కూర్చున్నాది.
ఇది చూసిన పద్మజ, సీతలు వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్న సుందరం వొళ్ళో కూర్చున్నారు.

కామదేవత – 17 వ భాగం
అప్పుడే నిద్రలేచిన రమణి పళ్ళుతోముకుని తన కాఫీ కప్పుని చేత్తో పట్టుకుని వొంటిల్లు గది గుమ్మం దగ్గర నిలబడి నిమ్మదిగా తన కాఫీ సిప్ చేస్తూ ముందుగదిలోకి చూసింది. అక్కడ తన అప్పచెల్లెళ్ళు, సుందరం అంకుల్ కూతుళ్ళు (పద్మజ, సీతలు) వాళ్ళ నాన్నల వొళ్ళో కూర్చున్న విధానం చూసి మనసులో ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటూ ఆ గదిలో జరిగే తతంగాన్ని గమనించడానికని తాను అక్కడే నిలబడిపోయి, తన తల్లి శారదని, సుశీల ఆంటీనీ గూడా ఆ గదిలో అడుగుపెట్టనివ్వకుండా కాపలా కాసింది.

ఎంత కూతుళ్ళైనా వాళ్ళు ఆడ పిల్లలు, వాళ్ళని వొళ్ళో కూర్చోపెట్టుకున్నది మగవాళ్ళు. మెత్తని తమ కూతుళ్ళ శరీరాలు తమ వొళ్ళో కూర్చోవడమే కాకుండా అంతకన్నా మెత్తగా తమ ఆడతనాలని తమ తండ్రుల తొడలకేసి ఒత్తిపెట్టి రుద్దుతుండడంతో ఆ మగవాళ్ళ మగతనాలు మెల్లగా వూపిరిపోసుకోవడం మొదలెట్టేయి.

అలా వూపిరిపోసుకున్న వాళ్ళ మగతనాలు మరో రెండు క్షణాలలో మరింతగా గట్టిపడి వొళ్ళో కూర్చున్న వాళ్ళ కూతుళ్ల వొంట్లో ఎక్కడెక్కడో బలంగా గుచ్చుకోసాగేయి.

ఐతే రాత్రి నించీ ఎడతెరపి లేకుండా తమ తల్లితండ్రులు వాళ్ళ పడక గదుల్లో జరిపిన కామ కేళినీ క్రీడలని చూసి చూసి కోరికల భారంతో వేడెక్కిపోయి వున్న ఈ ఆడపిల్లలు అలా తమ వొంట్లో వొత్తుకుంటున్నదేమిటో క్షణంలో అర్థమైపోవడంతో తమ తమ తండ్రులకి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా కోరికల కొలిమిలో కాలిపోతున్న తమ వొంటి తాపాన్ని తృష్ణని తీర్చుకోవడానికి ఏమాత్రం జంకు సిగ్గు లేకుండా తమ నడుములని కోరికలతో బిగదీసుకుపోయి నిక్కి నిగిడివున్న తమ తండ్రుల మగతనాలకి మరింత బలంగా అదుముతూ తొడలు మరికొంత విడదీసి ఆ నిగిడిన మగతనం తమలోతుల్లో ఒత్తుకునేలా సర్దుకున్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *