కామదేవత – Part 4 110

మరో రెండు నిమిషాలకి రాధిక కూడా పద్మజ లాగానే సోలిపోయి మంచం మీద వాలిపోవడంతో ఈ మారు సీత తనంతట తానుగానే వెళ్ళి రమణిని చుట్టుకుపోయింది. రమణి సీతని మంచం మీద వాల్చేసి వెనక్కి తిరిగేప్పటికి దీప తన వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసి నగ్నంగా రమణికి ఎదురొచ్చింది.

అందరిలోకి చిన్నదైన దీప అంత fast గా వుండడం చూసిన రమణి ఆశ్చర్యపోయింది. రమణి ఆఆలోచనలోనించీ తేరుకోనేలేదు దీప రమణిని బలంగా అల్లుకుపోయి రమణి పెదాలని తన పెదాలని కలిపింది. మరునిమిషంలో ఇద్దరూ నగ్నంగా నేలమేద వాలిపోయేరు.

రమణి సళ్ళు పెద్ద సైజు నిమ్మ పళ్ళలా వున్న దీపిక సళ్ళని బలంగా వొత్తుకుంటున్నాయి. దీపిక రమణి కాళ్ళకి తన కాళ్ళు పెనవేసింది. ఇద్దరి శరీరాలలో అణువణువు ఒకళ్ళ నొకళ్ళని తాకుతున్నయి.

దీపిక తన నడుముని ముందుకు వొత్తేప్పటికి రమణి పూరెమ్మలకి దీపిక లేత పూరెమ్మలు వొత్తుకున్నాయి. రమణి రెమ్మల్లో వూరిన తడి దీపిక పూరెమ్మలకి అంటుకునేప్పటికి దీపిక ఇంక ఆపుకోలేనట్లుగా రెండుచేతులమీద పైకి లేచి తన రెండు చేతులా రమణి సళ్ళని కసి కసిగా పిసికేస్తూ తన పూదిమ్మని రమణి పూదిమ్మకి బల్మగా వొత్తిపెట్టి రాస్తూ రతిచెయ్యడం మొదలెట్టింది.

రమణిలో కూడా కామం ఫెల్లుభికి ప్రపంచాన్ని పరిశరాలని మర్చిపోయి దీపికతో హుషారుగా రతి సలపడం మొదలెట్టింది. వాళ్ళకి తెలియకుండానే మత్తైన మూలుగులు, బరువైన వుశ్వాశ నిశ్వాశలతో ఆ గది హోరెత్తిపోయింది.

ఈ సందడికి మంచం మీద సొమ్మసిల్లిపోయిన రాధిక, సీత, పద్మజలు లేచి కూర్చుని కళ్ళముందు రమణి దీపికలు నెరుపుతున్న రతి క్రీడని కోరికలు నిండిన కళ్ళతో చూడసాగేరు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *