కామదేవత – Part 29 63

అంతే.. గౌరి కూడా వూహించని విధంగా శంకరం గౌరిని తనచేతుల్లో ఎత్తుకుని మోసుకుంటూ పడకగదిలోకి తీసుకుపోయి మంచం మీద గౌరిని పడేసేప్పటికి గౌరి మంచం మీద వెల్లకిల్లా పడిపోయింది. శంకరం చేసిన ఆపనితో గౌరి మనసులో ముసురుకున్న ఆలోచెనలన్నీ మబ్బుపొరల్లా విడిపోయేయి..

మంచం మీద పడేయగానే గౌరి వూహించనదేమిటంటే.. ఇంక శంకరం తనమీద పడిపోయి నిలువునా తనని ఆక్రమించేసుకుని సుడిగాలిలా తనని అల్లుకుపోయి కసిగా తన ఆడతనాన్ని దోచేసుకుంటాడని అనుకున్నాది. అందుకే గౌరి మంచం మీద పడినప్పుడు గౌరి తల దిండుమీద పడింది.. తాను మంచం మీద పడిన విసురుకి గౌరి గుండెలమీద చీరపైట పక్కకి జారిపడిపోయింది.. గౌరి చేతులు రెండూ తన దిండుకి అటుపక్క ఇటుపక్కా పడినా కానీ.. గౌరి తన చేతులని పక్కకి తీసుకోలేదు గుండెలమీద జారిపోయిన పైటని కూడా సవరించుకోలేదు.. గౌరి కళ్ళుమూసుకుని తన శరీరం మీద శంకరం చెయ్యబోయేదాడికోసం సిద్దగా ఎదురుచూడసాగింది..

కానీ గౌరి వూహించని విధంగా శంకరం గౌరి రెండుతొడలమధ్య గౌరి కట్టుకున్న చీర కుచ్చిళ్ళమీదనించీ తన ముఖాన్ని పెట్టి అదిమేస్తూ.. గౌరి రెండుతొడలమీద తన బుగ్గలతో రుద్దేస్తూ తన తలని పైకి జరుపుతూ గౌరి కట్టుకున్న జాకెట్‌కీ.. చీరకట్టుకీ మధ్య నగ్నంగా విశాలంగా పరుచుకున్న మెత్తని గౌరి పొట్టని తన ముఖంతో కుమ్మేస్తూ.. గౌరి పొట్టమీద ముద్దులుపెట్టేస్తూ.. తన బుగ్గలని మెత్తని గౌరి పొట్టకేసి వొత్తిపెట్టి రుద్దేస్తూ.. గౌరీ నడుముని రెండుచేతులా చుట్టేసి బలంగా గౌరీని కౌగిలించుకుంటూ కళ్ళుమూసుకుని గౌరీ మెత్తని పొట్ట మృదుత్వాన్ని సున్నితత్వాన్నీ ఆస్వాదిస్తూ తమకంగా పరవశించిపోసాగేడు శంకరం.

తను వూహించని విధంగా శంకరం అలా తన పూదిమ్మని తలతో కుమ్మేస్తూ.. తన తొడలకి తన ముఖాన్నీ.. బుగ్గల్నీ వేసి రుద్దేస్తూ.. తన ముఖాన్నీ.. బుగ్గల్నీ.. మెత్తని తన పొట్టమీద అదిమిపెట్టి రుద్దేస్తూ ముద్దులుపెట్టేస్తూ తన నడుముని జఘనభాగాన్ని బలంగా కొగిలించేసుకుని పరవశించిపోతున్న శంకరాన్ని చూస్తూ.. గౌరి కిలకిలా నవ్వేస్తూ.. శంకరం.. శంకరం.. అంటూ రెండుచేతులా శంకరం తలని పట్టుకుని.. గౌరి లేచి కిటికీవైపు గోడకి ఆనుకుని కూర్చుంటూ.. శంకరం ముఖాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని శంకరం కళ్ళలోకి చూస్తూ..

ఏంటి ఈ ఆవేశం ..? ఏంటి ఈ అల్లరి..? శంకరం అన్నాది గౌరీ ఒకింత మురిపెంగా మరెంతో లాలనగా ..

ఇప్పుడు గౌరి కూర్చున్న భంగిమలో శంకరం గౌరి వొళ్ళో తలపెట్టుకుని పడుకున్నట్లుగా వున్నాది..

1 Comment

Add a Comment
  1. Continue this story very anxiety story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *