కామదేవత – Part 27 59

దానికి తాతయ్య నవ్వుతూ.. నీపేరేంటే మనవరాలా? అడిగేడు నన్ను

సుబద్ర.. చెప్పేను నేను..

మరి నా పెళ్ళం.. అదే మీ అమ్మమ్మ పేరేంటే..? మళ్ళీ అడిగేడు తాతయ్య..

సుబద్రే.. అన్నాను నేను..

నాపెళ్ళం సుబద్ర ఎప్పుడూ నాకు ఎడమపక్కన అంటే ఇటుపక్క పడుకుంటుంది.. నేను అటుపక్క అంటే ఆ కిటికీ పక్కన పడుకుంటాను..

అందుకే నువ్వెప్పుడూ నాకు ఇటుపక్కన పడుకుంటావని అన్నానే నా పెళ్ళం మనవరాలా.. అన్నాడు తాతయ్య నవ్వుతూ..

తాతయ్య అలా నాపేరు.. తన పెళ్ళం పేరుతో జతకలిపి.. నన్ను తన పెళ్ళంతో పోలుస్తూ.. నన్ను పరోక్షంగా పెళ్ళామా అని సంబోధించడంతో.. నా బుగ్గల్లో వెచ్చని ఆవిర్లు కమ్మేస్తూ వొళ్ళంతా సిగ్గులు కమ్మేస్తూవుండడంతో.. నేను వుడుక్కుంటూ.. నేనేమీ నీ పెళ్ళాన్ని కాదు అన్నాను.. సిగ్గుపడిపోతూ..

తాతయ్య గలగలా నవ్వేస్తూ.. ఒక్కచేత్తో నన్ను బొమ్మలా లేపేసి.. తన మీద పడుకోపెట్టుకుంటూ.. పక్కలోపడుకుని పెళ్ళానివి కాదంటే ఎలాగోయ్.. సుబద్రా.. అన్నాడు మళ్ళీ.. తాతయ్య..

నేను మరింతగా సిగ్గుపడిపోతూ.. రెండుచేతులనీ పిడికిళ్లు బిగించి పిడికిళ్లతో తాతయ్య చాతీమీద గుద్దులు గుద్దుతూ.. నేను నీపెళ్ళాన్ని.. కాదూ.. కాదూ.. కాదంటే.. కాదు.. అంటూ.. తాతయ్యని ముద్దుముద్దుగా గుద్దులు గుద్దేస్తుంటే..

తాతయ్య మరింతగా నవ్వుతూ.. నాచుటూ చేతులువేసి నన్ను బలంగా తన చేతుల్లో అదిమిపెట్టి.. అదేమిటే సుబద్ర.. నీమెడలో తాళికట్టి ఇప్పటికి 35 ఏళ్ళూ అఔతున్నాది.. 35 ఏళ్ళు సంసారం చేసేక ఇప్పుడు నా పక్కలోపడుకుని నేను నీ మొగుడిని కాదంటే ఇప్పుడు నాగతేంకాను.. అన్నాడు అల్లరిగా నన్ను చూసి కన్ను కొడుతూ..

నాలో ఉక్రోషం తన్నుకొచ్చి తాతయ్య చేతుల్లో గింజుకుంటూ .. తాతయ్య చేతుల్లోనించీ విడిపించుకునేటందుకు పెనుగులాడుతుంటే.. నా సళ్ళు బలంగా తాతయ్య ఛాతీకి వొరుసుకుంటూ నా చనుముచికలు నిక్కినిగిడిపోయి.. నేను తాతయ్య చేతుల్లో గింజుకుంటున్నకొద్దీ.. నా చనుముచికలు సున్నితంగా ఐపోయి చనుముచికలు పదునెక్కిపోయి.. వాటికి ఏమత్రం వొరిపిడి తగిలినా నేను తట్టుకోలేని స్తితికి వెళ్ళిపోవడంతో.. తాతయ్య చేతుల్లోపెనుగులాడ్డం మానేసి నా కాళ్ళని కదిలిస్తూ తాతయ్యని కాళ్ళతో తన్నే ప్రయత్నం చెయ్యడం మొదలెట్టేను.. అదే నేను చేసిన తప్పు..

తాతయ్య బలమ చేతుల్లో పెనుగులాడుతుంటే… ఈమారు నా నడుము దిగువభాగం మొత్తం కదులుతుండగా నావొంటిమీది లంగా లోలంగాతో సహా నా నడుం పైవరకూ జరిగిపోయింది. నాకాళ్లని కదిలిస్తుండడంవలన తాతయ్య తన తొడలని విడదియ్యడంతో నేను చక్కగా తాతయ్య తొడలమధ్య సర్దుకున్నట్లయ్యి నాపూదిమ్మ తాతయ్య కటిభాగానికి బలంగా ఒత్తుకుంటూ వొరుసుకోసాగింది. ఇంతలో తాతయ్య మగతనం నిమ్మదిగా గాలిపోసుకుంటూ.. నా పొట్టమీద బలంగా వొత్తుకోవడంతో.. తాతయ్య ఒక్కసారిగా నన్ను తనమీదకి జరుపుకుంటూ నా పెదవులమీద ముద్దుపెట్టేడు..

అంతే.. అప్పటివరకూ తాతయ్య చేతుల్లో పెనుగులాడిననేను .. మొత్తంగా పెనుగులాడ్డం మానేసి కదలకుండా అలా వుండిపోయేను..

క్షణకాలంలో నేనూ తాతయ్య ఆ ముద్దు నించీ విడిపోయేము.. కానీ తాతయ్య తన రెండుచేతుల్లో నా ముఖాన్ని తీసుకుని.. నా కళ్ళలోకి చూస్తున్నాడు.. తాతయ్య ముద్దుతో మత్తుగా మూతలుపడిపోయిన నా కళ్ళని బలవంతంగా సుగ్గుతో నేను తెరిచేప్పటికి తాతయ్య కళ్ళు నాకళ్ళలోకి గుచ్చి గుచ్చి చూస్తున్నాయి..

నేను సిగ్గుపడిపోతూ.. అలా చూడకు తాతయ్య నాకుసిగ్గేస్తున్నాది అని అతికస్టం మీద అనగలిగేను..

తాతయ్య అల్లరిగా నవ్వుతూ.. పోనీలె సుబద్ర.. ఇంతకు ముందు నేను నీ మొగుడిని కాకపోతే పోయింది.. పోనీ ఇప్పుడు నన్ను నీ మొగుడిగా చేసుకో.. అన్నాడు.. ఈమారు తాతయ్య నన్ను కౌగలించుకుంటూ తన చేతులతో నా వీపు నిమురుతూ తన చేతులని నా పిర్రమీదకి జరిపి.. రెండుచేతులా నా రెండుపిర్రలనీ ఇరికించుకుని మెత్తగా పిసుకుతూ.. నా నడుముని తన నడుములోకి అదుముకుంటూ..

అప్పుడు ఆ రాత్రికి మొట్టమొదటిసారిగా .. తాతయ్య మగతనం ఏనుగు తొండంలా నాతొడలమధ్య నా ఆడతనం మీద మెత్తని గూటంలా వొత్తుకోవడంతో నా వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోతుండగా.. నా నోట్లో మాటరాక.. నా వొళ్ళంతా అదోలాంటి మత్తు మైకం కమ్మేస్తూవుండగా.. నేను మైకం కమ్మేసిన దానిలా తాతయ్యమీద వాలిపోతుండగా.. తాతయ్య నన్ను బలంగా కొగలించుకుంటూ మాళ్ళీ నా పెదవులని తన పెదవులతో ముడేసేసేడు..

ఎప్పుడు తాతయ్య నాలుక నాపెదవులని విడదీసుకుని నానోట్లో జొరబడిందో.. ఎప్పుడు తాతయ్య నా వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసి నన్ను నగ్నంగా చేసేసేడో.. ఎప్పుడు తాతయ్య తన వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసుకుని నగ్నంగా ఐపోయేడో.. నాకైతె వొంటిమీద తెలివిలేదు..

సుబద్రా.. నీకేమీ ఇబ్బందిగాలేదుకదా..? 35 ఏళ్ళ క్రితం మొదటిసారి నీ కన్నెతనాన్ని కొల్లగొట్టుకుని నీ శీలాన్ని దోచుకున్నాను.. 35 ఏళ్ళ తరువాత మళ్ళీ ఇప్పుడు నీ కన్నెతనాన్ని మరోసారి కొల్లగొట్టుకుని నీశీలాన్ని దోచుకోబోతున్నాను.. దోపేసేదా.. నా మగతనాన్ని నీపూకులోకి దోపెయ్యమంటావా..? అంటూ తాతయ్య అడుగుతుంటే నాకు వొంటిమీద స్ప్రుహ వొచ్చింది..

తాతయ్య ఏమడుగుతున్నాడో నాకు అర్ధం కాకపోయినా కానీ.. నాపూరెమ్మలు విచ్చదీసి నా ఆడతనపు ముఖద్వారం దగ్గర తాతయ్య మగతనం వొత్తుకుంటుండగా.. నీలోకి దిగబడిపోయి నీ ఆడతనాన్ని దోచుకోమంటావా?? అంటూ తాతయ్య అడగడం మాత్రం కొద్దిగా తెలుస్తున్నాది..

నేను ఎందుకు ఒప్పుకుంటున్నానో.. దేనికి ఊ.. కొడుతున్నానో కూడా తెలియని స్తితిలో.. దోపయ్యండి తాతయ్యా.. దిగబడిపోండి.. నాలోకంటాదిగబడిపోయి.. మీ సుబద్రని.. నీ పెళ్ళాన్ని.. తనివితీరా మరోసారి అనుభవించి నీపెళ్ళాం కన్నెతనాన్ని మరోసారి దోచుకుంటూ మీరు సుఖపడి నన్ను సుఖపెట్టండి తాతయ్యా.. అన్నాను.. ఏం మాట్లాడుతున్నానో నాకే తెలియని స్తితిలో..

Updated: February 23, 2021 — 4:41 am

3 Comments

Add a Comment
  1. Nice and interesting

  2. Waiting for next part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *