కామదేవత – Part 3 100

ఆ సాయంకాలం సుమారు 7:00 గంటలౌతుండగా మా అమ్మ నన్ను భోజనానికి నిద్రలేపింది. నేను కాస్త చల్లనీళ్ళతో ముఖం కడుక్కుని భోజనానికి సుశీల ఆంటీ వాళ్ళింటికి వెళ్ళాను. అక్క రాధిక, చెల్లి దీప, సుశీల ఆంటీ పిల్లలు మధు (18), పద్మ (17), సీత (16) పవన్ (15) ఆందరూ నా వంట్లో ఎలా వుందని అడిగేరు. నేను బాగానే వుందని ఇప్పుడు కాస్త తేలిగ్గా వుందని చెప్పాను. వాళ్ళు తొందర తొందరగా భోజనాలు చేసేసి సుమారు 8:00 గంటలౌతుండగా రెండవ ఆట సినిమాకని వెళ్ళిపోయారు. సుశీల ఆంటీ మధుకి పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని, సినిమా ఐపోయాక అందరినీ వాళ్ళ ఇంటిలోనే పడుకోమని చెప్పి మరీ పంపించింది.

వాళ్ళంతా అలా వెళ్ళిపోగానే అమ్మ నన్ను ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి తల స్నానం చేయించి మళ్ళీ శోభనపు పెళ్ళికూతురిలా తయారు చేసింది. నేను మళ్ళీ ఆ ఎర్రంచు తెల్ల జాకెట్, తెల్ల పరికిణీ వేసుకున్నాను. కానీ ఈ సారి లోపల లంగా, బ్రా వేసుకోలేదు. ముందు నన్ను తయారు చేశాక అమ్మ తయారయింది. తనుగూడా నాకులాగే ఎర్ర జరీ బొర్డర్ తెల్లచీర కట్టుకుని తయారయ్యింది. మరో 15 నిమిషాలలో నాన్న, సుందరం అంకుల్, సుశీల ఆంటీ అంతా గూడా శోభనపు రాత్రికి తయారైనట్లుగా తయారై మా ఇంట్లో చేరారు.

ఇంట్లో వున్న తలుపులు, కిటికీలు అన్నీ బిడాయించేసి మేమంతా మా అమ్మా నాన్నల బెడ్రూంలో చేరాము. గత రెండు నెలల్లో మా అంకుల్ పుణ్యంవల్ల నేను సెక్స్ రుచి మరిగాను. ఇంక కామదేవత వ్రతం ఐనప్పటినించీ నాకు ఇరవైనాలుగంటలూ సెక్స్ యావ తప్ప మరోటి వుండటంలేదు. ఆందువల్ల దెంగుడికోసం మొహం వాచిపోయివున్న నేను చెకోరపక్షిలా మా నాన్న కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు కళ్ళ ఎదురుగా నాన్న కనపడుతుంటే నాకు దెంగుడు యావ తప్ప మరో ధ్యాసే లేకుండా పోయింది. ఆందువల్ల నేను మా నాన్న చేతుల్లో కరిగిపోవడానికి తహ తహలాడిపోతూ కోరికల భారంతో గుండెలు బరువెక్కిపోతుండగా ఎప్పుడు మా అమ్మ మానాన్నని నన్నూ మంచమెక్కిస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాను.

అమ్మ గదిలో మంచివి ఓ 2 అగరవొత్తులని వెలిగించి పెట్టి నన్ను నాన్న దగ్గరకి నడిపించుకుంటూ వెళ్ళింది. నా వెనకనే సుశీల ఆంటీ సుందరం అంకుల్ నిలబడి వున్నారు. ఆసరికే కోరికల వేడితో నావొళ్ళు వెచ్చబడింది. బలమైన పిసుకుడుకోసం నాసళ్ళు బరువెక్కాయి. నాపిర్రలు బరువైన నలుగుడుకోసం, నావొళ్ళు బిగువైన కౌగిలికోసం అల్లాడుతున్నాయి. నన్ను తీసుకువెళ్ళి మంచం మీద మా నాన్న పక్కన కూర్చోపెట్టింది మా అమ్మ.

మానాన్న నన్ను లేపి తనవొళ్ళో కోర్చోపెట్టుకుని ఓచేత్తో నావీపు నిమురుతూ మరో చేత్తో నారెండు సళ్ళనీ సుతారంగా నిమురుతూ, మధ్య మధ్య సున్నితంగా నాసళ్ళు పిసుకుతూ “ఏమిరా నా చేత చేయించుకోవడానికి నీకేమీ అభ్యంతరం లేదుగదా”, అని ఎంతో మార్ధవంగా అడిగేడు మానాన్న.

నేనేమని సమాధానం చెప్పేది? అందుకే ఏమీ చెప్పకుండా మౌనంగా తలవంచుకుని కూర్చున్నాను. ఇంతలో మాఅమ్మ శారద కల్పించుకుని అదేమిటండి ఇంతదూరం వొచ్చేక ఇప్పుడు ఈ నసుకుడు? అదీమీ కన్నెపిల్ల గాదు ఇప్పుడు. కామదేవత వరం పొందినది. చిన్నపిల్ల ఇప్పుడు దానిని అడిగితే ఏంచెపుతుంది అన్నది.

మానాన్న నాగడ్డం క్రింద చెయ్యపెట్టి నాముఖాన్ని పైకెత్తి, నాకళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ “రమణిని చెప్పనీ!! ఏరా నువ్వు సిద్దమేనా” అని మళ్ళీ అడిగేడు. దానితో నేను సిగ్గులమొగ్గనైపోతూ ఫో.. నాన్నా.. నువ్వు మరీను అంటూ మా నాన్నని బలంగా కౌగలించేసుకున్నాను.

ఆమాటకి గదిలో ఒక్కసారిగా నవ్వులు విరబూశాయి. దానితో ”ఇదంతా సిగ్గే ?”, అంటూ మా నాన్న నా పెదాలకి తన పెదాలు కలిపి నన్ను బిగియారా కౌగలించుకున్నాడు. నేనుగూడా నాఎత్తైన గుండెలని మానాన్న ఛాతీకి బలంగా అదిమిపెట్టి మానాన్నని బలంగా కౌగలించుకున్నాను. ఒకళ్ళ చేతుల్లో ఒకళ్ళం బలంగా నలిగిపోతూనే ఇద్దరం అలా మంచం మీద వాలిపోయాము.

నాన్న నాలుక నాపెదాలని తాకింది. నేను నోరు తెరిచి మానాన్న నాలుకని నానోట్లోకి తీసుకున్నాను. మేమిద్దరం ఒకళ్ళ ఎంగిలిని ఒకళ్ళం ఆబగా జుర్రుకుంటున్నాము. మానాన్న చేతులు నాసళ్లమీదకి జరిగేయి. నాచనుగుబ్బలని కుదుళ్ళలో పట్టుకుని నలపడం మొదలుపెట్టేడు. అది క్రమంగా బలమైన పిసుకుడుగా మారిపోయింది.

నన్ను బిగియారకౌగలించుకుంటూ మామాన్న క్రిందనించీ .. నన్ను తన మీదకి లాక్కున్నాడు. అలా నేను తన మీద వుండి మానాన్న నోటిలోనించీ ఎంగిలి జుర్రుకుంటుంటే, మా నాన్న ఒక్కటొక్కటిగా నావీపు వైపు వున్న నాజాకెట్ గుండీలని వూడదీసి నిమ్మదిగా నాభుజాలమీదనించి నాజాకెట్ తప్పించేసి, నానించి విడిపోయిన జాకెట్ని క్రిందపడేశాడు. ఈసారి నన్ను క్రింద చేసి మానాన్న నాపైకి వొచ్చాడు. అలా వొస్తూనే నాసళ్ళని నోట్లోకి పీల్చుకుని నాబాయల్లో పాలు తాగడం మొదలుపెట్టాడు.

అంతకుముందు బలమైన పిసుకుడు, ఇప్పుదు పీల్పుడు, మానాన్న అందిస్తున్న సుఖానికి నేను పరవశించిపోతూ తమకంలో మానాన్న వేసుకున్న జుబ్బాని లాగేప్పటికి అదికాస్తా నా చేతుల్లోకి వూడొచ్చేసింది. మా నాన్న మోహంతో నాముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచేస్తూ, నేకట్టుకున్న పరికిణీ బొందు విప్పేసి, నాపరికిణీని లాగసాగేడు. నేను నా నడుం పైకెత్తి నాపరికిణీని విప్పెయ్యడానికి మానాన్నకి సహకరిస్తున్నాను. అలా నేను నడుమెత్తేప్పటికి ఒక్క వూపున మానాన్న నాపరికిణీని నావొంటిమీదనించి లాగేశాడు.

1 Comment

Add a Comment
  1. Naku e vratham cheyalanundi.
    Mito nenu kuda cheyacha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *