కామదేవత – Part 3 100

ఒకటి రెండురోజులు వాళ్ళు ఆ బూతుకథల పుస్తకాలు, ఆ బూతు బొమ్మల పుస్తకాలు చదివి వేడెక్కిపోవడం మొదలుపెట్టగానే, నేను వాళ్ళకి సెక్స్ పాపం కాదు. సెక్స్ ఎంతో మధురమైనది అని జీవతంలో సెక్స్ ని అనుభవించకపోతే ఆ జీవితానికి అర్ధం లేదనీ, సెక్స్ అంటే సుఖాన్ని పొందుతూ సుఖాలని పంచుకోవడమే అనీ నూరిపోస్తాను. మరోకటి రెండు రోజులు పోయాక అందినతవరకూ జీవితాన్ని అనుభవించు. ప్రేమ, సెక్స్, నగ్న శరీరల తపనలు, తమకాలు ఇదే జీవితమంటే అని చెపుతాను. అప్పుడు వాళ్ళు తప్పక నన్ను అడుగుతారు ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు అని. అప్పుడు నేను చెపుతాను. అందులో మాధుర్య్యాని నేను పూర్తిగా అనుభవిస్తున్నానని. అప్పుడు వాళ్ళు పెళ్ళికాకుండానే ఇలా చెయ్యడం తప్పుకాదా అంటారు. దానికి ప్రతిగా మనకి మనతో సెక్స్ చేసేవాళ్ళకి అభ్యంతరం లేనంతకాలం సెక్స్ ఎవ్వరితో చేసినా తప్పుకాదు. అది అన్న ఐనా, తమ్ముడైనా, అక్కైనా, చెల్లైనా, అంకులైనా, ఆఖరికి సొంత తల్లితండ్రులే ఐనా అని ముగిస్తాను, అన్నది రమణి.

దానితో దిమ్మదిరిగిపోయిన వాళ్ళు ఛి నువ్వేంటి ఇలాంటిదానివి అంటారు. అప్పుడు వాళ్ళనందరినీ తీసుకువచ్చి మన పడగ్గది వెంటిలేటర్లోనించీ మీరు, మన ఇద్దరు అంకుల్స్ కలిసి అమ్మని, సుశీల అంటీని చేస్తుండగా live show చూపిస్తాను. దెబ్బకి వాళ్ళందరికీ దిమ్మతిరిగిపోతుంది. ఆఖరుగా మరో రెండురోజులపాటు మీరు తీసుకువొచిన బూతు సినిమాలు చూపించి ఇంక ఈ కోరికల వేడి తట్టుకోవడం నావల్లకాదు అని చెప్పి ఓ రాత్రి వాళ్ళందరినీ మన ఇంట్లో పడుకోపెట్టి వాళ్ళు చూస్తూ వుండగా కుతితీరా మీ ముగ్గురిచేత ఒకేసారి రాత్రంతా చేయించుకుంటా. నేను మీతో పడుకోవడం చూసేక ఇంక మన ప్రమేయంలేకుండానే వాళ్ళు మీ పక్కల్లో చేరిపోతారు. ఒకవేళ వాళ్ళంతటవాళ్ళుగా వొచ్చి మీ పక్కల్లో దూరకపోయినా.. ఆ సరికే వాళ్ళు చదివిన బూతుకథలు, వాళ్ళు చూసిన బూతు సినిమాలు, ఆఖరుగా సొంతంగా ఇంట్లో మేము ముగ్గురం మీ చేతుల్లో నలుగుతూ ఆహ్హ్.. ఒహ్హ్.. అంటూ కుతితీరా మీచేత చేయించుకున్నా తీరు చూసి వేడెక్కిపోయి వుంటారు. అటువంటి సమయంలో మీరువెళ్ళి వాళ్ళ పక్కల్లో పడుకుని నిమ్మదిగా వాళ్ళమీద చేతులేస్తే వొద్దు కాదు అనకుండా గుమ్మున వాళ్ళు మీకు లొంగిపోతారు. ఒక్కసారి మీరు వాళ్ళని లొంగదీసుకున్నాక.. వాళ్ళకి కోరిక కలిగినప్పుడు ఎవ్వరిపక్కలో పడుకున్నా మీకు అభ్యంతరం లేదని వాళ్ళకి ఒక్కసారి తెలిసిందా.. ఇంక మీరు ఎవరిపక్కన పడుకోమన్న సిగ్గు సంకోచం లేకుండా వెళ్ళి వాళ్ళ పక్కలో పడుకుంటారు. ఒకవేళ మీరు వొద్దన్నా వాళ్ళని కోరినవాళ్ళపక్కల్లో పడుకోవడానికి ఏమాత్రం సంకోచించరు. అని రమణి చెప్పడంతో.. ఇంటిల్లపాదీ ఆ idea కి ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు.

అంతా బాగానేవుందిగానీ మన రమణి ఇలా ఎలామారిపోయిందని ఎవరన్నా అడిగితే ఏమనిచెప్పాలి అని సుశీల ఆంటీ అనేప్పటికి, ఏముంది? గత రెండువారాలుగా అనారోగ్యం పడుతున్న రమణికి ఏదో మందు reaction ఇచ్చి వొళ్ళంతా పొంగిపోయి ఇలా ఐపోయింది అని చెపితేసరి అన్నడు రమణ అంకుల్.

అదిసరే ఇంట్లో పిల్లలకంటే ఏదన్న చెప్పి నమ్మించవొచ్చు. కానీ మగవాడి నీరు పట్టిన ఆడదాన్ని చూడగానే జనాలకి అర్థమైపోతుంది. పెళ్ళికాకుండానే ఈ పిల్ల ఎవరిపక్కల్లోనో నలుగుతున్నదని ఆమగనీరు బాగా వొంటపట్టిందని మరి వాళ్ళని నమ్మించడమెలా అన్నది సుశీల మళ్ళీ.

లోకులు కాకులు. వాళ్ళకి కూడా మందు reaction అనే చెపుతాం. నమ్మితే నమ్మేరు లేకపోతే లేదు. నమ్మడం నమ్మకపోవడం వాళ్ళ ఇష్టం. ఈలోపులో మన heroలు ఇద్దరూ ముగ్గురేసి కన్నెపిల్లలతో రతిభోగం ముగించేశారంటే కామదేవత మహిమవల్ల మనకి సిరిసంపదలు వచ్చి చేరుతాయి. ఒక్కసారి ఆ సిరిసంపదలు వొస్తే ఇంక ఈ సంఘంలో మనల్ని అడిగేవాళ్ళు ఎవ్వరు? అన్నడు రమణ అంకుల్.

బయట వాళ్ళు చెవులు కొరుక్కుంటారేగానే మనింటికి వొచ్చి మనల్ని నిలదీసి అడగరుగా? ఇంక ఇరుగింటి పొరుగింటి ఆడవాళ్ళు ఎవరన్నా మరీ మరీ గుచ్చి గుచ్చి అడిగితే వాళ్ళ రంకు పురాణాలు, వాళ్ళ పిల్లల రంకుపురాణాల గురించి మాట్లాడండి. దెబ్బకి అంతా సర్దుకుంటారు అని రమణ అంకుల్ మళ్ళీ తనే అన్నాడు.

అప్పుడు మొదటిసారిగా రమణికి ఆకలి గుర్తుకువచ్చింది. అమ్మా ఆకలేస్తున్నదే అనేప్పటికి.. అయ్యో.. నీగురించే అన్నం వండి వేరేగా మూతలు పెట్టివుంచానే అంటూ వంటగదిలోకి పరుగెత్తి కంచంలో అన్నం కలిపి తీసుకువొచ్చి రమణికి ముద్దలు కలిపి తినిపించింది శారద. అప్పటికే కాఫీలకి టైం అవ్వడంతో సుశీల వంటగదిలోకి వెళ్ళి అందరికీ కాఫీలు కలిపి తీసుకు వొచ్చింది. ఆ సరికి రమణి భోజనం ఐపోవడంతో అందరూ కాఫీలు తాగుతూ కబుర్లలో పడ్డారు.

కాఫీలు తాగడం ఐపోయేప్పటికి రమణిని మరొక్కరోజు పాటు పిల్లలెవ్వరికీ కనపడకుండా దాచి వుంచడానికి ఆరాత్రే night bus service లొ మధుని, పవన్ని పంపెయ్యడానికి మరోసారి తీర్మానించుకున్నారు.

1 Comment

Add a Comment
  1. Naku e vratham cheyalanundi.
    Mito nenu kuda cheyacha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *