కామదేవత – Part 39 117

మధు అలాగే గదిలో లైటు స్విచ్చి దగ్గరే నిలబడి తన తల్లి వొంటిని కళ్ళతోనే తడుముతున్నాడు..

ఇందాకలే తలస్త్ననం చేసి లూజుగా అల్లుకున్న జడ.. ఆ జడలో మరువాలతో కలిపి కట్టిన సంపెంగపూల దండ. విశాలమైన నుదురు.. ఆ నుదుటిమీద రెండు కనుబొమలూ కలిసే చోటులో ఎర్రని తిలకపు బొట్టు.. విల్లులా వొంపుతిరిగిన కనుబొమ్మలకింద చిలిపిగా నవ్వుతూ కవ్విస్తూ రా రమ్మని ఆహ్వానిస్తూ రెచ్చగొడుతున్న పద్మాల్లంటి విశాలమైన కళ్ళు.. కోటేరులాంటి ముక్కు.. ఆ ముక్కుకి ఎడమపక్క రవ్వలు పొదిగిన చిన్న ముక్కుపుడక.. లేత తమలపాకుల్లాంటి నున్నటి బుగ్గలు.. దొండపడ్ల లాంటి పెదవులు..

ఒక భక్తుడు భగవంతుడిని ఎంత ఆరాధనగా చూస్తాడో అంత ఆరాధతో అంత ప్రేమతో మధు కళ్ళు తన తల్లి వొంటిని ఆర్తిగా తడుముతూ.. తన కళ్ళకి కనిపిస్తున్న తన తల్లి రూపాన్ని అణువణువునీ తన మనసు పొరల్లో ముద్రించుకుంటున్నాడు.. మధు కళ్ళు ఇప్పుడు తన తల్లి ముఖాన్ని విడిచి మరింత కిందకి జారేయి..

శంఖం లాంటి మెడ.. ఆ మెడకి అటూ ఇటూ విశాలమైన భుజాలు.. మెడనించీ భుజాల అంచులవరకూ ఏ అచ్చాదనా అడ్డంలేకుండా నగ్నంగా నున్నని సుశీల భుజాలు చూసేవాళ్ళకి చూడగానే కోరికలని రేకెత్తిస్తూ రెచ్చగొడుతున్నాయి.. భుజాల చివరలు మాత్రం తెల్లని జాకెట్ కప్పి.. ఆ భుజాల మీదనించీ ఓ 8-9 ఇంచీల వరకూ చేతులని కప్పుతూ.. జాకెట్ అంచుల్లో ఎర్రని పట్టీ సుశీల జబ్బల చుట్టూ చుట్టుకుని కనిపిస్తున్నాయి.. అక్కడనించీ బంగారు రంగులో పొడవైన సుశీల చేతులు.. చేతుల చివర్లలో లేతగా తెల్లగా మెరిసిపోతున్న సన్నటి అందమైన వేళ్ళు..

మధు చూపులు మళ్ళీ తన తల్లి మెడ దగ్గరకి మళ్ళేయి.. ఈమారు మధు చూపులు తన తల్లి ఖంఠం దగ్గరనించీ కిందకి జారుతున్నాయి…

విశాలమైన చాతీ మరికొంచెం కిందకి జారితే పొంగరించిన 38+ డి.డి. సైజు సళ్ళు వాటిబరువుని మొయ్యలేక వాటిని బిగించి కట్టిన నల్లని పలుచని బ్రా లోనించీ కనీ కనిపించనట్లుగా నల్లని ద్రాక్షపళ్ళల్లా కన్నతల్లి చనుముచికలు చిన్నప్పుడు తాను ఏ చనుముచికలనించీ చనుపాలు తాగి ఎదిగి ఇంతటివాడయ్యేడో.. ఆ సళ్ళని మరోసారి తనివితీరా తన నోటినిండా కూరుకుని మరొక్కసారి ఈ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి తనివితీరా ఆ సళ్ళలోనించీ పొంగే అమృతతుల్యమైన మధుధారలు గ్రోలాలన్న తహతహ మధులో..

కానీ బరువైన ఆ స్తనాలని పలుచని ఆ బ్రా మొయ్యలేక సాగిపోతుంటే, ఆ బ్రాకి సహాయంచేస్తూ తెల్ల జాకెట్ కప్పుల్లో ఇమిడ్చుకుంటూ.. తెల్లని ఆ జాకెట్‌లోనించీ నల్లని బ్రాల బిగువుల చివర్లలో నిక్కిన తల్లి చనుముచికలని మధు ఈ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి చూస్తుండడంతో.. మధు చూపులని మరలించాలని సుశీల చిన్నగా వొంటిపొరనున్న తన తెల్లని చీర పైటని కొద్దిగా సవరించుకునేప్పటికి.. మధు దృష్టి చెదిరి మధు చూపులు సుశీల మెడదగ్గరనించీ బొడ్డుకి బెత్తెడు కిందకి కట్టిన తల్లి చీర కట్టువరకూ ప్రసరించేయి..

మధు చూపు దృక్కోణం మారడంతో ఈమారు మధు కళ్ళకి పలుచని చీర పైట కింద బోర్లించిన మిఠాయి పొట్లాల్లా మొనలుదేలి నిక్కినిగిడిన తన తల్లి స్తనసంపద సౌదర్యాన్ని ఈమారు మరో కోణంలో చూస్తూ.. (అమ్మ జాకెట్‌ని అలా కుట్టిన ఆ టైలర్‌కి మనసులోనే జోహార్లు చెప్పుకున్నాడు మధు) అలా నిక్కినిగిడిన సళ్ళ మధ్య తన తండ్రి కట్టిన మంగళసూత్రం, ఆ మంగళసూత్రాలకి కొంచెం కిందకి వేళ్ళాడుతున్న నల్లపూసలు. మరికొంచెం కిందకి జారితే, పలుచని చీర కొంగుమాటున పలుచని పొట్ట మధ్య లోతైన బొడ్డు..

మధు చూపులు ఈమారు చార కట్టు నించీ కిందకి జారేయి..

ఈమారు విశాలమైన గఘనభాగం.. రెండు అరటిబోదెల్లాంటి తొడలమధ్య చిక్కుపడిన చీరకుచ్చిళ్ళు.. సుశీల ఒక కాలు ముడిచి తలుపుకి వొత్తిపట్టి నిలబడిన భంగిమలో సుశీల చీర పైకి లేచి నున్నని కాలి పిక్క చూసి మధు కళ్ళలో ఒకరకమైన కామకోరిక దోబూచులాడింది..

తనని నఖసిఖపర్యంతం అలా కళ్ళప్పగించి చూస్తూ నిలబడిపోయిన మధుని చూసి.. ఇంక తాను చొరవ చెయ్యకపోతె మధు అడుగు ముందుకెయ్యలేడని అర్ధమైన సుశీల.. నవ్వుతూ.. రాత్రంతా అలా చూస్తూనే నిలబడతావా లేక …. … … అంటూ చిన్నగా నవ్వేసింది…

సుశీల వేసిన ప్రశ్నతో తపోభంగం జరిగిన మధు ఈలోకంలోకి వొస్తూ.. అమ్మా.. అంటూ ఆర్తిగా రెండడుగుల్లో తన తల్లిదగ్గరకి వొచ్చి అమాంతం తన తల్లిని వాటేసుకోబోతుంటే..

ఆ.. ఆ.. ఆ.. అగాగు.. వూరికే అలా తొందరపడితే ఎలా..? అంటూ సుశీల మధుని ఆపుతూ.. మీనాన్న నీకు ఓ బంగారం కాసు ఇచ్చేరన్నావుగా..? ఏదది..? ఎక్కడ పెట్టేవు..? అని అడుగుతూ సుశీల పడకగది తలుపుల దగ్గరనించీ వొయ్యారంగా కులుకులుపోతూ మంచం ముందు దాకా వొచ్చి నిలబడింది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Super.send the remaining parts immediately

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *