కామదేవత – Part 3 100

ఇంతలో మా నాన్న చెయ్యి నా పిర్రలమీదనించి వీపుమీదకొచ్చి వీపు నిమురుతూ అలా అలా ముందుకు జరిగి ఎడమవైపునించీ నా ఎడమ సన్నుని నిమ్మదిగా నిమరడం మొదలుపెట్టింది. ఇంక నేను ఆపుకోలేక మా నాన్న
చేతిమీద చెయ్యవేసి మా నాన్న చేతిని బలంగా నా గుండెలకి వొత్తుకోసాగేను.

నా బాధని అర్ధం చీసుకున్న మా నాన్న నా సళ్ళని మార్చి మార్చి నిమ్మదిగా పిసకడం మొదలుపెట్టేడు. అలా సైతుగా నా సళ్ళని పిసుకుతుంటే నాకు ఎంతో సుఖంగా అనిపించిని మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని మా నాన్న
చేత నా సళ్ళని పిసికించుకోసాగేను.

ఇంతలో మా అమ్మ ఓ 5 గ్లాసులతో కాఫీ తీసుకురావడంతో అయిష్టంగా లేచి తొందర తొందరగా నా కాఫీ తాగడం ముగించి ఈసారి అమ్మ నాపక్కకి వొచ్చి కూర్చోవడంతో నాన్న వొళ్ళో పడుకునేటందుకు అవకాశంలేకపోవడంతో సోఫాలో అటుపక్క తలగడా వేసుకుని నా కాళ్ళలో ఓ దాన్ని నాన్న వొళ్ళో వేసి పడుకున్నాను.

మా నాన్న నా పొడుగు లంగాలో చెయ్యపెట్టి నా కాళ్ళు నిమురుతూ నిమురుతూ నిమ్మది నిమ్మదిగా ఆ చేతిని నా తొడలమీదకి జరిపేరు. నాలో కోరిక తారస్థాయికి చేరుకుంది. ఓ చేత్తో లంగా సర్దుకుంటున్నట్లుగా సర్దుకుంటూ నాన్న చెయ్యిని నా పూదిమ్మ మీదకి జరిపేను.

నా కామరసాలతో తడిసిపోయిన నా పేంటీని తడుముతూ, నాపూపాయల్లో ఇరుక్కుపోయి వొరుసుకుపోతున్న నా పేంటీని తప్పించి, నిమ్మదిగా నా పేంటీని నానడుం మీదనించీ క్రిందకి లాగి నాపూకు నిలువుబద్దల మధ్య పాయల్లో సున్నితంగా కెలకడాం మొదలుపెట్టాడు.

పదిహేను రోజుల క్రితం వరకూ రమణ అంకుల్ ఇలానే నా పూకు తడుముతూ నన్ను సుఖపెట్టేవాడు. కానీ రమణ అంకుల్తో శోభనం జరిగేక నాకు ఇంకా ఏదో కావాలనిపిస్తున్నది. ఆరోజు శోభనంతరువాత మొట్టమొదటిసారిగా మా నాన్నే నన్ను నా పూకుని దెంగాలని ఓ నియమం వుండడంతో గత 15 రోజులుగా నా పూకు దూల తీర్చుకోవడానికి దారిలేక అల్లాడిపోతున్న నాకు మా నాన్న చేతివేళ్ల స్పర్శ నన్ను స్వర్గలోకాల్లో విహరింపచేస్తున్నాయి.

మా నాన్న చేతివేళ్ళ కెలుకుడు మాయాజాలంలో పడిపోయి మత్తుగా ఏవో లోకాల్లో తేలిపోతున్న నేను ఒక్కసారిగా గదిలో నవ్వులు వినిపించడం, వెంటనే నాన్న చెయ్య నా తడిపాయల్లోనించి వెళ్ళిపోవడంతో నేను తుళ్ళిపడి ఈలోకంలోకి వొచ్చాను.

ఆందరూ నన్ను, నాన్నని చూసి నవ్వుతున్నారు.. ఏంటి రమణి మీ నాన్న పొందుకోసం అంత తొందరగా వుందా? రాత్రివరకూ ఆగు మన సైన్యాన్ని అందరినీ రెండవ ఆట సినిమాకు పంపించేస్తున్నాంలే. ఈ రాత్రంతా
నీకు జాగారమే అన్నారు నవ్వుతూ.. నేను “చీ.. పొండి”, అంటూ నా ఎద ఎత్తులని నాన్న వీపుకు బలంగా అదివేస్తూ నాన్న వెనకాల నా ముఖాన్ని దాచుకున్నాను.

“so అదిరా సంగతి.. ముందుగా మధుని, పవన్ని ఓ వారం పది రోజులపాటు వూరుపంపించేస్తాము. ఆందువల్ల మనకన్నా ముందు వాళ్ళిద్దరూ ఆడపిల్లల జోలికి వెళ్ళే ప్రమాదాన్ని నివారించవొచ్చు. అలా వాళ్ళిద్దరినీ పంపెయ్యగానే ఇలా ఈ ఆడపిల్లలందరి చేతుల్లో బూతుకధల పుస్తకాలనీ, బూతు సినిమాలనీ చాటుగా మనకి తెలియనట్లుగా రమణి చేతులమీదగా చేరవేస్తాం”.

“ఆ బూతు సినిమాల, బూతుకథలకి వాళ్ళ వాళ్ళు వేడెక్కిపోతుండగానే వాళ్ళ కళ్ళబడేటట్లు రమణి నీచేత, నా చేత పచ్చి పచ్చిగా కసిదీరా దెంగించుకుంటుంది. అది చాలదన్నట్లు మనమిద్దరం పిల్లల ఎదురుగానే పెళ్ళాలని కూడా మార్చుకుని సెక్సు సుఖాలని పంచుకుంటుందాం”.

“ఈ ఆడపిల్లలు వాళ్ళ కళ్ళముందు జరుగుతున్న కామ కేళీక్రీడల్ని చూస్తూ వేడెక్కిపోతున్న తరుణంలో మనం నిమ్మదిగా వాళ్ళ మీద గూడా చేతులేసి, కోరికలకొలిమిలో కాగిపోతున్న వాళ్ళ శరీరాలని మనవశంచేసుకుని వాళ్ళని శౄంగార సాగరంలో వోలలూగిస్తూ ఇదేజీవితం ఇదేసుఖం అన్నట్లుగా నిమ్మదిగా కామదేవత కోరికలని, కామవ్రత నియమాలని తెలియచేస్తాం”. ఆంటూ సుందరం అంకుల్ ముగించేడు.

అప్పటికి ఇంట్లో వున్న ఆడపిల్లలని వశం చేసుకునే plan పూర్తి అయినట్లుగా నాకు అర్ధం అయ్యింది. అప్పుడు అమ్మ చెప్పింది “ఇంక మన సైన్యం ఆంతా ఇంటికి చేరడానికి మరో గంట, రెండుగంటలు మాత్రమే టైము వుంది. నువ్వు ఏమి నిద్దరపోయినా ఈ రెండుగంటాలే. ఈ రాత్రికే నీకు మీ నాన్నతో శోభనం”.

“రాత్రి రెండవ ఆటకి ఈ సైన్యాన్ని ఆంతటిని తోలేశాక మన పెళ్ళినాటి మొదటి రాత్రిలా మనమందరం మళ్ళీ మరోసారి శోభనం జరుపుకుందాం”, అంటూ ముగించింది.

దానితో నేను లేచి మా అమ్మా వాళ్ళ గదిలో మంచమీదకి వెళ్ళి దుప్పటి కప్పుకుని పడుకుండిపోయాను. సుశీల ఆంటీ సుందరం అంకుల్ మా అమ్మ రాత్రి మాఆందరి భోజనాలకీ వంటలకోసం సుశీలా ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళేరు. నాన్న వీదితలుపు గడియవేసుకుని సోఫాలోనే నడుం వాల్చేడు.

ఆందరూ బయటకి వెళ్ళిపోవడంతో ఇల్లంతా నిశ్శబ్డంగా ఐపోయింది. నాకు చిన్నగా కళ్ళు మూతలు పడుతుండగా నాన్న వొచ్చి నా పెదాలమీద ముద్దుపెట్టుకుంటుంటే నేను కళ్ళువిప్పి.. “ఇప్పుడువొద్దు నాన్నా.. రాత్రి నువ్వు నన్ను చేసేపని ఓ పద్దతి ప్రకారం చెయ్యాలి.. రాత్రిదాకా ఆగండి”, అన్నాను.

ఆగలేకపోతున్నానురా అంటూ నాన్న నా జాకెట్ పైకి జరిపి నా సళ్ళని నోటిలోకి పీల్చుకుంటూ మార్చి మార్చి ఓ ఐదు నిమిషాలపాటు నా సళ్ళు కుడిచేడు. అలా సళ్ళు కుడుస్తూనే నా లంగా పైకి లాగి నా పూకుపాయాల్లో వేళ్ళుతోసి చేతివేళ్ళతో నా గొల్లిని నాకు కార్పించేసేడు. అలా నాకు కారిపోయేప్పటికి నావొళ్ళు కాస్తంత తేలిక పడింది. అప్పుడు నేను మత్తుగా నిద్రలోకి జారిపోయాను.

1 Comment

Add a Comment
  1. Naku e vratham cheyalanundi.
    Mito nenu kuda cheyacha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *