కామదేవత – Part 4 109

దీప రమణి సళ్ళని పిసుకుతుంటే, రమణి దీప సళ్ళని నలపసాగింది. ఇద్దరూ మత్తు మత్తుగా మూలగసాగేరు. రమణి దీపని కిందచేసి తాను మీదకి వొచ్చి దీప పెదాలకి తన పెదాలు ముడివేసి దీప నోటిలోనించీ ఎంగిలి జుర్రుకుంటూ తన నోటిలోని ఎంగిలిని తన చెల్లెలికి అందిస్తూ ఓ ఐదు పది నిమిషాలసేపు శరీరాల తమకాలు తీరేలా సళ్ళు సళ్ళు, వొళ్ళు, వొళ్ళూ నలుపుకుంటూ గడిపేక ..

ఒక్కసారిగా తాను 69 భంగింలోకి తిరిగిపోయి తన తొడలు విడదీసి విప్పారిన తన ఆడతనాన్ని చెల్లెలి నోటికి అందించి తన చెల్లెలి తొడలు రెండూ విడదీసి తన ముహాన్ని విచ్చుకున్న చెల్లెలి తొడల్లోకి అదిమేసింది.

దీపిక తమకంగా తన రెండు తొడలని రమణి ముఖం చుట్టూ మెలేసి విప్పారిన తన ఆడతనాన్ని అక్కయ్య నోటికి అందించింది. రమణి రెండుచేతులా దీపిక పూరెమ్మలు విడదీసి నాలుకని నిటారుగా నిలబెట్టి చెల్లెలి మానంలో పొడుస్తుంటే ఆహ్.. ఆహ్.. అంటూ దీప మత్తు మత్తుగా మూలుగుతూ తన మెత్త ఎగరేసి ఎగరేసి రమణి నోటికి అందిస్తుంటే..

రమణి తన పూదిమ్మతో దీపిక ముఖాన్ని, నోటిని కప్పేసింది. దీపిక తన అక్కయ్య చేస్తున్నది చూసి నేర్చుకుంటూ తనుగూడా రమణి పూరెమ్మలు పగలదీసి తన ముఖాన్ని అక్కయ్య రమణి మానంలోకి పూర్తిగా దోపేసి తన నాలుక ఎంతలోతుల్లోకి పోగలదో అతలోతుల్లోకి దిగేసి అక్కయ్య మానంలోనించీ మదనరసాలని జుర్రుకుంటూ తనకి మొదటిసరిగా భావప్రాప్తి కలగడంతో మ్మ్మ్.. ఆహ్.. అక్కయ్యా.. అంటూ .. రమణి నోటినిండా కమ్మని కామరసాలని నింపేసింది.

రమణికి గూడా సరిగ్గా అప్పుడే భావప్రాప్తి కలగడంతో దీపా.. అంటూ తనుగూడా దీపిక కడుపు నిండేంతగా కామరసాలని కార్చేసి అలసటగా దీపిక పూదిమ్మలో ముఖం అదిమిపెడుతూ వాలిపోయింది.

అలా వాళ్ళిద్దరూ ఓ పదిహేను నిమిషాలు ఒకళ్ళ చేతుల్లో ఒకళ్ళు సేద దేరేక రమణి దీపిక పూరెమ్మలు విడదీసి తన నోటితో దీపిక మదన మందిరంలోకి బలంగా గాలి వూదింది. ఆలా చెయ్యడంవల్ల 13 ఏళ్ళ దీపిక మానం మొత్తంగా విచ్చుకుని ఏ మగాడితోనైనా రతి జరపడానికి అనుగుణంగా ఆమె యోని విచ్చుకున్నాది. అది కామదేవత రంగానికి ఇచ్చిన వరం. అసలు అందుకోసమే రమణి దీపికతో ఆ విధంగా రతి జరిపింది. ఆ సంగతి అక్కడ వున్నవాళ్ళెవ్వరికీ తెలియదు తెలిసే అవకాశం కూడాలేదు.

ఆ కార్యక్రమం ముగియగానే రమణి నిమ్మదిగా లేచి బట్టలు కట్టుకుంటూ.. తనవైపే కళ్ళార్పకుండా చూస్తున్న రాధిక, పద్మజ, సీతల వైపు చూసి నవ్వుతూ కన్ను కొట్టి ఎలావుంది అని స్పురించేలా కళ్ళు ఎగరేసింది.

అప్పటివరకూ అదోరకమైన కైపులో పడి కొట్టుకుపోతున్న రాధిక, పద్మజ, సీతలు తేరుకుని, అదేమిటే అలా చేసేవు? అని అడిగేప్పటికి, సెక్స్ మొగా ఆడానే చేసుకోవాలని ఎక్కడా రాసిపెట్టిలేదు. ఆడపిల్లలు కూడా చేసుకోవొచ్చు అని నవ్వుతూ చెపుతుంటే వాళ్ళంతా నోట మాట రానట్లుగా రమణిని వింతగా చూడసాగేరు. ఇంతలో దీపిక లేచి బట్టలు కట్టుకున్నాది.

కామదేవత – 16 వ భాగం

అప్పుడు రాధిక, పద్మజలు రమణి చెయ్య పట్టుకున్ని నిజం చెప్పు నీకు “మన వాళ్ళందరితోనూ ఆ.. అనుభవం అయ్యింది కదూ?” అని అడిగేప్పటికి రమణి ఒక్క క్షణం సంధిగ్దంలో పడిపోయింది.
రమణి సందిగ్ధాన్ని మరోలా అర్థం చేసుకున్న మా వాళ్ళు, పరవాలేదులే మేమేమీ అనుకోము నిజం చెప్పు. ఈ ఒక్కరోజు ఒక్క సారి ఆ కథలపుస్తకం చదివేప్పటికే మాకు ఏదోలా ఐపోతుంటే కళ్ళముందు అలా మన వాళ్ళు అన్నిరకాలుగా చేసుకుంటుంటే ఎవరుమాత్రం మడికట్టుకు కూర్చోగలరు? చెప్పు అంటుంటే..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *