కామదేవత – Part 3 100

నేను ఈసారి అమ్మ తొడల్లో మదనరసాల వాసన చూడడంకోసమే మళ్ళీ ఆంటీ వొళ్ళో తలపెట్టుకున్నట్లుగానే పెట్టి అమ్మ తొడల్లోని మదపువాసన్ని గుండెలనిండా పీల్చుకున్నాను.

ఇంతలో సుశీల ఆంటీ వొచ్చి “దీనికి అల్లరి ఎక్కువవుతున్నదే శారదా తొందరగా ఆ కార్యం జరిపించేశావంటే ఇంక ఇది మనజోలికి రాకుండా తన తంటాలేవో తను పడుతుంది ..”, అని మా ముగ్గురికీ మాత్రమే వినిపించేటట్లుగా చెప్పింది.

వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళమొగుళ్ళు తమతమకూతుళ్ళని దెంగడానికి వొప్పుకున్నసంగతులు చెప్పుకున్నాక నేను లేచి వాళ్ళిద్దరి మధ్య కూర్చున్నాను.

ఇంతలో మా నాన్న లేచి గదిలోనించీ వొచ్చి ఓ కుర్చీని మా సోఫా
దగ్గరగా వేసుకుని కూర్చున్నాడు. ఇంతలో సుశీల అంటీ వాళ్ళాయనని కూడా తీసుకు వొస్తానని లేచేప్పటికి మా నాన్న సుశీల ఆంటీ లేచిన ప్లేస్లో నా పక్కకి వొచ్చి కూర్చున్నాడు.

నేను మా నాన్న వొళ్ళో తలపెట్టుకుని పడుకున్నాను. ఇలా సుశీల ఆంటీ తలుపు తీసిందో లేదో అలా సుదరం అంకుల్ లోపలికి వొచ్చేరు. “వొచ్చేరా అన్నయ్యగారు.. ఇంకా సుశీల మిమ్మల్ని పిలవడానికే బయలుదేరుతున్నది”. అన్నది.

సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆందరికీ తెలియని విషయాలు ఏమీ లేవుగదా.. మీరు మాట్లాడుతూ వుండండి.. నేను మనందరికీ కాఫీలు చేసి పట్టుకువొస్తాను అని మా అమ్మ వొంటింటిలోకి వెళ్ళింది.

మరి ఇంట్లో ఆడపిల్లలందరినీ ఎలా వొప్పించాలి అని సమస్య వొచ్చింది. వాళ్ళంతట వాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నల పక్కలో పడుకోవడానికి వొప్పుకోకుండా కామదేవత వ్రతం సంగతి చెప్పడానికి వీలులేదు. అదే విషయాన్ని
ఆందరం చర్చించసాగేము.

ఆ విషయాలు మాట్లాడుతుంటే లుంగీలో వున్నా మా నాన్న మగతనం నిమ్మదిగా గట్టిపడసాగింది. అలా గట్టిపడిన ఆ మగతనం నా బుగ్గమీద వొత్తుకోసాగింది. నేను నా ముఖాన్ని మా నాన్న తొడల్లో బలంగా రుద్దుతూ మా నాన్న మగతనాన్ని లుంగీ మీదుగానే నోటిలోకి తీసుకుని కొంచెం గా కొరికి వొదిలిపెట్టేను.

మా నాన్న నా వీపు నిమురుతూ నా పిర్రలని నిమ్మదిగా పిసకడం మొదలుపెట్టేడు. ప్రొదున్న నించీ వేడిక్కిపోయి వున్న నేను ఆ పిసుకుడుతో మరైంతగా వేడెక్కిపోయాను. నాతొడల్లో పూకు చెమ్మరించిపోయి నా పాంటీ
తడిసిపోయింది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Naku e vratham cheyalanundi.
    Mito nenu kuda cheyacha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *