కామదేవత – Part 39 117

అలా అందరి పరాచికాల మధ్య సుగ్గుతో ముఖం ఎర్రగా కందిపోతుండగా అమ్మా, బ్రహ్మం అంకుల్ సిగ్గుపడి మెలికెలు తిరిపోతూ.. ఎలాగో భోజనాలు ముగించి ఇళ్ళకి చేరేరు.

రమణి, రాధిక, దీపిక, పద్మజ, సీతలు భోజనాలు చేసి రాత్రి మళ్ళీ ఆకలేస్తే తినడానికని సాయంత్రం కాఫీల టైంలో చేసిన బజ్జీలనీ, కొన్ని మినపసున్నుండలనీ, మరికొన్ని స్వీట్‌స్నీ పొట్లాలు కట్టుకుని అలాగే సుదర్శనం అంకుల్ ఇటుపక్క రాకూడదని నియమం పెట్టడం వల్ల అతనికి కూడా భోజనాన్ని కేరేజీలో సర్దుకుని పిల్లలంతా సుదర్శనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయేరు.

రెండు కుటుంబాలవాళ్ళ భోజనాలు ఐపోయేక సుబద్ర, శారదలు, మాధవికి అన్నీ సర్దిపెట్టడంలో చేతనైనంత సాయం చేసి ఇళ్ళకి వొచ్చేసరికి టైం రాత్రి సుమారు 8:30 అయ్యింది.

శారద, సుబద్రలు ఇంటికి వెళ్ళి భవానీని రాత్రి సోభనానికి అలంకరించడం మొదలుపెట్టేరు.

ఇక్కడ సుశీల ఇంట్లో మధుని వాళ్ళ అమ్మ నాన్నల కాళ్ళకి దణ్ణం పెట్టమని సుందరం, సుశీలలు మధు తలమీద అక్షంతలు వేసి ఆశీర్వదించేక సుశీల ఇంక స్త్ననం చేసి వొస్తానని బాత్రూంలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇలా అమ్మా నాన్నల ఆశీర్వచనాలు తీసుకోవడం ముందు జరగబోయే పూజలో భాగమే అని మధు అనుకుంటున్నాడు కానీ అది ముందు తనకీ తన తల్లికీ జరగబోయే శోభనానికి తనని సిద్ధం చేస్తున్నారన్న సంగతి మధుకి తెలియదు. సుశీల బాత్రూంలోకి వెళ్ళేముందు ముందుగదికీ బాత్రూం, వంటగది, పడకగదులని కలిపే నడవాని (walk area) కలిపే దారి మధ్యలో వుండే తలుపుని మూసేసింది.

ఆ తలుపు వెయ్యడం వల్ల ఇప్పుడు మధు ఆ ముందుగదిలోనించీ ఇంకే గదిలోకీ వెళ్ళడానికి లేకుండా దారి మూసుకుపోయింది.

సుశీల స్త్ననంకి వెళ్ళి ఆ మధ్య తలుపు మూసేసేక, సుందరం పట్టు లుంగీ పట్టు జుబ్బా తీసి మధు చేతిలో పెడుతూ నాకు బయట పనివుంది ఈ రాత్రికి ఇంటికి రాను. అందువల్ల నేను బయటకి వెళ్ళగానే నువ్వు లోపలనించీ ఇంటి తలుపులు మూసేసి గడియ పెట్టుకో. తరువాత ఈ పట్టు బట్టలు కట్టుకో. అమ్మ స్త్ననం చేసి తెయారయ్యేక నిన్ను పూజకి శారద ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకువెళుతుంది. అమ్మ నిన్ను బయటకి తీసుకువెళ్ళేవరకూ ఎవ్వరూ నీజోలికి రారు నీ ఏకాంతాన్ని భంగపరచరు. ఒకవేళ ఎవరన్న వొచ్చి తలుపుకొట్టినాకానీ మన రెండు కుటుంబాల వాళ్ళు కాకుండా ఇంకెవ్వరైనా వొస్తే నువ్వు తలుపులు తియ్యకు. ఈరోజు పూజకి ముందు నువ్వు ఎవ్వరితోనూ మాట్లాడకుండా ఏకాంతంగా ఉండడం చాలా అవసరం అని చెపుతూ…

అన్నట్లు చెప్పడం మర్చిపోయేను.. అని సుందరం తన జుబ్బా జేబులోనించీ చిన్న పొట్లం తీసి మధు చేతిలో పెడుతూ.. ఇందులో బంగారం కాసు వున్నాది. నువ్వు పట్టుపంచె అదీ కట్టుకున్నాక ఈ బంగారం కాసుని నీ చేతిలో పట్టుకుని కూర్చో.. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది ఎట్టిపరిస్తితుల్లోనూ నువ్వు ఈ బంగారం కాసు సంగతి మర్చిపోకూడదు. మీ అమ్మ వొచ్చేక తనకి ఈ బంగారం కాసు సంగతి చెప్పు.. తరువాత దాన్ని ఏంచెయ్యాలో మీ అమ్మే చెపుతుంది. తను చెప్పినట్లు చెయ్యి.. ఇంక నేను బయలుదేరుతాను అని అంటూ సుందరం తన చేతిలోని బంగారం కాసుని మధు చేతిలో పెట్టి శారద ఇంటికి వెళ్ళేడు. అప్పటికి టైం సుమారు 9:00 నించీ 9:15 అయ్యింది.

తన తండ్రి అలా బయటకి వెళ్ళగానే మధు లేచి వీధి తలుపులని మూసి లోపలనించీ గడియలుపెట్టి, పట్టుపంచెని కట్టుకుని పట్టు జుబ్బా తొడుక్కుని తన తండ్రి తనచేతికి ఇచ్చిన ఆ బంగారు కాసు పొట్లాన్ని విప్పి బంగారు కాసుని చూసేడు. తరువాత మళ్ళీ ఆ బంగారు కాసుని పొట్లం కట్టి చేత్తో పట్టుకునేప్పటికి ఇప్పుడు ఇంట్లో తాను అమ్మ తప్ప మరెవ్వరూ లేరన్న వూహ ఒక్కసారిగా మనసులో కలిగేప్పటికి ఎందుకో మధు వొంట్లో నరాలు జివ్వుమనిపోతూ తియ్యగా సలపరం పెట్టేయి.

అమ్మ పట్టుచీర కట్టుకుంటుందా..? చక్కగా స్త్ననం చేసి పట్టుచీర కట్టుకున్న అమ్మ కడిగిన ముత్యంలా ఆ చీరలో మెరిసిపోతూ వుంటుందా..? అమ్మ స్త్ననం చేసి బయటకి వొచ్చి, పూజకి వెళ్ళేలోపులో ఒక్కసారి అమ్మని తనివితీరా కౌగలించుకుని మెత్తని అమ్మ వొంటి శ్పర్శా సుఖాన్ని తనివితీరా ఆస్వాదిస్తే ఎంతబాగుంటుందో కదా..? ఐనా ఏమి నా అదృష్టం అమ్మా.. నేను.. ఒంటరిగా ఇంట్లో.. నేనేదన్న చేస్తే అమ్మ ఏమన్నా అంటుందా..? మధు అలా ఆలోచిస్తుంటే ఒక్కసారిగా రెండురోజుల క్రితం తానూ వంటగదిలో అమ్మని నిలిపేసిన సంఘటన గుర్తుకువొచ్చి మధు మొడ్డ నిగిడేసింది.. మధు ఆలోచనలు ఆరోజు వంటగదిలో జరిగిన సంఘటనమీదకి మళ్లింది..

మొన్న ఏంజరిగింది..? నాన్న అనుకుని అమ్మ జాకెట్ విప్పి మరీ తన సళ్ళని నాచేతుల్లో పెట్టి ఎంత కసిగా నలిపించుకున్నాది..? హబ్బా.. మెత్తని అమ్మ సళ్ళని అలా పట్టుకుని నలుపుతుంటే ఎంత సుఖంగా ఉందొ.. చూడబోతుంటే అమ్మ కూడా మంచి జాణలాగే వుంది.. లేకపోతె మేమంతా ఇంట్లో ఉన్నామని తెలిసికూడా వంటగది తలుపు దెగ్గరగా మూసి రమ్మని చెప్పి మరీ జాకెట్ హుక్కులు విప్పిందంటే.. ఇంతకుముందు నాన్నతో ఎన్నిసార్లు అలా వంటగదిలో అలా సళ్ళు నలిపించుకున్నాదో.. ఏమో ఒక్క సళ్ళే నలిపించుకున్నాదో .. లేకపోతే చీర పైకిలేపి.. అంతే.. మధు ఆలోచన మరి ముందుకు సాగలేదు.. మధులో కామకోరికలు తీవ్రస్థాయిలో రేగి.. ఏదన్న చేసి తనకి దొరికిన ఈ ఏకాంతాన్ని వృధా చేసుకోకుండా అమ్మని తనివితీరా కౌగలించించుకోవాలి.. ఎలా అయినా సరే ఒక్కసారన్నా ఈరోజు అమ్మని కసిగా నలిపెయ్యాలి.. ఇలాంటి ఆలొచెనలతో మధు ఎంత సేపు గడిపేడో మధుకే తెలియలేదు..

1 Comment

Add a Comment
  1. Super.send the remaining parts immediately

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *