కామదేవత – Part 3 100

ఆసరికే కోరికతో తడిసిపోయిన తన పూరెమ్మల సందుల్లో గుచ్చుకుంటున్న రమణ అంకుల్ మొడ్డని చేత్తోపట్టుకుని, తన రెండుతొడలూ విడదీసి, విచ్చుకున్న పూరెమ్మల మధ్యలోకి రమణ అంకుల్ మొడ్డని దోపుకుంది. రమణ అంకుల్ నడుం ఎగరేసి తన మగతనాన్ని రమణి ఆడతనం లోతుల్లోకి బలంగా గూటించేడు.

పూరెమ్మలు మడతలు పడుతూ, రమణి యోనిగోడలని వాటి హద్దులమేర సాగదీస్తూ, రమణి యోనిలోకి బలంగా దిగబడి పోయింది రమణ అంకుల్ మొడ్డ. ఆ బలమైన తోపుడికి, యోనిగోడలు శక్తిమేర విచ్చుకుంటూ తమని రెండుగా పగలదీస్తూ, తమ లోతుల్లో దిగబడి పోతున్న అంత మందమైన మగతనాన్ని తమ లోతుల్లో ఇముడ్చుకోవడం కోసం తమ శక్తిమేర సాగుతుంటే.. రమణి ఆతియ్యని నొప్పిలోని, బాధలోని మాధుర్యాన్ని మత్తుగా అనుభవిస్తూ.. “ఓహ్.. స్స్స్.. హబ్బా.. ” అని ఆ గది మొత్తం మారుమోగిపోయేలా మూలిగింది.

అలా మూలుగుతున్న రమణి నోటిని తన నోటితో మూసేసి, రసాలూరి పదునెక్కుతున్న రమణి పూకులో దరువులెయ్యడం మొదలెట్టేడు రమణ అంకుల్. రమణిగూడా రమణ అంకుల్ కి ఏమీ తీసిపోకుండ రమణ అంకుల్ మొడ్డపోట్లకి ఎదురొత్తులిస్తూ, తన అణువణువు రమణ అంకుల్ పరంచేసి, కుతిగా, తనివితీరా తన పూకులో జిల తీరేలా 30 నిమిషాలసేపు ఇద్దరూ అలుపులేని రతిపోరాటం చేసారు. అప్పటికి రమణి రెండు సార్లు చెరమదశకి చేరుకుని మూడోసారి బలమైన భావప్రాప్రి పొందుతూ అంకుల్.. ఆహ్.. అంటూ కళ్ళనించీ రతిసుఖం తాలూకా ఆనంద భాస్పాలు కారుతుండగా ఆఖరుసారిగా రమణ అంకుల్ మొడ్డని తన కామ రసాలతో అభిషేకం చేస్తూ రమణ అంకుల్ని పెనవేసివున్న తన కాళ్ళూ చేతుల పట్టు సడలించేసింది.

అప్పటికే రమణ అంకుల్ కి కూడా అయిపోవొస్తూ ఉండడంతో.. ఆహ్.. రమణి.. ఎంత సుఖమిచ్చేవే.. అంటూ తనుగూడా నిగిడిన తన మొడ్డని రమణి యోనిలోతుల్లోకి అదిమిపెట్టి చిక్కని వెచ్చని తన వీర్యాన్ని రమణి పొత్తికడుపునిండా నింపేసి అలసటగా రమణిమీద వాలిపోయాడు అంకుల్. ఒకళ్ళ చేతుల్లో ఒకళ్ళు అలా ఓ 15 నిమిషాలు సేద దేరాక, రమణ అంకుల్ లేచి బట్టలు కట్టుకున్నాడు. తొడల్లో రమణ అంకుల్ వొలకపోసిన ఆ తడి అలాగే బాగుందని అనిపించడంతో రమణి ఆ తడి తుడుచు కోకుండానే అలాగే లేచి బట్టలు కట్టుకున్నది.

రమణి బట్టలు కట్టుకున్నాక నువ్వు ప్రస్తుతం ఇంట్లోనే వుండు నేను చెప్పే వరకూ నువ్వు బయటకి రాకు. నిన్ను బయటకి తీసుకువొచ్చి మన వాళ్ళకి చూపించడానికి ముందు మనం మన జనాలకి ఓ పెద్ద కధ చెప్పాలి. అందుకు ముందుగా మనం రంగం సిద్దం చెయ్యాలి అని చెప్పి రమణ అంకుల్ రమణిని వాళ్ళ ఇంటిలో వొదిలి శారదని, బ్రహ్మాన్ని, సుశీలని, సుందరాన్ని పిలవడానికి ఎదురునున్న సుందరం ఇంటికి వెళ్ళాడు.

అప్పటికే టైము మధ్యాన్నం 2 గంటలు అఔతుండడంతో ఎదురింటిలో అంతా భోజనాలు చేసేసి నిద్ర పోతున్నారు, ఒక్క రమణి తల్లితండ్రులు (శారద, బ్రహ్మంలు) సుశీల, సుందరాలు తప్ప. రమణ రాకకోసమే ఎదురుచూస్తున్న వాళ్ళు రమణ రావడం చూస్తూనే పిల్ల నిద్రలేచిందా అని ఆత్రంగా అడిగేరు.

రమణ నవ్వుతూ అంత భయపడవలసింది ఏమీ లేదు. ముందు మీరంతా అక్కడికి పదండి అంటూ వాళ్లని తొందర పెడుతూ సుందరం ఇంటిని బయటనించి గడియవేసి వాళ్ళని బ్రహ్మం ఇంటికి తీసుకు పోయాడు.

శోభనపు పెళ్ళికూతురు శోభనాపురాత్రి గడిచేక మర్నాడు వుదయాన్నే నిద్రలేస్తూనే తనవాళ్ళని చూస్తూ ఎలా సిగ్గుపడుతుందో, అలా ముందుగదిలో సోఫాలో కూర్చుని సిగ్గుపడుతున్న రమణిని చూసినవాళ్ళంతా అలా బొమ్మల్లా వుండిపోయారు. వాళ్ళవెనకే గదిలోకి అడుగుపెడుతున్న రమణ అంకుల్ ఇంటి తలుపులు వేసేస్తూ, తన కొత్త అందాలని తీరుబాటుగా చూద్దురుగాని, ఎవరన్నా వచ్చి దీనిని చూస్తే కొంపలు మునుగుతాయి ముందు గది తలుపులు ముయ్యడం మర్చిపోకండి అంటూ ముందుగది తలుపులు బిగించాడు.

ఎవరు మన రమణినే అంటూ సుందరం, బ్రహ్మం వెళ్ళి రమణి కి తలోపక్కా కూర్చున్నారు. రమణి ఇంకా సిగ్గుపడుతూనేవుంది. ఏంటి అన్నయ్య ఏంటి ఈ విడ్డూరం అంటూ సుశీల రమణ అంకుల్ని అడిగింది. విడ్డూరమేముంది? రమణి ఇప్పుడు పూర్తిగా కామదేవత అనుగ్రహాన్ని పొందింది. ఇప్పుడు రమణి పరిపూర్ణమైన స్త్రీ.

కామదేవత అనుగ్రహం వున్నంత కాలం రమణిలో ఈ అందం ఇలాగే నిలిచి వుంటుంది. ఇప్పుడు మనం చెయ్యవలసిన పని గురించి ఆలోచించండి. బ్రహ్మం రమణితో మొదలుపెట్టి ముగ్గురు కన్నెపిల్లలని అనుభవించాలి. ముందుగా మిగిలిన తన ఇద్దరు కూతుళ్ళతో రతి జరిపి ఆ పైన మూడో కన్నెపిల్లతో రతి జరపాలి. అలాగే సుందరం గూడా తన ఇద్దరు కూతుళ్ళతో రతి జరిపాక మరో కన్నె పిల్లతో కలవాలి. అంటే మనకి మరో ఇద్దరు కన్నెపిల్లలు కావాలి. సరే ఆ విషయాన్ని కామదేవతకే వొదిలేద్దాం. ఆ సమయం వొచ్చినపుడు వాళ్ళే మన కళ్ళపడతారు.

ముందు ఈ మగవాళ్ళిద్దరూ ముగ్గురు ముగ్గురు కన్నెపిల్లలతో రమించేక సుందరం ఇద్దరు కొడుకులూ తమ తల్లితో సంభోగించి ఆ పిదప తన చెల్లెళ్ళతో సంభోగించాలి. ఇప్పుడు వున్న పరిస్తితుల్లో ఆకుర్రాళ్ళనిద్దరినీ గానీ ఇక్కడ ఉంచామంటే వాళ్ళు మీకన్నా ముందుగానే వాళ్ళ చెల్లెళ్ళని లొంగదీసుకునే ప్రమాదంవుంది. అందువల్ల మధు, పవన్ ల నిద్దరిని ఓ పదిరోజులపాటు ఏదన్నా వూరు పంపిచేస్తే, ముందుగా మనం అనుకున్న ప్రకారం మన ఇళ్ళల్లో వున్న పిల్లలతో మన కామ క్రీడలు ముగిసేక వాళ్ళని ఊరినించి పిలిపిద్దాం. అప్పుడు వాళ్ళ దారి వాళ్ళే వెతుక్కుంటారు. అని ముగించాడు రమణ అంకుల్.

అందరికీ రమణ అంకుల్ చెప్పినది సమంజసంగానే అనిపించింది. ఇంతలో సుశీల కి ఓ అనుమానం వచ్చింది. ఈ మగపిల్లలు ముందుగా నన్ను కలవాలిగదా? అదెలా అంది. దానికి శారద నవ్వుతూ నువ్వు లేనిపోని అనుమానాలు పెట్టుకోకు సుశీలా. మొగుళ్ళనే దారికి తెచ్చినవాళ్ళం. మధు, పవన్ ఎంత? ఐనా వాళ్ళని నీమీదకి వుసిగొల్పే పని నేను చూసుకుంటానులే అంది చిలిపిగా నవ్వుతూ.. ఆమాటకి అగదిలో అంతా ముసి ముసిగా నవ్వుకున్నారు.

అప్పుడు సుందరం మధుని, పవన్ని, ఎక్కడికి పంపిద్దాం అన్నాడు ఆలోచనంగా! ఎక్కడికేముంది. వాళ్ళ తాతగారు వీళ్లని చూడాలని ఫోను చేశారని చెప్పి ఈ రాత్రికే బస్సెక్కించండి అన్నది సుశీల.

మరి మన ఆడపిల్లలని ఒప్పించడం ఎలాగో అన్నాడు బ్రహ్మం. దానికి రమణి ఏముంది మీరు ఓ పాతిక బూతు కథల పుస్తకాలు, ఓ డజను బూతు బొమ్మల పుస్తకలు, మరో డజను బూతు సినిమాల కేసట్లు తెచ్చి సుందరం అంకుల్ ఇంట్లో నింపెయ్యండి. ఆపైన నేను వుండనే వున్నాను. ఓ నాలుగురోజుల్లో వాళ్ళందరినీ దారికి తెచ్చేపని నేను చూసుకుంటాను అన్నది రమణి.

1 Comment

Add a Comment
  1. Naku e vratham cheyalanundi.
    Mito nenu kuda cheyacha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *