కామదేవత – Part 27 63

అలా బయటి పిల్లాడికి తమ ఇంటిముందున్న గదిని అద్దెకి ఇవ్వడానికి అమ్మ వొప్పుకోలేదు. అమ్మ వొప్పుకోకపోవడానికి ఓ పెద్ద కారణమే వున్నాది. ఒకటి ఇంట్లో ఎదుగుతున్న ఆడపిల్ల వుండడం ఒక కారణమైతే.. మా అమ్మా వాళ్ళ పడకగది కిటికీకి సరిగ్గా ఎదురుగా ఆ గది కిటికీ కూడా వుండడం..

ఇంతకీ మా అమ్మా నాన్నలకి ఇబ్బంది ఏమిటంటే.. ఆగదిలో వున్నవాళ్ళు వాళ్ళ గది కిటికీ తలుపులు తెరిస్తే.. వాళ్లకి మా అమ్మా వాళ్ళ పడకగది స్పష్టం గా కనిపిస్తుంది. అలాగే మా అమ్మా వాళ్ళ పడకగదిలోనించీ ఆ ఇంట్లో వాళ్ళ ముందు గది కనిపిస్తుంది. మా అమ్మ ఈవిషయాన్ని తన స్నేహితురాలికి చెప్పకుండా.. మేము ఆ గది అద్దెకి ఇవ్వాలనుకోలేదని మాత్రమే చెప్పింది.

ఐనప్పటికీ అమ్మ స్నేహితురాలు ఆ పిల్లాడు చాలా మచివాడు. వాడివల్ల మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందీ రాదు.. నాదీ పూచీ.. అంటూ బలవంతం చేస్తే.. ఇంక తప్పక సిగ్గుపడుతూ అసలు విషయం ఇది అని తన స్నేహితురాలికి చెప్పేసింది..

మా అమ్మ చెప్పిన కారణం విని.. అమ్మ స్నేహితురాలు నవ్వేస్తూ.. ఓసినీ.. దీనికే ఇంత ఇబ్బంది పడ్డావా..? దానిదేముండి.. ఆ కిటికీ తలుపులు తెరవడానికి వీలు లేకుండా.. కిటికీతలుపులకి మేకులు కొట్టేస్తే సరి.. అలాగే ఆ మేకులు తియ్యవొద్దని చెపితే సరి.. ఐనా ఆ సంగతి నువ్వు కూడా చెప్పనక్కరలేదు.. నేనే వాడికి చెపుతానులే అన్నాది అమ్మ స్నేహితురాలు. ఆవిడ ఎంతలా చెప్పినా అమ్మ మాత్రం మస్పూర్తిగా ఆ గది అద్దెకిస్తానని మాత్రం అమ్మ తన స్నేహితురాలితో చెప్పలేదు..

ఆఖరికి విసిగిపోయిన అమ్మ స్నేహితురాలు.. సరే.. నేను చెప్పాలనుకున్నది చెప్పేను.. నువ్వు కూడా మీ ఆయన్ని ఒకమాట అడిగిచూడు.. మీ ఆయన కూడా వొప్పుకోకపోతె ఇంక ఇక్కడితో ఈ విషయాన్ని వొదిలేద్దం అంటూ.. వెళ్ళిపోతూ.. వెళిపోతూ.. అన్నట్లు చెప్పడం మర్చిపోయేను.. అతను పల్లెటూళ్ళో బాగా వున్న వాళ్ళ కుటుంబం నించీ వొచ్చేడు. వూళ్ళో అతనికి 200 ల ఎకరాలకి పైమాటే భూములున్నాయి.. నెలకి ఎంతలేదన్నా 80/- నించీ 100/- రూపాయల వరకూ బాడుగ ఇస్తాడు. అదీ కాక వూళ్ళోనించీ ఎవరు వొచ్చిన పంట పొలంలోని కాపు పిల్లాడికి విరివిగా పంపుతారు. ఆ సౌఖ్యాలన్నీ నువ్వు కూడా అనుభవించవొచ్చు అని ఆఖరుగా ఒక మాట పడేసి అమ్మ స్నేహితురాలు వెళ్ళిపోయింది.

అప్పటివరకూ ఏమాత్రం మెత్తబడని అమ్మ.. నెలకి 80/- నించీ 100/- రూపాయల వరకూ కిరాయి దొరుకుతుందన్న మాట దగ్గర మెత్తబడిపోయింది. ఎందుకంటే ఆరోజుల్లో వాళ్ళ నెల జీతమే నెలకి 70/- నించీ 90/- రూపాయలు వుండేది. అదీకాక అలాంటి గదికి ఆరోజుల్లో మహా ఐతే ఓ 30/- రూపాయలో ఇంకా ఎక్కువలో ఇక్కువగా అద్దె ఇస్తే 40/- నించీ 50/- రూపాయలో అద్దె ఇస్తారు.. అలాంటిది ఒకేసారి 80/- నించీ 100/- రూపాయల అద్దె అనేప్పటికి అప్పటివరకూ బెట్టుచేసిన సుబద్ర తల్లి ఒక్క దెబ్బతో పట్టువిడిచిపెట్టి మెత్తబడిపోయింది.

ఆరోజు రాత్రి మొగుడు ఇంటికి రాగానే భర్తతో ఇంటిపక్క గది అద్దెకి ఇవ్వడం గురించి తన స్నేహితురాలు అడిగిన సంగతి చెపుతూ ముఖ్యంగా అద్దె 80/- నించీ 100/- వరకూ వొస్తుందన్న విషయాన్ని నొక్కి చెప్పింది. దానితో సుబద్ర తండ్రికూడా మెత్తబడుతూ.. మరి నీ స్నేహితురాలికి ఏమని చెప్పేవు? అని అడిగేడు..

చెప్పడం మర్చిపోయేను సుబద్ర తల్లి పేరు గౌరి. భర అడిగిన దానికి గౌరి సమాధానం చెపుతూ.. మనకి ఆ గదిని అద్దెకి ఇవ్వాలన్న వుద్దేస్యం లేదనే చెప్పేను.. నా స్నేహితురాలు మీ ఆయంతో కూడా మాట్లాడు అన్నాది అందుకే మీతో చెపుతున్నాను అన్నాది గౌరి. గౌరి అన్న మాటలకి ఆమె భ్ర్త మనం ఆ గదిని అద్దెకి ఇవ్వడానికి నీకు వున్న అభ్యంతరాలేమిటి? అని అడిగేడు..

ముందుగా ఇంట్లో ఎదుగుతున్న ఆడపిల్ల వున్నాది.. అది నా మొదటి భయం.. అదీకాక ఆ గది కిటికీ మన పడకగది కిటికీకి ఎదురుగా వుంటుంది. వయసులోకి వొస్తున్న కుర్రాడు వొద్దన్న కొద్దీ మనసు చూపులూ ఇటే మళ్ళుతాయి.. అందుకే నేను ఆగదిని అద్దెకి ఇవ్వొద్దని అనుకున్నాను.. కానీ.. నాస్నేహితురాలు ఆ కిటికీతలుపులు తెరవడానికి వీలులేకుండా మేకులు కొట్టెయ్యండి అన్నాది.. తను ఆ మాట అన్నాక అంత అద్దె ఇవ్వగల వాళ్ళని చెప్పేకనే ఈ సంగతి మీ దృష్టికి తెచ్చేను అన్నాది గౌరి.

నువ్వు చెప్పినదీ కూడా నిజమే.. అలాగని అంత పెద్ద మొత్తంలో అద్దె దొరుకుతుంటే దాన్ని కూడా కాదనుకోలేముకదా.. ఓ పని చెయ్యి.. మీ స్నేహితురాలితో గది అద్దెకి ఇస్తామని చెప్పు.. కానీ వెంటనే చెప్పకు.. కొద్దిగా తాత్సారం చేసి.. తను నిన్ను బలవంతపెడితే మొహమాటానికి వొప్పుకున్నట్లుగా వొప్పుకో.. అంతే కానీ తను మనం డబ్బుకు ఆశపడే డబ్బు మనుషులమని అనుకోకుండా చూసుకో అన్నాడు గౌరి భర్త/ సుబద్ర తండ్రి.

భర్త చెప్పినట్లే గౌరి మరికొన్నాళ్ళు మరిపించుకుని మురిపించుకుని మొత్తానికి తన స్నేహితురాలి మాట కొట్టిపడెయ్యలేక ఆ గదిని అద్దెకి ఇచ్చినట్లుగా ఇస్టంలేకపోయినా కానీ స్నేహితురాలి బలవంతం మీద ఆ గదిని అద్దెకి ఇచ్చినట్లుగా ఆ గదిని అద్దెకి ఇవ్వడానికి వొప్పుకున్నాది గౌరి. మొత్తం ఈ వ్యవహారమంతా నడిచి ఆ కురాడు ఆ గదిలో దిగేప్పటికి సుమారుగా మరో నెల గడిచిపోయింది.

Updated: February 23, 2021 — 4:41 am

3 Comments

Add a Comment
  1. Nice and interesting

  2. Waiting for next part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *