కామదేవత – Part 4 110

అది ఒక ఫారిన్ పుస్తకం. దానిలో అంతా తెల్లావాళ్ళ ఫోటోలు చాలా అందంగా వున్నయి. full పేజీ నిండుగా ఓ ఆడది నగ్నంగా కుర్చీలో రెండు తొడలూ విడదీసి కూర్చుని వుంటే ఆమె వెనకాల ఓ మగాడు నగ్నంగా ఓ తొమ్మిదంగుళాల మొడ్డని నిగడబెట్టి ఆఆడదాని పెదాలలోనించీ అధరాల మధువులు గ్రోలుతూ ఓ చేత్తో ఆమె బలమైన సన్ను పిసుకుతూ మరోచేతితో ఆమె పొట్ట నిమురుతున్నట్లుగా వున్నది.

ఆమె రెండుతొడలూ విడదీసి వుండడంతో వుత్పుల్లమైన ఆమె యోని అప్పుడే విచ్చుకున్న సంపెంగ మొగ్గలా తడి తడిగా మెరిసిపోతూ ఆడదానిలో వుండే అందాలని చూసేవాళ్ళ కళ్ళకి విందులుచేస్తూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని ఆ మగవాడి చెర్యలకి పరవశించిపోతున్నాది.

ఆ బొమ్మని అలానే చూస్తూ గదిలో ఆడపిల్లలంతా మాటరానట్లుగా బిగదీసుకుపోయేరు. ఆ గదిలో రెండు నిమిషాలపాటు బరువైన వుశ్వాశనిశ్వాశలు తప్ప మరేమీ వినిపించలేదు. ఓ రెండు నిమిషాల తరువాత ఆ గదిలో నిశ్శబ్దాన్ని భంగపరుస్తూ మొట్ట మొదటిసారిగా అక్క రాధిక అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటంటే,..

అఔనే రమణీ నువ్వు నాన్నది చూశావుగదా? ఈ బొమ్మలో లాగా అంతపొడవు వుంటుందటే? అని..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *