కామదేవత – Part 26 53

మధు తనని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రశ్నే వెయ్యబోతున్నాడని సుశీలకి అర్ధమౌతున్నా గానీ.. ఇంక మధుతో దాగుడుమూతలాడ్డం ఇంకెంతో కాలం కుదరదని అర్ధమైపోవడంతో.. ఎటూ కొడుకుతో వ్యవహారాన్ని తిన్నగా నడుపుతూ ఈ రెండురోజులూ కొడుకుతో బంధాన్ని నేరుగా సాగించాలని నిర్ణయం చేసేసుకున్నాది గనక అన్నింటికీ సిద్దపడిన సుశీల సరే అడుగైతే అన్నాది..

మధు తిన్నగా వాళ్లమ్మ సుశీల కళ్లలోకి చూస్తూ.. ప్రొదున్న తరువాత నాకు టిఫెను పెట్టినప్పుడూ నేను రెచ్చిపోతుంటే ఆపిన నువ్వు.. నాన్న వొచ్చేక అలా నాకళ్ళలోకి చూస్తూ.. కావాలనే నీవొంటిమీది జాకెట్ విప్పి.. నీ చీరని పైకిలేపి నాకు ఎందుకు చూపించేవు? మనసులో అనుమానాన్ని తిన్నగా అడిగేసేడు మధు..

మధు అడిగిన ప్రశ్నకి సుశీల మధు కళ్లలోకి చూస్తూ.. మచి ప్రశ్నే అడిగేవు.. ఈవిషయం నేను నీకెలా చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను.. నా పని సులువు చేస్తూ నువ్వే నన్ను అడిగేసేవు.. సరే చపుతాను విను..

తెలిసో తెలియకో ప్రొదున్న నావల్ల ఒక పొరపాటు జరిగింది.. అదేమిటంటే.. మీ నాన్న అనుకుని నీతో నేను తప్పుగా ప్రవర్తిస్తూ.. ఏతల్లీ కూడా ఓ కొడుక్కి ఇవ్వకూడనత చనువిచ్చేను.. అది నేను చేసిన తప్పు..

వయసులో వున్న కుర్రాడివి నువ్వు.. అందునా ఈ వయసులో నీవొంట్లో హార్మోన్స్ చాలా తీవ్రస్తాయిలో నీ వొంట్లో రక్తాన్ని పోటెక్కిస్తూవుంటాయి.. అలాంటినీకు.. ప్రొదున్న నేను ఇచ్చినలాంటి చనువు చొరవనీ ఇస్తే.. ఇంక నిన్ను ఆపడం నావల్లకాదని నాకు తెలుసు.. అందుకే నువ్వు ప్రొదున్న హద్దులుదాటబోతుంటే నిన్ను ఆపడానికి నేను నిన్ను కొట్టేను..

ఎందుకు కొట్టేనంటే.. భయం వున్న పిల్లాడివైతే అక్కడితో నువ్వు ఆగుతావని నేననుకున్నాను.. సుశీల చెప్పడం ఆపి కొద్దిగా తల కిందకి దించి సిగ్గుపడుతున్నట్లుగా కళ్ళనికూడా కిందకి దించింది.. నిజానికి పొదున్న జరిగిన సంఘటనని చెప్పినట్లు చెప్పకుండా.. ఆ విషయం గుర్తుచేస్తుంటే మధులో ఎలాంటి స్పందన వుంటుందో చూడాలనే సుశీల తల కిందకి దించి మధు తొడలమధ్యకి చూసింది.. సుశీల వూహించినట్లుగానే మధు తొడలమధ్య వుబ్బు క్నపడి సుశీలలో హుషారు రేకెత్తించిది..

సుశీల గుండెలనిండా గాలిపీల్చుకుంటూ మళ్ళీ మాట్లాడ్డం మొదలెట్టింది..

కానీ తరువాత టిఫెను పెడుతున్నాప్పుడు అనుకోకుండా నా గుండెలమీద చీరపైట జారినప్పుడు నువ్వు కళ్ళతోనే నా అందాలని వొలుచుకుని తినేస్తుంటే నాకు అర్ధమయ్యింది.. ప్రొదున్న నేను కొట్టిన దెబ్బలు నిన్ను భయపెట్టలేదు సరికదా.. నీలోని హార్మోన్స్ నేను కొట్టిన దెబ్బలనికూడా లెక్కచెయ్యని స్తితికి నిన్ను తీసుకువెళ్ళేయని.. అందుకే ఇంక నీ ఎదురుగా వుండడం ప్రమాదకరమని నేను ఆ టిఫెను పళ్ళాన్ని అక్కడే పెట్టేసి నేను వంటగదిలోకి వెళ్ళిపోయింది.. అలా ఐనా నువ్వు నన్ను వొదిలిపెడతావేమో అనుకున్నాను.. కానీ నా అంచెనా తప్పని రుజువుచేస్తూ నువ్వు వంటగదిలోకి కూడవొచ్చేసేవు..

నిన్ను ఆపడానికి నేను ఎంతప్రయత్నం చేసినా నావల్ల కాలేదు.. నానుండీ నీకేమికావాలో నువ్వు బలవంతంగా తీసుకునే ప్రయత్నం చెయ్యడంతో ఇకమీదట ఈ ఇంట్లో నిన్ను నేను ఆపలేనని నాకు అర్ధమయ్యింది.. అదృష్టవశాత్తూ మీ నాన్న రాబట్టీ సరిపోయిందికానీ.. లేకపోతే నీక్కావలసింది నాదగ్గరనించీ నువ్వు తీసుకునేదాకా నువ్వు నన్ను వొదిలేవాడివి కాదు.. అంటూ మళ్ళీ సుశీల ఆగి తలవొంచుకుని కొడుకుతొడలమధ్యకి చూపులని సారించింది..

అక్కడ కొడుకు మొడ్డనిక్కి నిగిడిపోయి గుడారంలేపేసింది.. మధు ఈ ప్రపంచెంతో తనకి సంబంధంలేదన్నట్లుగా కాక్షనిండిన కళ్ళతో వాళ్ళమ్మ సుశీలని తినేసేలా చూస్తున్నాడు ..

సుశీల మళ్ళీ గొంతుసవరించుకుంటూ..

మీనాన్న ఇంటికివొచ్చిన సంగతిగమనించి నువ్వు భయంతో బాత్రూంలోకి పరిగెడితే సరే వీడికి కనీసం నాన్న భయమైనా వున్నాదని సంతోషించేను..

కానీ.. నువ్వు మళ్ళీ బాత్రూంలోనించీ బయటకి వొచ్చినవాడివి చప్పుడుచెయ్యకుండా చెప్పులేసుకుని పారిపోయివుంటే పరిస్తితి ఇంకోలా వుండేది.. కానీ నువ్వలా చెయ్యకుండా అలా వంటగది వుమ్మందగ్గరే నిలబడి మాఇద్దరినీ చూస్తున్నాప్పుడు నీ కళ్ళలో కదిలిన భావాలు ఓ ఆడదానిగా నాకు తెలుసు.. అది నేను మాటలలో నీకు చెప్పలేను.. కానీ ఆక్షణంలో నాకు ఓక విషయం అర్ధమయ్యింది.. అని సుశీల చెప్పడం ఆపి..

మధు కళ్ళలోకి చూస్తూ.. నాకు ఏమి అర్ధమయ్యిందో నీకు చెప్పాలా..? అన్నాది

చెప్పమ్మా.. అన్నాడు ఆదుర్దగా మధు..

సుశీల చిన్నగా నవ్వుతూ.. మధు కళ్ళలోకి చూస్తూ.. నేనేమనుకున్నానో నేను తరువాత చెపుతాను.. కానీ నిన్నొకమాట అడుగుతాను అబద్దం చెప్పకుండా నిజం చెపుతావా..? అడిగింది సుశీల మధుని..

చెపుతానమ్మా.. అన్నాడు మధు వాళ్ళమ్మ నోటివంట వంటగది గుమ్మందగ్గర నిలబడి వాళ్ళమ్మ నాన్నలని చూసినప్పుడు తన కళ్ళలో వాళ్ళమ్మ ఏమిచూసిందో తెలుసుకోవాలన్న ఆతృతతో…

నేను చెప్పేది తెలుసుకోవాలన్న ఆతృతతో చెపుతానని అనడం కాదు.. నేను అడిగేక.. అబద్దం చెప్పకుండా నిజంగా నిజం చెప్పాలి.. నువ్వలా నిజం చెపితేనే నేను ఆ క్షణంలో ఎందుకు అలా చేసేనో చెపుతాను లేదంటే నేనుకూడా నీలాగే అబద్దం చెపుతాను అన్నది సుశీల మధు ముందరి కాళ్లకి బంధం వేస్తూ..

దానితో మధు సుశీల చెతిని తనచేతిలోకి తీసుకుని వొట్టువేస్తూ.. ఒట్టేసి చెపుతున్నానమ్మా.. నీకు నిజమే చెపుతాను.. అబద్దం చెప్పను అన్నాడు మధు…

సరే ఐతే.. ప్రొదున్న మనిద్దరి మధ్య జరిగిన సంఘటనమొదలుకొని.. నామీద నీ మనసులో ఎటువంటి ఆలోచనలు తిరుగుతున్నాయో నిజాయితీగా నిజం చెప్పు.. అడిగింది సుశీల..

Updated: February 21, 2021 — 4:57 pm

3 Comments

Add a Comment
  1. Very interesting continue this story

  2. Illa interesting ga vundali
    Continue in this flow

  3. Raju bairagoni 71@gmail. com

    Please next post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *