కామదేవత – Part 4 109

ఒక్క అర్ధ గంట పాటు ఆ గదిలో తమకాల మూలుగులు లేకుండా గడిచ్నింది. కానీ మంచం మీది ఓ రెండు ప్రాణాలు మాత్రం నిప్పు కణికల్లా కోరికల భగ బగల్లో కాలిపోతూ అసహనంగా పొర్లసాగేయి.
మరో అర్ధగంట గడికేప్పటికి మగవాళ్ళిద్దరూ ఆడవాళ్ళని మార్చుకుని మళ్ళీ సౄంగార సాగరమధనాన్ని మొదలెట్టేరు. ఈమారు ఈ సౄంగార సాగరమధనం సుమారుగా ఓ గంటపాటు ఎడతెరిపిలేకుండా సాగింది.

దానితో మంచం మీద పడుకుని చూస్తున్న రాధిక, పద్మజలకి అర్థం ఐపోయింది. తమ కుటుంబాలలో పెద్దవాళ్ళు తమని గూడా వాళ్ళతో కలిసిపోమని నోటితో కాకుండా చేతలతో కావాలనే తమని రెచ్చగొడుతున్నారని.

దానితో వాళ్ళిద్దరూ ఇంక అన్ని రకాల సిగ్గు సంకోచాలని వొదిలిపెట్టేసి జీవితంలో ఏదైతే అది జరగనీ కానీ ముందు కోరికలతో అల్లాడిపోతున్న తమ తనువులకి వెచ్చని మగవాడి కొగిలింతల్లో సుఖపెట్టి ఆడదానిగా పుట్టినందుకు మగవాడి బిగువైన మగతనానికి తమ మానాన్ని అర్పించి ఆడతనాన్ని అర్పించడంలో వున్న ఆనందాన్నీ, మాధుర్యాన్ని ఆఖరిక్షణం వరకూ ఆనందించాలని తీర్మానించేసుకున్నరు.

అప్పటికే గత రెండుగంటలుగా ఆ గదిలో జరుగుతున్న సౄంగారసాగర మధనాన్ని చూసి చూసి తనువు మనసు అలసిపోవడంతో అలాగే అలసటగా పద్మజ, రాధికలు నిద్రలోకి జారిపోయేరు.

ఇక్కడ ఈ ఇంట్లో వ్య్వహారం ఇలా సాగుతున్న ఇదే సమయంలో అక్కడ రమణిని తన తండ్రి బ్రహ్మం నిమ్మదిగా ముద్దులతో మొదలెట్టి చిన్నగా కౌగలింతలు దాటి క్రమంగా ఒక్కటొక్కటిగా రమణి వొంటిమీది వలువలు ఒలిచి నగ్నంగా తెయారు చేస్తుంటే, సీత, దీపలు ఆశ్చర్యంతో కళ్ళింతలు చేసుకుని వాళ్ళనే చూస్తూ వుండిపోయేరు.

రమణిని వాళ్ళ నాన్న బ్రహ్మం నగ్నంగా తెయారు చెయ్యగానే రమణి గూడా వాళ్ళ నాన్న వొంటిమీది బట్టలని ఒక్కటొక్కటిగా వొలిచేసి నగ్నంగా తెయారుచేసింది. ఐతే రమణికి గానీ, బ్రహ్మానికి గానీ ఎటువంటి తొందరా లేనందువల్ల రమణి వాళ్ళ నాన్నని వెల్లకిల్లా పడుకోపెట్టి నిగిడిన అతని మగతనాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని సమ్మగా కుడవసాగింది.

సీత, దీపికలు నోరువెళ్ళబెట్టి దాన్ని అశ్చర్యంగా చూడసాగేరు. వాళ్ళిద్దరూ చూస్తున్నరని తెలిసి వాళ్ళు చూడాలనే రమణి మరింత టైం తీసుకుంటూ మరింత నిమ్మదిగా చెయ్యసాగింది. రమణి అలా బ్రహ్మం మగతనాన్ని కుడుస్తుంటే, బ్రహ్మం తన చేతిని రమణి పూరెమ్మల పాయల్లోకి పోనిచ్చి నిమ్మదిగా రమణి పూరెమ్మలు విడదీసి ఆ పాయలో వేళ్ళతో కెలకసాగేడు.

వాళ్ళ నాన్న అలా కెలుకుతుంటే రమణిలో అగ్గి రాజుకుని 69 భంగిమలో తను తన రెండు కాళ్ళని తన తండ్రి ముఖం మీదకి వేసి తన దిమ్మని తండ్రి నోటికి అందించింది. దానితో బ్రహ్మం రెండుచేతులా రమణి పూరెమ్మలు విడదీసి తన ముఖాన్ని రమణి పూరెమ్మల్లో దిగేసి నాలుకతో రమణి ఆడతనంలోనించీ కామరసాలు జుర్రుకోసాగేడు.

ఓపక్క తన తండ్రి నాలుక ఆకురాయిలా తన పూరెమ్మల్లో గోడలని అరగదీస్తూ, మధ్య మధ్యలో ఆ నాలుక బయటకి వొచ్చి తన గొల్లిని బలంగా రుద్దుతూ, అంతలోనే బాగా వుబ్బి వూరి పొంగడంలా పొంగిన తన పూరెమ్మలని నోటిలోకి పీల్చుకుని పళ్ళతో నమిలేస్తుంటే రమణి ఆ సుఖాన్ని తట్టుకోలేక బలమైన భావప్రాప్తికి లోనయ్యింది.
రమణి అలా భావప్రాప్తికి లోనౌతూ మత్తుగా మూలుగుతూ సుఖపడిపోవడాన్ని చూస్తున్న సీత, దీపలకు సెక్స్ లో ఇంతసుఖం వున్నాదా అని అనిపించసాగింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *