కామదేవత – Part 4 110

పద్మజ అందుకుంటూ .. అఔనే.. నా friend చెప్పుతుంటుంది!! వాళ్ళ బావ అదీ ఇలానే చేసుకుంటుంటారుట. ఒక్కసారి వాళ్ళ బావ దానిమీదకెక్కి దాన్ని అందులో పెట్టేప్పటికి దానికి వొళ్ళంతా మత్తెక్కిపోయి తిక్క తిక్కగా ఐపోతుందిట.

ఇంక వాళ్ళ బావ జోరు జోరుగా దానితో లోపలకి పొడుస్తుంటే దీనికి స్వర్గంలో వున్నట్లు వుంటుందిట. వొళ్ళంతా మత్తు ఆవరించేసి సుఖం నర నరాల్లో పాకిపోయి జీవితంలో సుఖం ఆనందం మజా అన్నీ అందులోనే వున్నట్లుగా అనిపిస్తుందిట. అప్పుడైతే అసలు దానికి వాళ్ళ బావని అస్సలు వొదలాలనే అనిపించదుట. ఆఖరికి వాళ్ళ బావ తన లోతుల్లో వెచ్చగా ఏదో తడిని నింపేస్తాడుట.. ఆటైములో దీనికి వొళ్ళంతా ఏదో ఐపోయి వొంటిమీద తెలివి లేనంతగా మైకం కమ్మేస్తుందిట.

అదంతా ఐపోయేక వాళ్ళ బావ లేచి వెళ్ళిపోతుంటే దీనికి అస్సలు మనసొప్పదుట. ఒక్కోసారి ఐతే అది వాళ్ళ బావని బలంగా వాటేసుకుని కదలనివ్వకుండా ఓ గంటసేపు అతని చేతుల్లోని పడుకుని నిద్రపోతుంటుందిట.. అది అలా చెపుతుంటే.. నాకైతే వెంటనే వాళ్ళ బావదగ్గరకి వెళ్ళి అందులో వుండే సుఖమేమిటో తెలుసుకోవాలని ఒకటే వుబలాటంగా అనిపిస్తుందనుకో.. అంటూ సుదీర్ఘంగా ఏదో మత్తులో వున్న దానిలా మాట్లాడుతుంటే రమణి కల్పించుకుని..

అఔనే నువ్వు చెప్పింది నిజమే.. ఆ సుఖం అనుభవించాలేగానీ మాటల్లో చెప్పలేమే అనేప్పటికి రాదిక ఇంక మాటలు చాలే .. ప్వరగా పేజీ తిరగెయ్యి అని అంటుంటే పక్క బొమ్మలో ఏముందో చూడాలని రాధిక పడిపోతున్న ఆరాటానికి మనసులోనే నవ్వుకుంటూ రమణి నిమ్మదిగా పేజీ తిరగేసింది.

అక్కడ పేజీలో అతను తన మగతనాన్ని మట్టం వరకూ ఆమె లోతుల్లో దిగేశేడు. ఆమె కళ్ళు మత్తుగా మూసుకుని అతన్ని బలంగా వాటేసుకుని వున్నది. అతను ఆమె సళ్ళని కసిగా కుడుస్తున్నాడు.

మరోపక్క పేజీలో ఈమారు ఆమె మంచాన్ని పట్టుకుని ముందుకు వొంగి వుంది. తెల్లని ఆమె తొడల మధ్యలో సగానికి కోసిన పనసతొనల్లా వుత్పుల్లమై ఆమె ఆడతనం కనిపిస్తున్నది. ఆమె ఆడతనపు పాయలనించీ తెల్లగా చిక్కని అతని వీర్యం కారుతున్నట్లుగా తడి తడిగా మెరుస్తున్నది. అతను తన మగతన్నాన్ని ఓ చేత్తో పట్టుకుని ఆమె వెనకాల నిలబడి వున్నాడు.

నేను మరో పేజీ తిరగేసేను. ఈమారు అతను తన మగతనాన్ని వెనకనించీ ఆమె ఆడతనంలోకి గూటిస్తున్న్నాడు. అతని మగతపు శీర్షం ఆమెలోకి గుచ్చి వున్నట్లున్నది. మరోపక్క పేజీలో అతని మగతనం పూర్తిగా ఆమె లోతుల్లో దిగేసివుంది అతను ముందుకు వొంగి బరువుగా వేళ్ళడుతున్న సళ్ళని రెండుచేతులా వొడిసిపట్టుకుని కళ్ళు మూసుకుని కసిగా ఆమె ఆడతన్నాన్ని దంచుతున్నట్లుగా వుంది.

ఆ బొమ్మ చూస్తూ ఆమ్మో ఇలా గూడా చేస్తారా అని ఆడపిల్లలు అంటుంటే.. మగవళ్ళు ఆడవాళ్ళని ఇలాగే కాదు రక రకాలు గా చేస్తారు. మీకు ఒక్కసారి ఆ అనుభవమైతే అందులో మజా ఏమిటో మీకే తెలుస్తుంది అన్నది రమణి.

అప్పటికి ఆ పుస్తకంలో పేజీలు ఐపోవడంతో రమణి ఆపుస్తకాన్ని పక్కన పెట్టి ఈ బొమ్మల్లో ఏముంటుంది? ఈ కథలు చదవి చూడండి అప్పుడు తెలుస్తుంది సెక్స్ లో మజా ఏమిటో అంటూ తలా ఒక్కళ్ళకి తలా పుస్తకం ఇచ్చి రమణిగూడా ఓ పుస్తకం చేతుల్లోకి తీసుకుని అలా మంచమీదకి వాలిపోయి ఆ పుస్తకంలో కధని చదవదానికి తెయారయ్యింది.

పద్మజ ఆ గదిలోనే పడక్కుర్చీలో వాలిపోయి బూతుపుస్తకాన్ని తెరిచింది. రాధిక, దీప, సీతలు పుస్తకాలు పట్టుకుని ముందుగదిలోకి వెళ్ళిపోయేరు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *