కామదేవత – Part 26 50

సుశీల: ఓహో.. అదా సంగతి..? మరి నిన్ను ప్రేమించకపోతే.. నీమీదనే ప్రేమలేకపోయినట్లైతే.. ఈపాటికే నీ సంగతి మీ నాన్నతో చెప్పి నీ వీపు విమానం మోత మోగించేదాన్నిగా..? అప్పుడైనా నీకు అర్థంకాలేదా నేను నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నానో..? ఎదురు ప్రశ్నించింది సుశీల..

సుశీల అన్న మాటకి మధు దగ్గర ఎటువంటి సమాధానం లేకపోవడంతో మధు మౌనంగా వుండిపోయేడు.. దానితో మళ్ళీ సుశీలే మాటలు పొడిగిస్తూ..

సుశీల: పోనీ ఈ విషయం చెప్పు.. నీకు తెలిసి నీ స్నేహితుల్లో కానీ.. మన బంధువుల్లో కానీ.. నీకులా ఎవ్వరన్నా వాళ్ళమ్మతో ప్రవర్తించేరా? ఒకవేళ ఎవరన్న నీలా ప్రవర్తించి వుండువుంటే.. ఎవరన్నా నాలా మౌనంగా నోరుమూసుకుని వుండేవాళ్ళా? నాలా మౌనంగా వున్నట్లు నువ్వు ఎప్పుడన్న ఎక్కడన్నా విన్నావా..? ఎదురు ప్రశ్నించింది ..

మధు అన్నం తినడం మానేసి తలవొంచుకుని కంచంలో అన్నాన్ని వేళ్ళతో కెలుకుతూ మౌనంగా వుండిపోయేడు..

సుశీల: అలా తలవొంచుకుని కూర్చుంటే కాదు.. ఏది తలేత్తి ఇలా చూడు .. అన్నాది..

ఐనా గానీ మధు తలెత్తకుండా ఇంకా తలవొంచుకునే కూర్చున్నాడు..

చెపుతుంటే నీకు కాదా.. ఆ తలెత్తి ఇలా చూడు ఈసారి గదమాయించింది సుశీల..

తలెత్తక తప్పింది కాదు మధుకి..

మధు తలెత్తేప్పటికి మధు కళ్ళనిండా నీళ్ళు.. ఇప్పుడో.. ఇహనో.. మరికొద్ది క్షణాల్లో వర్షించబోయే మేఘాల్లా..

ఎదిగొచ్చిన చెట్టంత కొడుకు అలా కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకోవడంతో సుశీల మనసు కరిగి నీరైపోయింది.. దానితో కొడుక్కి దగ్గరగా జరుగుతూ.. కొడుకు తనలని గుండెలకి హత్తుకున్నాది..

అప్పటి వరకూ .. కోపం, ఈర్ష, అసూయలతో అలాడిన మధు వాళ్ళమ్మ సుశీలని పట్టుకుని భోరున ఏడ్చేసేడు.. ఎలాంటి మగవాడైనా ఇంతటి బాధని భారాన్నీ మోయడం కస్టం.. వయసులో పెద్దవాళ్ళైనవాళ్ళే ఎంతోమంది చిన్నచిన్న విషయాలకే చెలించిపోతుంటారు..

అలాంటిది.. మధులాంటి వయసులోకొస్తున్న వయసుపోరుపెట్టి ఏడిపించేస్తున్న తరుణంలో.. పరువాలతో మిసమిసలాడిపోతున్న సుశీల లాంటి ప్రొఢ అందాలని దగ్గరగా చూస్తూ తనని తాను నిభాయించుకోవడమే గొప్ప కస్టమైతే.. అలాంటి ప్రౌఢ అందాలని ఇంచుమించు దిశమొలతో దగ్గరగా చూడగలగడమే ఒక అదృస్టమైతే.. ఆ అందాలని చేతులతోపట్టుకుని నలిపేక.. ఆ అందలని కౌగలించుకుని.. ఆ కౌగిలిసుహాన్ని ఆస్వాదించేక.. అలాంటి అందాలు.. అందీ అందకుండా వూరిస్తుంటే.. తట్టుకుని నిలబడడం ఎవ్వరితరం చెప్పండి?

ఏది ఏమైనా మధుకి ఏమంత వయసుందిగనకనా ఇలాంటి స్తిని ఎదుర్కోవడానికి గొప్ప గుండెనిబ్బరం.. గొప్ప ఆత్మ నిబ్బరమూ నియంత్రణా కావాలి.. అది అందరివల్లా అయ్యేపని కాదు.. అందునా కామదేవత అనుగ్రహం పొందిన ఈ రెండుకుటుంబాల ఆడవాళ్ళ దగ్గర ఏటువంటి మగాడూ అలా నిలబడలేడు.. ఇంక మధు లాంటి పిల్లాడి సంగతి చెప్పేదేముంది చెప్పండి??

తనని కౌగలించుకుని చిన్నపిల్లాడిలా ఏడుస్తున్న కొడుకుని ఓదారుస్తూ.. వూరుకోరా మధు.. అసలు తప్పంతా నాది..

పొద్దున్న పొద్దున్నే.. వెనకనించీ ఎవరన్నా వాటేసుకుంటే.. ఆ వొచ్చింది మొగుడా.. కొడుకా అని నేనే చూసుకునుండవలసింది..

అలా చూసుకోకుండా.. నిన్ను రెచ్చగొట్టి.. తీరా నువ్వు రెచ్చిపోయేక.. తప్పంతా నీమీద వేసి నిన్ను శిక్షించడం ఎంతవరకూ న్యాయం చెప్పు?? అంటూ మధు తల నిమిరసాగింది సుశీల..

ఎప్పుడైతే తనతల్లి సుశీల అలా తప్పంతా తనదే అని తప్పుని తనమీద వేసుకుందో.. దానితో మధులో ధైర్యం వొచ్చి.. తన కళ్ళనీళ్లని వాళ్ళమ్మ గుండెలమీద చీరపైటకి రుద్దుతూ తుడుచుకుంటున్నట్లు నటిస్తూ.. తన తలతో వాళ్ళమ్మ సుశీల సళ్ళని మెత్తగా కుమ్మేస్తూ.. తనతల్లి సళ్ళ మెత్తదనాన్ని కొద్దిసేపు ఆస్వాదించి.. తలెత్తి వాళ్ళమ కళ్ళలోకి చూస్తూ.. నిన్నొకమాట అడిగేదా..? అన్నాడు మధు

కొడుకుచేసిన పనేమిటో అర్ధమైనాకానీ.. అదేమే గమనించనట్లే సుశీల కూడా కొడుకు తలతో తన సళ్ళని కుమ్మిన కుమ్ముడులోని మజాని ఆసాదిస్తూ.. అడుగు అన్నాది

తీరా అడిగేక నన్ను తప్పు పట్టకూడదు.. ముందరి కాళ్లకి బంధం వేస్తూ అన్నాడు.. మధు..

Updated: February 21, 2021 — 4:57 pm

3 Comments

Add a Comment
  1. Very interesting continue this story

  2. Illa interesting ga vundali
    Continue in this flow

  3. Raju bairagoni 71@gmail. com

    Please next post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *