కామదేవత – Part 27 62

అంతే.. ఒక్కసారిగా నా ఆడతనాన్ని రెండుగా చీలుస్తూ.. ఎదో నిప్పుకణిక నా ఆడతనపులోతుల్లో దిగబడిపోతున్న భావన.. నిమ్మదిగా.. అతినిమ్మదిగా.. ముందుకీ.. వెనక్కీ.. లోపలకీ.. బయటకీ.. కదులుతూ.. నిమ్మది.. నిమ్మదిగా.. తాతయ్య నా ఆడతనాన్ని విడదీసుకుంటూ .. నాలోకంటా దిగబడిపోసాగేడు..

నేను మంటా.. నొప్పితో.. కీచుగా అరుస్తూ.. తాతయ్యా.. ఆహ్.. మంటా.. ఆహ్.. తాతయ్యా.. ఒదిలెయ్యండి.. నన్ను వొదిలెయ్యండి.. లేచిపోండి.. నామీదనించీ లేచిపోండి.. అంటూ నేను కాళ్ళూ చేతులూ కదిలిస్తూ తాతయ్యని నామీదనించీ పక్కకి తోసేసే ప్రయత్నం చెయ్యసాగేను..

అడ్డదిడ్డంగా.. అస్తవ్యస్తంగా.. నేను కాళ్ళూ చేతులూ కదిలిస్తుండడంతో.. తాతయ్య మగతనం ఒక్కసారిగా.. కసుక్కున నాపూకు మట్టానికంటా దిగబడిపోయి తాతయ్య మెత్త నాపూదిమ్మకి తాపడం ఐపోయింది..

ఆహ్.. తా..త..య్యా… ఆహ్.. ఆ..ఆ.. ఆ… మ్మ్మ్.. మ్మ్మ్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. ఆహ్.. నొప్పి.. తా..తయ్యా.. నొప్పి.. అంటూ నేను తాతయ్య శరీరంకింద గింజుకోసాగేను..

అప్పటివరకూ నన్నావరించిన మత్తు మైకం నన్ను వొదిలిపెట్టి నాకు దూరంగా పారిపోయేయి..

వ్యవసాయంవల్ల కాయకస్టం చేసే తాతయ్య వొళ్ళు వుక్కులా నావొంటిని హత్తుకుపోవడం నాకు తెలుస్తున్నాది.. అదీకాక అంతటి బరువైన తాతయ్య శరీరం కింద నా వొళ్ళు నలిగిపొతున్నా కానీ ఎందుకో నాకే తెలియని హాయి.. సుఖం.. నాలో కలుగుతున్నాయి..

నాకళ్ళ కొసలనించీ జాలువారుతున్న కనీటిచుక్కలని తాతయ్య తన నాలుకతో నాకుతూ.. నా బుగ్గలమీద.. నా కళ్ళమీద.. నా నుదిటిమీద.. నా గడ్డం మీదా ముద్దులుపెడుతూ తాతయ్య పెదవులు మళ్ళీ నానోటిని తన నోటితో మూసెయ్యడంతో.. నా ఆడతనాన్ని రెండుగా విచ్చదీస్తూ నాలోకంటా దిగబడిపోయిన తాతయ్యని మర్చిపోయి.. తియ్యని తాతయ్య నోటిముద్దుని ఆస్వాదిస్తూ నన్ను నేను మరిమరచిపోయేను..

ఇంతలో తాతయ్య చేతులు నాసళ్ళమీద వాలి నాసళ్ళని మెత్తగా మర్ధిస్తుంటే.. తాతయ్య చేతుల్లో నలుగుతున్న నాసళ్ళలోనించీ నావొంటిలోకి పాకుతున్న కామతరంగాలలో మళ్ళీ నన్ను నేను మైమరచిపోతుండగా.. తాతన్న చిన్నగా తన నడుముని కదిలిస్తూ నాఅడతనలోతుల్లో నిండుగా నిండిపోయిన తన మగతనాన్ని చిన్నగా కదిలిస్తూ నాయోనిమడతలలోతుల్లో చిన్నగా లోతట్టు దరువులెయ్యడం మొదలెట్టేడు..

ఈమారు నాపూకులో మంట.. నొప్పి.. మాయమైపోయి.. ఆ స్తానంలో.. మెత్తని మత్తైన సుఖం చిన్నగా నాయోనిలోతుల్లోనించీ నావొంట్లోకి పాకడం మొదలయ్యింది..

నేను తమంకంగా తాతయ్యని కౌగలించుకుంటూ.. నా తొడలని మరింతగా విచ్చదీసి.. నా ఆడతనాన్ని దోచుకోవడానికి తాతయ్యకింద నా ఆడతనాన్ని పూర్తిగా పరిచేసి.. నన్ను నేను తాతయ్యకి అర్పించేసుకున్నాను..

క్రమంగా నామీద కదులుతున్న తాతయ్యలో వేగం వూపూ పెరిగేయి.. నాయోనిలోతుల్లో తాతయ్య మగతనం చేతున్న విన్యాసాలకి నాయోనిమార్గంలోని కామనాడులన్నీ వుత్తేజితమై తాతయ్య మగతనాన్ని నాలోపొంగే కామరసాలతో అభిషేకించడం మొదలుపెట్టింది..

అప్పటివరకూ జాగ్రత్తగా అపురూపంగా నన్ను దెంగిన తాతయ్య వుగ్రరూపం దాల్చినవాడిలా వేగంగా వుదృతంగా పూనకం వొచ్చినవాడిలా నామీద ఊగిపోసాగేడు.. నేనుకూడా తాతయ్య వేగాంతోనూ.. జోరుతోనూ పోటీపడుతూ.. నా నడుముని కదిలిస్తూ తాతయ్యకి సరిపడే సమవుజ్జీలా పోటీపడుతూ తాతయ్యతో దెంగించుకోసాగేను..

ఇంతలో ఒక్కసారిగా.. ఓ పెద్ద కెరటం నామీద విరుచుకుపడినట్లుగా.. సముద్రంలో ఒక పెద్ద అల నా శరీరాన్ని తాకి గాల్లోకి లేపేసినట్లుగా.. ఒక్కసారిగా నా శరీరం తాతయ్యకింద తుళ్ళితుళ్ళిపడుతుండగా.. ఓ బలమైన భావప్రాప్తికిలోనౌతూ.. తాతయ్యా.. ఆహ్హ్.. తాతయ్యా.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. ఎదో అఔతున్నాది.. నాకేదో అఔతున్నాది అంటూ.. నేను గట్టిగా అరుస్తూ.. తాతయ్యని బలంగా కౌగలించిపట్టేసుకునేప్పటికి.. తాతయ్య కూడా తన మగతనాన్ని నాపూకుమట్టానికంటా అదిమిపెట్టి.. సుర్రు.. సుర్రు.. సుర్రు… మని వెచ్చని తడిని తాతయ్యలోనించీ నాలోకి పిచికారీ చేస్తూ.. కొద్దిక్షణాలపాటు ఆగి.. మళ్ళీ తన నడుం కదిలించి జోరుజోరుగా మరో అరడజను వూపులు వూపి.. మరో విడత సుర్రు.. సుర్రు.. సుర్రు… మని వెచ్చని తడిని నాలోకంటా నింపేస్తూ.. మళ్ళీ కొద్దిక్షణాలు ఆగి.. మళ్ళీ జోరుజోరుగా తన నడుముని నాఅడతనపులోతుల్లో కదిలిస్తూ.. చివరసారి.. సుర్రు.. సుర్రు.. సుర్రు… మని మళ్ళీ వెచ్చని తడిని నాపొత్తికడుపులోతుల్లో నింపేసి.. అలసటగా నామీద వాలిపోయేడు తాతయ్య..

అంత బరువైన తాతయ్య శరీరాన్నీ మోస్తూ కూడా నేను ప్రేమగా తాతయ్యని కౌగలించుకుని కొద్దిసేపు మైధునపు మత్తులో సోలిపోయేను.. అలా ఎంతసేపు నేను ఆ మత్తులో సోలిపోయేనో నాకైతె తెలియదు కానీ నాపూరెమ్మల పాయల్లో తాతయ్య వేళ్ళు కెలుకుతుంటే నేను కళ్ళు విప్పేను.. అప్పుడు నేను వెల్లకిల్లా పడుకుని వున్నాను తాతయ్య తన కుడికాలు నామీద వేసి నాసన్ను కుడుస్తూ నాపూకురెమ్మల్లో తనవేళ్ళుదోపి కెలుకుతూ కనిపించేడు తాతయ్య …

మైధునపు మత్తువల్ల బరువెక్కిపోయిన నా కళ్ళని బరువుగా లేపుతూ నేను తాతయ్య కళ్ళలోకి చూసేను.. తాతయ్య నవ్వుతూ.. మంచి సుఖాన్నిచ్చేవే నా సుబద్ర పెళ్ళామా అన్నాడు.. తాతయ్య అన్న మాటకి నేను సమాధానం చెప్పకుండా తాతయ్య వైపు తిరిగి తాతయ్యని కౌగలించేసుకున్నాను..

తాతయ్య నవ్వుతూ.. నా పెదవులమీద ముద్దుపెట్టుకుని.. నాపూరెమ్మల పాయల్లో కదులుతున్న తన చేతిని తెచ్చి ఆ.. తడిని నా నోట్లో పెట్టేడు.. నేను ఛీ.. అంటూ.. వుమ్మెయ్యబోతుంటే నానోటిని తన నోటితో మూసేసి నానోట్లోనించీ ఆ.. తడిని మొత్తంగా తననోట్లోకి తీసుకుని చప్పరిస్తూ గుటకలువేసి మింగేసేడు..

తరువాత నా నోటిని ఒదిలిపెట్టి.. మళ్ళీ నా.. పూరెమ్మల్లోనించీ తడిని తీసి నానోట్లో పెట్టేడు.. ఇందాకలా ముద్దువల్ల కొద్దిగా ఆరుచికి నేను అలవాటు పడ్డం వలన ఈసారి నేను వుమ్మెయ్యలేదు.. మళ్ళీ తాతయ్య నా నోటిని తన నోటితో ముడేసేడు.. ఈసారి ఆతడిని మేమిద్దరం నానోట్లోనించీ పంచుకుంటూ గుటకలు వేసి మింగేసేము.. అలా నాపూకులో తడి మొత్తం అయ్యేవరకూ తాతయ్య నాతో దాన్ని నాకిస్తూ మిగిస్తూనే వున్నాడు.. ఎప్పుడు నిద్దరలోకి జారిపోయెనో నాకేతెలియదు.. కానీ నిమ్మదిగా నేను నిద్రలోకి జారిపోయెను..

అలా ఎంతసేపు నిద్రపోయేనో నాకు తెలియదు.. మధ్యలో బాత్రూంకి వెళ్ళవలసి వొచ్చి మెలకువ వొచ్చింది.. కళ్ళు తెరిచి చూస్తే తాతయ్య కూడా నాపక్కన నిద్రపోతున్నాడు.. తాతయ్యని నిద్రలేపి బాత్రూంకి వెళ్ళాలని చెప్పేను.. తాతయ్య లేచి నాకుతోడుగా పెరట్లోకి వొచ్చేడు.. మేమిద్దరం వేరు వేరుగా మా పని కానిచ్చేసుకున్నాక.. నేను మగ్గుతోనీళ్ళు తీసుకుని కడుక్కుంటుంటే.. తాతయ్య వొచ్చి ఎలా కడుక్కోవాలో చూపిస్తూ మళ్ళీ నాపూకులో వేలుదోపేడు.. దానితో నాలో మళ్ళీ అగ్గిరాజుకుంది.. నేను అలానే లేచి తాతయ్యని వాటేసేసుకుంటూ నాకాళ్ళని తాతయ్య నడుం చుట్టూ మెలేసి లాక్ చేసేను..

Updated: February 23, 2021 — 4:41 am

3 Comments

Add a Comment
  1. Nice and interesting

  2. Waiting for next part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *