కామదేవత – Part 3 100

పద్మజ, సీత గూడా నా వెనకే మా పడకగదిలోకి నడిచేరు. అక్కడ మా అమ్మ నాన్నా మూడొంతులు నగ్నంగా పడుకుని నిద్రపోతూ కనిపించేరు. ముఖ్యంగా అమ్మ ఒంటిమీద పైట లేదు జాకెట్ హుక్కులు ఊడిపోయి అమ్మ సళ్ళు నగ్నంగా బయటకి కనిపిస్తున్నాయి. ఇంక అమ్మ చీర అయితే తొడలపైకంటా జరిగిపోవడం అదీ కాక అమ్మ తన రెండుతొడలూ విడదీసి పంగజాపుకుని పడుకోవడంతో మాఅమ్మ పూకు పువ్వులా విచ్చుకుని అమ్మ పూకు ముదురు పూరెమ్మలు దళసరిగా అరవిచ్చుకుని మరిన్ని మొడ్డలకోసం ఆకలిగా ఆశగా నోరుతెరుచుకుని యోనికుహరం విచ్చుకున్న ముద్దమందారంలా కనిపిస్తూవుండడంతో పద్మజ, సీతలు చాలా సిగ్గుపడిపోయేరు.

సరిగ్గా అదేసమయానికి అమ్మకి అటూ ఇటూ పడుకున్న నాన్నా సుందరం అంకుల్ లు నిద్దరలో కదులుతూ అటుపక్క తిరిగివున్న వాళ్లిద్దరూ పక్కకి వొత్తిగిల్లడంతో morning erection వల్ల గట్టిపడ్డ వాళ్ళ ఇద్దరి మొడ్డలూ గంటస్తంభంలా నిటారుగా నిక్కి నిలబడడంతో పద్మజ సీతలు సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూ చీ.. చీ.. చీ.. అనుకుంటూ ముందుగదిలోకి పరుగెత్తేరు.

నేను ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటూ వాళ్ళ వెనకాలే ముందుగదిలోకి వొస్తూ .. ఏమీ ఎరుగనిదానిలా అదేంటే అలా పరికెత్తుకువొచ్చేశారు అని నవ్వుతూ అడిగేను..

వాళ్ళిద్దరూ కూడా నా నవ్వుతో సౄతికలుపుతూ నవ్వుతూ.. అదేంటేబాబూ వాళ్లంతా అలా పడుకున్నారు అని అడిగేప్పటికి .. ఏమయ్యిందే అనుకుంటూ మాఅక్క రాధిక మాచెల్లి దీపా కూడా మా అమ్మా వాళ్ళ పడకగదిలోకి చొరబడి .. చూడవలసినవన్నీ పూర్తిగా చూసేసి వాళ్ళుగూడా సిగ్గుపడుతూ ముందుగదిలో మాతో చేరేరు.

ఈ సందట్లో సడిలా నేను నిమ్మదిగా వొంటగది గడియతీసేసి.. పదండి మనం మీ ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం అని మామూకనతా వెంటపెట్టుకుని మావీధి గుమ్మం చిన్నగా గడేసి సుశీల ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేము.

అక్కడికి వెళుతూనే పద్మజ, రాధిక, సీత, దీప అంతా అమ్మా వాళ్ళ గురించి రాత్రి ఆ గదిలో ఏమి జరిగివుంటుంది అన్నా దానిగురించే మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టేరు.

ఇంతలో పద్మజ అంది.. అఔనే రమణీ గత కొద్దిరోజులుగా నీకు వొంట్లో బాగుండటంలేదని ఆంటీ వాళ్ళతో పాటు మా అమ్మా నాన్నా గూడా మీ ఇంట్లోనే పడుకుంటున్నరుగదా? నువెప్పుడైనా వాళ్ళని ‘ఆ..’ పనిలో వుంటుండగా చూశావేంటే అని అడిగింది.

అప్పుడు నాకు మొదటిసారిగా అనిపించింది వీళ్ళంతా నేననుకుంటున్నంత అమాయకులు కాదని. వెంటనే నేను దొరికిన ఈ అవకాశాన్ని వుపయోగించుకోవాలని నిర్ణయించుకుని కొద్దిగా సిగ్గుపడుతున్నట్లుగా నటిస్తూ .. ఆ.. చాలా చాలా చూసేను అన్నాను.

అంతే అక్కడవున్న వాళ్ళందరిలోనూ ఓ కొత్త వుత్సాహం వొచ్చింది.

ఏమేమి చూసేవే? అని వాళ్ళంతా ఒక్కసారిగా అడిగేరు..

ఛీ.. ఫొండి.. అలాంటివన్నీ అందరికీ చెపుతారేంటి.. అన్నాను మరింత సిగ్గు నటిస్తూ..

అదికాదే.. వాళ్ళేమి చేసుకుంటారో తెలుసుకుందామని అడుగుతున్నామే.. నువ్వేమి చూసేవెంటి? అన్నరు రాధిక పద్మజ.

పెళ్ళైన మొగుడు పెళ్ళాలు ఏమేమి చేసుకుంటారో అవన్నీ చేసుకుంటారే అన్నాను నేను.

మన చినిమాల్లో first night చూపెట్టినట్లు గా చేసుకుంటారా అడిగింది దీప పెద్ద ఆరిందాలా!

1 Comment

Add a Comment
  1. Naku e vratham cheyalanundi.
    Mito nenu kuda cheyacha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *