కామదేవత – Part 3 100

అదే అవకాశంగా సుందరం తన మొడ్డని మట్టంవరకూ శారద గుద్దబొక్కలోకంటా దిగబడేలా తోసేసేడు. ఇక అది మొదలు వనకనించీ సుందరం తన మొడ్డతో శారద గుద్దలో పోటువేసినప్పుడల్లా శారదా నడుం ముందుకి జరిగి ముందువైపు పూకునిండా నిండిపోయిన రమణ మొడ్డ శారద పొత్తికడుపులోనించీ శారద బొడ్డులోతులో తగులుతూ శారద కి స్వర్గసుఖాన్ని రుచిచూపించసాగింది. అంతలో రమణ బ్రహ్మాన్ని పిలుస్తూ ఏంటి సోదరా? ఒక్కడివే అలా నిలబడి చూస్తున్నావేంటి? చెల్లెమ్మ నోరు ఖాళీగా వుంది.. దా వచ్చి ఆ ఖాళీని నింపెయ్యి .. అని పిలవడంతో బ్రహ్మం కూడా తన వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసుకుని తన పెళ్ళాం శారద ముఖానికి ఆటో కాలు ఇటో కాలు వేసి నిగిడిన తన మొడ్డని పెళ్ళాం నోట్లో కూరేడు. రమణ, బ్రహ్మం శారద ముందు వెనక బొక్కలలో నిగిడిన తమ మొడ్డలు దిగేసి కసిగా దెంగుతుంటే సుందరం శారద నోటిని తన మొడ్డతో దెంగేడు.

అలాగే సుందరం శారద పూకుని దెంగితే బ్రహం శారద గుద్ద దెంగీతే రమణ శారద నోటిని దెంగేడు.

బ్రహ్మం శారద పూకు దెంగితే రమణ తన మొడ్డని శారద గుద్దలోదోపి దెంగితే సుందరం తన మొడ్డని శారద నోటిలోతోసి దెంగేడు.

అలా ఆ రాత్రంతా ఆ ముగ్గురు మగవాళ్ళు శారద పూకునీ, గుద్దనీ, నోటినీ మార్చి మార్చి దెంగుతూ రాత్రంతా శారద మూడు కన్నాలనిండా వెచ్చని చిక్కని వీర్యాన్ని నింపుతూనే వున్నారు. శారద తన జీవితంలో ఏనాడు పొందనంత సుఖాన్ని ఆ ఒక్కరాత్రీ ఆ ముగ్గురు మగవాళ్ళ చేతుల్లో పొందుతూనే గడిపింది.

ఎప్పుడో తెల తెలవారుతుండగా శారద తాను అంతలా అన్ని సార్లు ఆ ముగ్గురి మగవాళ్ళచేతుల్లో నలుగుతూ అంత వీర్యాన్ని ఎలా తన లోతుల్లో నిండుగా నింపుకోగలిగేనా అని ఆశ్చర్యపోతూ రాత్రంతా ముగ్గురి మగవాళ్ల మొడ్డల రాపిడిలో ఒరిసిపోయిన తన పూకు, గుద్ద కన్నాల్లోనించీ వెచ్చగా జిగటగా కారుతున్న చిక్కటి వీర్యాన్ని తడుముకుంటూ ఎప్పుడో తెలతెలవారుతుండగా మత్తుగా నిద్రలోకి జారిపోయింది.

ఆరాత్రి రమణికి పూర్తి విశ్రాంతి దొరికింది. కానీ రమణి తల్లి శారదకి మాత్రం మళ్ళీ మరో 4 రోజులపాటు దెంగుడు అంటేనే భయపడిపోయేంతలా శారద మూడుబొక్కలూ ఒరిసిపోయేయి. ఐతే రమణి ముగ్గురి మగాళ్ల చేతుల్లో ఒకేసారి నలుగుతూ ఓ ఆడది ఎంతటి సుఖాన్ని పొందవొచ్చో కళ్లారా తన తల్లి శారదని చూసి నేర్చుకుంటూ, ఆనందిస్తూ ముందు ముందు తనకి లభించబోయే సుఖాన్ని తలుచుకుంటూ ఆ రాత్రి బాగా విశ్రాంతి తీసుకుంది.

మర్నాడు వుదయం రమణి నిద్రలేచేప్పటికి టైం సుమారు 8:30 అయ్యింది. తాను లేచి ముఖం కడుక్కుని కాఫీ తెయారుచేసుకుంటుండగా రమణ అంకుల్ లేచివొచ్చి వెనకనించీ నన్ను వాటేసుకుని నా సళ్ళు పిసకడం మొదలుపెట్టేడు.

ఏంటి అంకుల్ రాత్రంతా అమ్మ దిమ్మని అరగ్గొట్టింది సరిపోలేదా? ప్రొదున్నే నావెనకపడ్డారు అన్నాది రమణి.

అమ్మ పూకు ముదురుపూకు.. నీది కన్నెపూకు.. ముదురుపూకుదెంగుడులో సుఖం వేరు.. కన్నెపూకుదెంగుడులో సుఖం వేరు.., దానికదే … దీనికిదే.. అంటూ రమణ అంకుల్ తన చేతిని తెచ్చి రమణి పరికిణీ పైనించీ రమణి తొడలు నిమురుతూ తన చేతిని అలా అలా రమణి పూకు దిమ్మమీదవేసి రమణి పూపెదాల నిలువుబద్దలమీద తడుముతూ సున్నితంగా రమణి పూకుని నిమరడం మొదలుపెట్టేప్పటికి .. కొత్త పిచ్చోడు పొద్దెరగడన్నట్లుగా రమణి గూడా తన పిరుదులని నిగిడిన అంకుల్ మొడ్డకేసి రుద్దతూ కళ్ళు మూసుకుని తన తలని రమణ అంకుల్ భుజం మీద వాల్చేసి .. రమణ అంకుల్ చేతి నలుపుళ్ళలో సుఖాన్ని మత్తుగా అనుభవించదాగింది.

ఇంతలో వీధితలుపులు దబ దబా బాదుతున్న శబ్డం విని కొంత అయిస్టంగానే అంకుల్ చేతుల్లోనించీ విడిపించుకునివెళ్ళి వీధితలుపులు తీశాను.

ఏంటే? పొద్దున్నే నువ్వు లేచేవు? మీ అమ్మ శారద ఏంచేస్తున్నాది అని అడుగుతూ సుశీల అంటీ ఇంట్లోకొచ్చింది.

అమ్మ అప్పుడే ఎక్కడ లేస్తుంది? ఆవిడ లేవాలంటే కనీశం మరో గంటపైనే పట్టొచ్చు.. అన్నాను ముసి ముసిగా నవ్వుతూ..

అదేంటి .. రాత్రంతా నిద్రపోనిది నువ్వా? లేక మీ అమ్మా? అని అడిగింది.

నేనుగాదు.. మా అమ్మే .. మరింత ముసి ముసిగా నవ్వుతూ చెప్పింది రమణి

ఏంటి ఒకళ్ళా ఇద్దరా? కుతూహలంగా అడిగింది సుశీల

ఈమధ్య ఒకళ్ళిద్దరు ఎక్కడసరిపోతున్నారు? మొత్తం ముగ్గురితోనూ.. మొత్తం రాత్రంతా.. వొస్తున్న నవ్వుని బిగపెట్టుకుంటూ సమాధానం చెప్పింది రమణి

సుశీల ఆంటి ముహం కందగడ్డలా ఎరుపెక్కిపోయింది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Naku e vratham cheyalanundi.
    Mito nenu kuda cheyacha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *