కామదేవత – Part 4 87

రమణ అంకుల్ నిగిడిన తన మగతనాన్ని గుప్పిట పట్టి సరవరదీస్తూ పిల్లలిద్దరికి కనిపించేలా తన మగతనాన్ని సుశీల లోతుల్లో దిగేసేప్పటికి స్స్స్.. ఆహ్హ్.. అంటూ మత్తుగా ములుగుతూ సుశీల గదిలో పిల్లలున్నారన్న సంగతి గూడా మర్చిపోయి రెచ్చిపోయి రమణ చేత కుతిగా తన బులపాటాన్ని తీరుచుకున్నది.
మంచం మీదనుండీ ఇందంతా చూస్తున్న రాధిక, పద్మజలు కోరికల భారంతో వీడెక్కిపోతూ కసిగా తమ వొంట్లో ఎక్కడెక్కడో నలిపేసుకోసాగేరు.

ఆ గదిలో మొదటి జంట తమ కోరికల తాపాలని చల్లార్చుకుని కాస్తంత ఆ గదిలో ప్రశాంతత అలుకునేవేళకి అప్పటివరకూ పక్కగదిలోనించీ ఇందుకేసమే ఎదురుచూస్తున్న శారద, సుందరం అంకుల్ గదిలోకి అడుగుపెట్టి ఆ సరికే వొంట్లో తపనల దాహాన్ని తీరుచుకుని నగ్నంగా సేదదేరుతున్న సుశీల, రమణ అంకుల్ పక్క పడుకుని అప్పటికే గత అరగంటసేపుగా ఆ గదిలో ముందు జంట చేసిన సౄంగార విన్యాసాలని చాటుగా చూస్తూ వేడిక్కి పోయి వుండడంతో..
వీళ్ళు ఇంక వుపోధాతం లేకుండానే ఇద్దరూ బలమైన బిగువైన కౌగిలింతలల్లో ఒకళ్ళ నొకళ్ళు నలిపేసుకుంటూ డైరెక్ట్ గా రంగంలోకి దిగిపోయేరు.

మరో రెండు నిమిషాలలోనే శారద వొంటిమీదనించీ సుందరం వొంటిమీదనించీ బట్టలు బై.. బై.. చెప్పేసేయి. అప్పుడే పుట్టిన పాపాయిల్లా నగ్నంగా తెయారైపోయిన శారద తొడలు తెరవడమే ఆలస్యం సుందరం నిగిడిన తన మగతనాన్ని శారద విచ్చుకున్న ఆడతనంలోకి దిగేసి సుమారుగా ఓ నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు ఆ గదిని మత్తైన మూలుగులతో, బరువైన వుచ్వాశ నిశ్వ్యాశలతో, తప తప మని జోరు జోరు తాడింపులతో ఆ గదిని హోరెత్తించేశారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *