కామదేవత – Part 27 79

అప్పటికైతె అమ్మ మాట్లాడకుండా వూరుకుంది కానీ.. అప్పటినించీ అమ్మ నన్ను అనుమానంగా చూడ్డమేకాకుండా.. నేను ఏపనిచేసినా.. 100 రకాల ప్రశ్నలతో వేధించి విసిగించసాగింది..

అమ్మ నోరు ఎలా మూయించాలా అని నేను గొప్ప అక్కసుగా గొప్ప కష్టంగా ఎదురుచూడసాగేను.. అమ్మ అనుమానం వల్ల రోజులు చాలా భారంగా గడుస్తున్నాయి..

మేము తాతయ్యగారి వూరినించీ తిరిగి ఇంటికి వొచ్చిన 4 నెలలతరువాత అనుకోకుండా అమ్మ నాచేతికి దొరికింది. అప్పుడు అమ్మ అలా నాచేతికి దొరికిందని నేను సంబరపడ్డానే కానీ.. ఆసంఘటనే నా జీవితాన్ని మార్చేస్తుందని ఆరోజు నాకు తెలియలేదు..

సుబద్ర చేతికి వాళ్ళమ్మ ఎలా దొరికిపోయింది..?? ఆ సంఘటన సుబద్ర జీవితాన్ని ఎలా మార్చేసింది అన్నది తెలుసుకోవడానికి.. తరువాతి భాగంకోసం ఆత్రంగా ఎదురుచూడండి..

శారద సుబద్ర మెడకీ, భుజాలకీ, వెన్నుపూసకీ పుత్తూరుతైలం రాస్తుండగా శారద సుబద్రల మాటలు వాళ్లు కన్నెపిల్లలుగా వున్నప్పుడు వాళ్ళకి జరిగిన తొలినాటి సెక్స్ అనుభవాల మీదకు మళ్ళేయి..

శారద తన చిన్నతనంలో జరిగిన తొలినాటి సెక్స్ అనుభవం గురించి సుబద్రకి చెపుతుంది. తరువాత సుబద్ర తన తొలి సెక్స్ అనుభవం గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టింది.

సుబద్ర తన తాతయ్యతో తొలిదెంగుడు అనుభవం ముచ్చట చెప్పి.. మగవాడి నీరుపడితే ఆడపిల్ల వొంట్లో వొచ్చే మార్పులగురించి బాగా తెలిసిన సుబద్ర తల్లీ, అమ్మమ్మలు.. సుబద్ర తాతయ్యతో దెంగించుకున్న తరువాత సుబద్ర వొంట్లో వొచ్చిన మార్పులని గుర్తించి సుబద్రమీద అనుమానం పడతారు..

అదిమొదలూ సుబద్ర వాళ్ళమ్మ సుబద్రని ప్రతీవిషయానికీ ప్రశ్నిస్తూ.. సుబద్రని అనుమానంతో సాదించడం మొదలుపెట్టింది. దానితో సుబద్ర విసిగిపోతూ.. వాళ్ళమ్మని ఎలా అన్నా ఎదన్న విషయంలో దొరకబుచ్చుకోవాలని సుబద్ర ఎదురుచూడసాగింది..

తాతయ్యతో దెంగించుకున్న 15 రోజుల తరువాత సుబద్ర వాళ్ళమ్మ తాతయ్య వళ్ళ వూరినించీ వాళ్ళా ఇంటికి తిరిగివెళ్ళిపోయేరు.. అలా సుబద్రా వాళ్ళు వాళ్ళవూరికి.. ఇంటికి.. తిరిగి వెళ్ళిపోయిన 4 నెలల తరువాత అనుకోకుండా సుబద్ర వాళ్ళ అమ్మా సుబద్ర చేతికి దొరికింది..

వాళ్ళమ్మ తన చేతికి దొరికిందని సుబద్ర సంబరపడింది కానీ అలా వాళ్ళమ్మ తన చేతికి దొరికిన సంఘటన సుబద్ర జీవితాన్నే మార్చేస్తుందన్న సంగతి ఆరోజుల్లో సుబద్రకి తెలియలేదని సుబద్ర శారదకీ.. రామానికీ.. వాళ్ళపక్కనే కూర్చుని భోజనం చేస్తున్న తన కూతురికి తన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనల గురించి చెప్పసాగింది..

======================================================================

తరువాత ఏమయ్యిందో ఇక చదవండి:-

సుబద్ర వాళ్ళమ్మ తాతగారి వూరినించీ తిరిగి వొచ్చేక ఇంట్లో ఇంకెవ్వరూ లేకపోవడం వలన సుబద్ర మీద వాళ్ళమ్మ జులుం కొద్దిగా తగ్గింది కానీ అనుమానం ప్రతీ విషయాన్నీ ప్రశ్నించడం మాత్రం తగ్గలేదు. వేసవి శలవులు ఐపోవడంతో స్కూళ్ళు తెరవడంతో సుబద్ర మామూలుగా స్కూలుకి వెళ్ళిరావడం జరుగుతున్నాది.

తాతయ్యగారి వూరినించీ వెనక్కి వొచ్చి సుమారు ఒక నెలరోజులు గడిచిపోయేయి. రాత్రిళ్ళు ఐతే చాలు సుబద్ర మనసులో మాటిమాటికీ తాతయ్యే మెదలసాగేడు. అలాగే తాతయ్యతో చేతుల్లో నలుగుతూ తానుపొందిన అనుభూతులే గుర్తుకురాసాగేయి.

ఒకరోజు అనుకోకుండా అమ్మకి బాగా ఇస్టమైన అతి దగ్గరి స్నేహితురాలు ఓ రోజు మా ఇంటికి వొచ్చింది. అమ్మా ఆవిడా తరచు కలుస్తూనే వుంటారు. అమ్మ వాళ్ళింటికి వెళ్ళడం ఆవిడ మా ఇంటికి రావడం పెద్ద విషయం కాదు కానీ ఆరోజు అమ్మ స్నేహితురాలు మా అమ్మతో ప్రస్తావించిన విషయమే అతి ముఖ్యమైనది.

ఇంతకీ ఆవిడ మా అమ్మదగ్గర ప్రస్తావించిన విషయం ఏమిటంటే.. ఆమెకి అతి దెగ్గరి బంధువుల అబ్బాయి వూళ్ళో కాలేజీలో చదువుకోవడానికని వొచ్చేడంట. అతనికి ఒక గది అద్దెకి కావాలిట. మా ఇంట్లో మా ఇంటికి ఆనుకుని ఓ చిన్న గది వుంది అందులో వెనకాల ఓ వంటగది కూడా వుంది. ఆ గదిని తన బంధువుల అబ్బాయికి అద్దెకి ఇవ్వమని అడగడానికి వొచ్చింది మా అమ్మ స్నేహితురాలు.

(అలాగే మన కధ 1970-80ల సమయంలోనిది అని కూడా చెప్పేనుకదా? మరి ఆరోజుల్లో సుబద్ర తన చిన్ననాటి సంఘటనలని చెపుతున్నాది అంటే మరో 15/20 ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళాలి అంటే సుబద్ర చిన్నతనం సుమారుగా 1950-60ల సమయం. ఆ సమయంలో అందరి ఇళ్ళల్లో స్త్ననాల గదులు, మరుగుదొడ్లు ఇంటివెనకాలనే వుండేవి. – సుబద్ర వాళ్ళ ఇల్లు, శంకరం గది ఎలా వుంటాయో కిందన ఇచ్చిన బొమ్మలో చూడండి. అప్పటికి పట్టణాలలో కూడా ఇంకా కెరెంట్ అందరికీ అందుబాటులో లేదు.. కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలలో మాత్రమే కెరెంట్ ఉన్నాది. అలా కెరెంట్ వున్నా అతికొద్ది ప్రాంతాలలో సుభద్రా వాళ్ళ ఇల్లు కూడా ఉన్నాది. అందుకే చదువుకునే పిల్లాడికి కెరెంట్ వుండే ఇల్లు ఐతే అనువుగా ఉంటుందని ఆమె స్నేహితురాలు ఇల్లు అద్దెకి ఇవ్వమని అడగడానికి వొచ్చింది.)

Updated: February 23, 2021 — 4:41 am

3 Comments

Add a Comment
  1. Nice and interesting

  2. Waiting for next part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *