కామదేవత – Part 27 79

వాటేసుకున్న నన్ను తాతయ్య తన కౌగిలిలో బిగించిపట్టుకుంటూ… నాపెదవులని తన పెదవులతో ముడేసి.. తన అరచేతులని నాపిర్రలకిందవేసి నాపిర్రలని మెత్తగా పిసుకుతూవుంటే.. నాగుద్దబొక్కా.. నాపూపెదవులూ.. కొద్దికొద్దిగా విచ్చుకుంటూ.. నాకు అదోలాంటి సుఖాన్ని అందిస్తుంటే.. నేను పరవశంగా నాయద ఎత్తులని మాతాతయ్య చాతీకి వొత్తిపెట్టి అదుముతూ.. మాతాతయ్య ఎంగిలిముద్దులో మాధుర్యాన్ని ఆస్వదిస్తూవుండగా.. నేను వూహించని విధంగా నిగిడిన తాతయ్య మగతనపుశీర్షం విచ్చుకున్న నాపూరెమ్మల పాయల్లో వొత్తుకోవడంతో.. నేను తాతయ్య ఎంగిలిముద్దునించీ విడిపించుకుంటూ.. ఆశ్చర్యంతో విప్పారిన నాకళ్ళతో తాతయ్య కళ్ళలోకి చూసేప్పటికి.. అప్పటికె మేమిద్దరం తాతయ్యవాళ్ళ పడకగదిలోకి వొచ్చెయ్యడంతో.. తాతయ్య నవ్వుతూ నాకళ్ళలోకి చూస్తూ.. నిమ్మది నిమ్మదిగా నన్ను తన మగతనమీదికి జార్చడంమొదలుపెట్టేడు..

కొబ్బరికాయలని వొలవడానికి భూమిలో దిగేసిన గునపంలా.. తాతయ్య మగతనం.. కిందనించీ నాపూరెమ్మల పాయల్లో వొత్తుకుంటుంటే.. వాటం తెలిసినవాడు కొబ్బరికాయలని ఆ గుణపంలోకి గుచ్చి కొబ్బరికాయ పీచు వొలిచినట్లు.. మాతాతయ్య వాటంగా తన మగతనాన్ని విచ్చుకున్న నాపూరెమ్మల్లోకి దిగేస్తూ .. మెత్తగావున్న నాఅడతనాన్ని విచ్చదీసుకుంటూ.. కొంచెం.. కొంచెంగా నిమ్మదినిమ్మదిగా నాలోకంటా నిగిడిన తన మగతనాన్ని దోపెయ్యసాగేడు ..

నాలోనిండుగా నిండిపోతున్న తాతయ్య మగతనం అందిస్తున్న మత్తైన కామసుఖంలోని మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ నేను మత్తుగా కళ్ళుమూసుకుని బలంగా తాతయ్యని పెనవేసుకుని నాకాళ్ళని తాతయ్య నడుంచుట్టూ మెలేసి అలాగే కదలకుండా వుండిపోయేను..

తాతయ్య అలా నిండుగా నాలో నిండిపోయిన అనుభూతి అద్భుతంగా అనిపించడమేకాకుండా.. నాలో నాకేతెలియని ఓ అనిర్వచెనీయమైన అనుభూతిని కలిగించింది.. తాతయ్యని అలా నిండుగా నాలోనింపుకుని కళ్ళుమూసుకుని ఆ సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ నేను ఎంతసేపు అలా తాతయ్యని వాటేసుకుని.. నా తలని తాతయ్య భుజం మీద వాల్చేసి వుండిపోయేనో.. నాకే తెలియదు..

ఇంతలో.. తాతయ్యా చిన్నగా వూగుతూ.. నన్ను పైకీ కిందకీ కదిలించడం మొదలెట్టేప్పటికి.. అప్పటివరకూ నాఅడతనంలో నిండుగా నిండిపోయి నాకు ఎంతోసుఖాన్నిస్తున్న తాతయ్య మగతనం నాపొత్తికడుపులో గుచ్చుకుంటూ.. అది నా బొడ్డులోపొడుస్తూ నా గొంతులోకి తగులుతున్న భావనతోపాటుగా.. నా పొత్తికడుపులో సన్నటి నొప్పి రేగడంతో.. నేను కీచుగా అరుస్తూ.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్… తాతయ్యా.. నొప్పి.. అన్నాను.. తియ్యనైన ఆ నొప్పిని ఎలా అర్ధంచేసుకోవాలో తెలియని గందరగోళానికి లోనౌతూ..

దానితో తాతయ్య నన్ను అలా మంచం మీదకి వాల్చేస్తూ తాను నిలువునా నామీదవాలిపోతూ.. నాపూకులోనించీ తతయ్య తన మగతనాన్ని బయటకి తియ్యకుండానే సమ్మగా నన్ను దెంగడం ప్రారంభించేడు..

మెత్తగా.. మృదువుగా.. సున్నితంగా.. నాయోనిమడతలలోతుల్లో కదులుతున్న తాతయ్య మగతనం.. నాయోనిగోడలలోని కామనాడులని మరింత సున్నితంగా అరగదీస్తూ నాలోకామోద్దీపనం కలగచేస్తూ.. నాలో రేగిన ఆకామానుభూతులు.. మత్తుగా.. నావొళ్ళంతా పరుచుకుంటుంటే.. నాయోనిమడతలు.. తిమ్మిరెక్కిపోతుండగా.. ఆ తిమ్మిరి అలా అలా పాకుతూ.. నాపూరెమ్మలు తిమ్మిరెక్కిపోయి.. ఆతిమ్మిరి.. అలా అలా.. పాకుతూ.. నాతొడలలోకి.. అక్కడనించీ.. నా పొత్తికడుపులోకీ.. అక్కడనించీ.. నానడుంలోకి.. అక్కడనించీ నావెన్నుద్వారా.. పై వైపు.. అలా.. అలా.. నామెడకండరాల్లోకీ.. నా భుజాల్లోకీ.. అక్కడనించీ నాచేతుల్లోకి.. నాభుజాలమీదనించీ.. పొత్తికడుపులోనించీ.. నాసళ్ళలోకీ.. అక్కడనించీ.. ఇంకా పైపైకి పాకుతూ నాపెదవులు.. నానాలుక.. నాబుగ్గలూ.. నాముఖం.. అన్నీ తిమ్మిరెక్కిపోయి.. నాకేదేదో ఐపోతుండగా.. నేను మాట్లాడ్డానికి కూడా తడబడుతూ..

తా..తా..య్యా.. ఆహ్.. ఏమిటిది.. ఏమిటిది**.. ఆహ్.. తాతయ్యా.. ఎదోతెలియనిది.. ఎప్పుడూ.. ఎరగనిది.. ఆహ్.. ఈ.. హాయి.. ఆహ్.. ఏమిటిది..?? ఏమౌతున్నాది.. తా..తయ్యా.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. ఎంచేస్తున్నావు..? నాకేదో.. ఐపోతున్నాది.. తా..తయ్యా.. నావళ్లంతా.. ఎదేదో.. ఐపోతున్నాది.. నువ్వు.. మొదటిసారి చేసినప్పుడు.. ఇలా అనిపించలేదు.. ఇలా.. అవ్వలేదు.. కానీ.. తా..తయ్యా.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. తా.. తయ్యా.. ఆహ్.. తా..తయ్యా.. హబ్బా.. ఎదో.. ఐపోతున్నాది.. తా.. తయ్యా.. ఎదో.. ఐపోతున్నాది.. నాకేదోలా.. వుంది.. ఎం.. జ..రు..గు..తు..న్నా..ది.. తా..త..య్యా… అంటూ.. నేను.. మత్తెక్కిపోతుంటే..

(** ఈభాగాం రాయడం పూర్తైపోయేక.. నేను రెండవసారి చదువుతూ ఎడిట్ చేస్తుంటే.. ఈభాగం చదువుతున్నాప్పుడు నా మనసులో మెదిలిన పాట.. మీకోసం లింక్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను.. https://www.youtube.com/watch?v=35UCU7Z9jq4 )

మళ్ళీ వూహించని విధంగా మాతాతయ్య.. ఒక్కసారిగా నాశరీరాన్ని గాల్లోకి లేపేసి.. భూమిలోదిగేసిన గునపంతో కొబ్బరికాయని వొలిచినట్లు.. నిక్కినిగిడిపోయి.. నాఅడతనపులోతుల్లో దిగబడిపోయిన తనమగతనం మీద నన్ను కూర్చోబేట్టి.. నాపిర్రలమీదచేతులేసి నన్ను గాల్లో ఎగరేస్తూ.. ఇరుసు ఆధారంగా బండిచెక్రాన్ని నిలబెట్టినట్లు.. నాఅడతనంలో దిగేసిన తన మగతనమ్మీద.. నాశరీరాన్ని నెలబెట్టి.. నిగిడిన తనమగతనం మీద .. నాశరీరాన్ని కదిలిస్తూ.. తనమగతనంతో.. నాఅడతనపులోతుల్లో.. బలంగా పోట్లువేస్తూ.. కసిగా నన్ను దెంగుతుంటే..

ఆసరికే స్వర్గపుటంచులలో విహరిస్తున్న నేను.. ఈమారు నాలో లోతుగాదిగబడుతున్న తాతయ్య మగతనం నాఅడతనాన్ని రెండుగా విచ్చదీసుకుంటూ.. నాపొత్తికడుపులోనించీ.. నాగొంతులోదాకా దిగబడుతున్నాకానీ.. నొప్పన్నదేలేకపోగా.. ఆస్తానే.. వొళ్లంతా సుఖం.. నన్ను వివశురాలని చేస్తుంటే.. నేను తాతయ్య మెడని బలంగా వాటేసుకుంటూ.. ఆహ్.. తా..త..య్యా… ఆహ్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. ఐపోతున్నాది.. నాకేదో ఐపోతున్నాది.. కారిపోతున్నాను.. నేను.. పూర్తిగ కరిగి.. నీలోకలిసిపోతున్నాను.. అని మత్తుగా గుణుస్తూ.. భళ్ళున బలమైన భావప్రాప్తిని పొందుతూ.. తాతయ్య మనగతనాన్ని నాలోపొంగిన కామరసాలతో అభిషేకిస్తూ.. తాతయ్యని కరిచిపెట్టుకుని వుండిపోయేను..

Updated: February 23, 2021 — 4:41 am

3 Comments

Add a Comment
  1. Nice and interesting

  2. Waiting for next part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *