కామదేవత – Part 39 116

తన తల్లితో సెభాష్ అనిపించుకుని తన తండ్రికన్నా పెద్ద పోటుగాడినని రుజువుచేసుకోవాలన్న తపనతో.. మధు మరో మాట మాట్లాడకుండా యంత్రంలా హై స్పీడ్ అందుకున్న రైలింజన్ లా జోరు జోరుగా.. కసి కసిగా తన తల్లి పూకుని తన మొడ్డ కందిపోయేలా మధు దెంగుతుంటే.. 10 నిమిషాల్లో సుశీలకి 5వ భావప్రాప్తి వొచ్చెయ్యడంతో.. అప్పటివరకూ బయటపడకూడదని పంటిబిగువున ఆపుకుంటున్న కేరింతలనీ.. పలవరింతలనీ.. సుశీల ఇంక ఆపలేక.. అక్కసారిగా బరస్ట్ ఐపోతూ.. ఊ..ఊ..ఊ.. ఆహ్.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆహ్.. మ..ధూ…. ఆ… ఆ… ఆ… ఆ… ఆ… ఆహ్.. ఐపోయేనురోయ్.. ఆ.. ఆహ్.. ఆహ్.. చంపేసేవురా.. ఆహ్.. ఆహ్.. నా… పూకు… చింపేసేవురా… ఆహ్.. మ.. ధూ… అంటూ.. సుశీల గట్టిగా.. వాళ్ళ పడకగది గోడలు మారుమోగిపోయేలా.. కీచుగా.. అరిచేసేప్పటికి.. తన తల్లి.. నోటివెంట.. నా పూకు చింపేసేవురా.. అన్న మాట వినిపించేప్పటికి.. మధు కూడా ఆపుకోలేక.. ఆహ్.. అమ్మా.. ఆహ్.. ఆ.. ఆ.. అమ్మా.. ఆహ్.. అమ్మా.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. ఐపోతున్నానే.. అమ్మా.. ఆహ్.. అమ్మా.. అంటూ మధు.. సుర్రు.. సుర్రు.. సుర్రు.. మని వెచ్చని వీర్యం వాళ్ళ అమ్మ పూకులో ఆ రాత్రికి రెండవసారి కార్చేస్తూ.. అలసటగా రొప్పుతూ.. వాళ్ళ అమ్మ మీద కుప్పకూలిపోయేడు మధు..

గొప్ప బలమైన దెంగుడు వల్ల కలిగిన గొప్ప భావప్రాప్తి వల్ల కలిగిన మత్తులో ఇద్దరూ ఈ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి ఒకళ్ళ చేతుల్లో ఒకళ్ళు.. ఒకళ్ళ బలమైన కౌగిలిలో ఒకళ్ళు అలాగే సుమారు 30-35 నిమిషాలపాటు వొళ్ళు మర్చిపోయి మత్తుగా నిద్రపోయేరు..

(ఇంకా వుంది… .. .. )

1 Comment

Add a Comment
  1. Super.send the remaining parts immediately

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *