కామదేవత – Part 4 110

ఇంతలో బ్రహ్మం రమణిని కిందచేసి రమణి నోటిలో నానుతూ ఏనుగు తొండంలా సాగి నిగడదీసుకుపోయిన తన మగతనాన్ని చేత్తో సవరించుకుంటూ, రమణి తొడలని రెండుచేతులా విడదీసి తాను రమణి మీద వాలుతూ నిగిడిన తన మగతనాన్ని రమణి తొడల్లో సర్దుకున్నాడు.
మంచం మీదనించీ సీత, దీపికలు వూపిరిబిగపెట్టి అక్కడ ఆ గదిలో జరుగుతున్న తతంగాన్ని చూస్తున్నారు.

బ్రహ్మం నిగిడిన తన దండాన్ని చేత్తో పట్టుకుని అరవిచ్చుకున్న రమణి పూపాయల సందుల్లో గుచ్చి నిమదిగా తన నడుముని ముందుకు గూటించేడు. వెన్నపూసలా మ్రుదువుగా మెత్తగా పట్టులా వున్న రమణి యోనిలోకి బ్రహ్మం మొగతనం రమణి పూరెమ్మలు మడతలు పడుతూ యోని గోడలు వొరుసుకుంటూ మెత్తగా జారిపోయి దిగ్గున రమణి యోనికుహరాన్ని తాకి ఆగింది బ్రహ్మం మగతనం.

ఆహ్.. మ్మ్.. స్స్.. నాన్నా.. మ్మ్.. చంపేసావు నాన్నా., నా పూకుని చింపేసేవు .. ఆహ్ .. స్వర్గం కనిపిస్తున్నది నాన్నా, అంటూ పలవరిస్తూ రమణి తన తండ్రిని బలంగా వాటేసుకుంది.
బ్రహ్మం రమణిని అల్లుకుపోతూ నిమ్మదిగా నడుం పైకిలేపి మళ్ళీ తన మగతనాన్ని రమణి లోతుల్లోకి లాగిపెట్టి దిగేశాడు. రమణి తన మెత్త ఎగరేస్తూ తన తండ్రి పొడుస్తున్న పోట్లుకి అనుగుణంగా తన వొంటిని సర్దుకోసాగింది.
క్రమంగా బ్రహ్మం నడుంలో వీగం పెరిగింది. రమణి బరువుగా వూపిరితీస్తూ తన తండ్రి మొడ్డతో తనపూకులో పొడుస్తున్న ప్రతీ పోటుకూ మెత్తగా, మత్తుగా మూలగసాగింది.

రమణి యోనిలో పొంగి ప్రవహిస్తున్న రసాలకి సాక్షిగా బ్రహం పొడుస్తున్న ప్రతీ మొడ్డపోటుకీ రమణి యోనిలోనించీ తపక్ .. తపక్.. మని శబ్దమౌతున్నది.
బ్రహ్మం బలంగా నడుం ముందుకు దిగేసినపూడల్లా రమణి.. ఆహ్.. ఆహ్.. మ్మ్.. ఒహ్.. వ్వ్.. వ్వ్.. ఆహ్.. అనే మత్తైన మూలుగులతో ఆ గది హోరెత్తిపోసాగింది.

ఇది చూస్తున్న సీత, దీపికల్లో కోరికలు తారస్థాయికి చేరిపోయి ఇంక ఏమైతే అయ్యింది కానీ ఇటువంటి సుఖాన్ని వొదులుకోవడమంత బుద్దిలేని పని మరోటి వుండదని నిర్ణయించేసుకున్నరు. రేపటిరోజున ఎలా ఐనా సరే రమణితో చెప్పి వాళ్ళు గూడా ఆ సుఖాల్లో భాగం పంచుకోవాలని తీర్మానించుకునేప్పటికి..

రమణి ఆహ్.. ఐపోతొంది నాన్న.. నాకు ఐపోవొస్తున్నది.. అలాగే ఇంకా జోరుగా.. ఆహ్.. ఇంకా జోరుగా.. ఆహ్.. అలాగే గుద్దండి.. మరింత జోరుగా.. ఆహ్.. అహ్హ్.. మ్మ్.. వ్వ్.. వ్వ్.. వ్.. ఆహ్.. మ్మ్.. ఆహ్.. నాకు ఐపోతున్నది.. ఆహ్.. నాకు ఐపోతున్నది.. అంటూ బలమైన భావప్రాప్తి పొందింది.

రమణికి ఐపోవడంతో బ్రహ్మం గూడా తన మగతనాన్ని రమణి యోనిలోతుల్లోకంటా అదిమిపెట్టి చివ్వు చివ్వున రమణి పొత్తికడుపునిండా తన వీర్యాన్ని నింపేసి అలసటగా రమణిమీద వాలిపోయేడు బ్రహ్మం.

అలా వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళ చేతుల్లో ఒకళ్ళు ఓ 15, 20 నిమిషాలపాటు సేద దేరేప్పటికి బ్రహ్మం మగతనం మళ్ళీ గాలిపోసుకున్నది. దానితో బ్రహ్మం రమణిని లేపి మోకాళ్ళమీద వొంగోపెట్టి నిగిడిన తన మగతనాన్ని వెనకనించీ రమణి యోని మడతల్లోకి గూటించి కసిదీరా రమణిని కుక్కని దెంగినట్లు దెంగి తానూ సుఖపడి రమణి ని సుఖపెట్టసాగెడు .

సీత, దీపికలు ఇది చూసి మరింత వేడెక్కిపోయేరు. ఈ భంగిమలో వాళ్ళకి బ్రహ్మం మగతనం రమణి యోని మడతల్లోకి మెత్తగా దిగబడిపోవడం మళ్ళీ రమణి లోనించీ తడి తడిగా మెరుస్తూ బయటకి రావడం చూస్తుంటే వాళ్ళిద్దరిలోనూ కామం ఫెల్లుభకసాగింది.
అలా రమణి, వాళ్ళ నాన్న బ్రహ్మం మరో అర్థగంటపాటు ఒకళ్ళనొకళ్ళు సంత్రుప్తి పరుచుకుంటూ మరో గంటకి అలా నగ్నంగానే నిమ్మదిగా నిద్రలోకి జారిపోయేరు.
ఐతే పక్క మంచమీద సీత, దీపికలు మాత్రం ఆ రాత్రి చాలాసేపు నిద్ర రాక పక్కమీద అసహనంగా పొర్లి పొర్లి ఎప్పటికో నిద్రలోకి జారిపోయేరు.

ప్రొదున్న సుమారు ఏడున్నర, ఎనిమిది గంటలౌతుండగా పెద్దవాళ్ళు ఒక్కొక్కలు నిద్రలు లేచి పళ్ళుతోముకుని కాఫీలకోసం శారద ఇంట్లో చేరసాగేరు. ఓ పక్క కాఫీలు తెయారయ్యే టైముకి పిల్లలు గూడా ఒక్కొక్కళ్ళుగా నిద్రలు లేచి రమణి వాళ్ళ ఇంటి ముందుగదిలో చేరేరు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *