కామదేవత – Part 3 99

చ.. మన సినిమాల్లో ఏం చూపిస్తారే.. మన పెద్దవాళ్ళు ఇంకా చాలా.. చాలా.. చేసుకుంటారు అన్నను పూర్తిగా చెప్పకుండా వాళ్ళని వూరిస్తూ.

దానితో పద్మజ మరికొంచెం ముందుకువెళ్ళి రాత్రిళ్ళు మొత్తం బట్టలన్నే విప్పేసుకుని చేసుకుంటారా? ఆరా తీసింది.

ఆ.. అన్నాను నేను.

అద్నేంటి నువ్వు చూస్తూ వుండగానే? అడిగింది సీత.

అబ్బే .. నేను పడుకున్నాక .. నేను నిద్రపోయానని అనుకుని వెళ్ళు పని మొదలుపెడతారు అని చెపుతుండేప్పటికి నాకు మళ్ళీ తొడల్లో తడిరేగడం మొదలయ్యింది.

వాళ్ళు ఏమేమి చేసుకుంటారో నువ్వు మొత్తంగా చూసేవా? అడిగింది అక్కయ్య రాధిక.

ఇందాకలా మనం చూసిన మీ నాన్నగారిది .. అదే పొడుగ్గా వుందిగదా దానిని ఇందులోపెట్టి (అని పూకుమీద చేత్తో నొక్కుకుంటూ) జోరు జోరుగా గుద్దితే గొప్ప సుఖంగా వుంటుందటకదా? అలా చేస్తే స్వర్గం కనపడుతుండిటగదా? అడిగింది పద్మజ.

నీకెలా తెలుసే ముక్తఖంటంతో అడిగేరు రాధిక, సీత, దీపలు.

నా friend రాజీ చెప్పింది. దానికో బావ వున్నాడుట. ఈ మధ్య వాళ్ళ బావా అదీను సందు దొరికినప్పుడల్ల అలా చేసుకుంటునారుట. వాళ్ళలా చేసుకున్నప్పుడల్ల అది నాకు చెపుతూ వుంటుంది. అలా చెపుతున్నంతసేపూ అది పరవశించిపోతూ మైమరచిపోతూ వుంటుందనుకో అన్నాది ..పద్మజ exitedగా…

దానితో మళ్ళీ వీళ్ళంతా నన్ను చుట్టుముట్టేశారు. నువ్వు చెప్పవే.. నిజంగానే అందులో అంత సుఖం వున్నాదటే? ఆని అడిగేప్పటికి..

నాకేమి తెలుసే.. కానీ ఒక్కటి మాత్రం నిజమే.. నాకైతే మాత్రం అందులో గొప్ప సుఖం మజా వునంట్లుగానే అనిపిస్తున్నేదే… ఎందుకంటే.. మా నాన్న మా అమ్మమీదెక్కినా..లేదా .. మీ అమ్మ మీదెక్కినా .. వాళ్ళిద్దరూ ఆహ్.. ఒహ్.. ఇంకా .. ఇంకా .. జోరుగా.. జోరుగా.. అంటూ తెగ పరవశించిపోతూ కుమ్మించుకుంటుంటారే … అన్నాను.. నేను ఆరోజుకి మొట్టమొదటి బాంబు పేలుస్తూ…

నేనేమి చెపుతున్నానో అర్థమయ్యేప్పటికీ ఆ గదిలో రెండు నిమిషాలపాటు మౌనం రాజ్యమేలింది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Naku e vratham cheyalanundi.
    Mito nenu kuda cheyacha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *