కామదేవత – Part 26 53

కొడుకుని మరింతగా వెర్రెక్కించి వేడెక్కించి ఏడిపించాలని భావించిన.. సుశీల తన ఎడమకాలిమీద చీరని లోలంగాతో సహా పైకి లేపేసి తన సన్నుని నలుపుతున్న తన భర్త చేతిని తన తొడలమధ్యకి జరిపింది..

అలా తన కళ్ళేదురుగా కన్న తల్లి పచ్చిగా సన్ను చూపిస్తూ చీరని నడుంవరకూ లేపేసి పూకుమీదకి తన తండ్రి చేతిని జరుపుతూ తనతల్లి తనపూకుని తన తండ్రికి అందిస్తూ తనని రెచ్చగొడుతుండడంతో.. మధులో ఈర్ష, అసూయలతోపాటుగా.. కోపం కట్టలుతెంచుకుని ఆకోపంతో వొళ్ళుముండుకొచ్చింది..

10 నిమిషాల క్రితం వరకూ.. అమ్మ.. అమ్మా.. అంటూ బ్రతిమాలినా కనికరించని తన తల్లి అంతలోనే అలా పచ్చిగా తన కళ్ళేదురుగానే కావాలనే తనకి చూపిస్తూ తండ్రికి తన ఆడతనాన్ని పరిచి అందిస్తూ సళ్ళూ .. పూకూ.. నలిపించుకుంటుంటే.. మధులో ఈర్ష్య అసూయలు కట్టలు తెంచుకున్నాయి.. దానితో మధుగుండెలు అసూయతో బాగా బాగా మండుతుండగా విసురుగా అక్కడినించీ వెళ్ళిపోయి.. చెప్పులేసుకుని కోపంతో బయటకి వెళ్ళిపోయేడు..

ఇంతలో వీధిలో జీపులో ఎదురుచూస్తున్న రామారావుగారు జీపు హారన్ కొట్టడంతో.. సుందరం సుశీలని వొదిలిపెట్టి వీధిగుమ్మంలోకి వొచ్చి రామారావుగారూ.. ఒక్క 5 నిమిషాలు అని చెప్పి మళ్ళీ వంటగదిలో జొరబడి.. సుశీలని చూస్తూ సిటీకి పర్చేజింగ్స్‌కి వెళుతున్నం నీకేవన్న కావాలేమో కనుక్కుందామని ఇంటికి వొచ్చేను.. అని సుందరం సుశీలని అడిగేప్పటికి..

మొన్ననేగా మల్లిక సోభనం కోసం మీరు బజారునించీ అన్నీ తెచ్చేరు..? ఇప్పుడు ఇంట్లో అవసారాలేవీ లేవని చెప్పింది సుశీల..

సుందరం ఒక్కనిమిషం సుశీల కళ్ళలోకి చూస్తూ నాకేమన్న నువ్వు చెప్పాలా? అని అడిగేడు..

సుశీల సుగ్గుపడుతూ మౌనంగా వుండిపోయింది..

పోనీ నేనో విషయం అడుగుతాను నిజం చెపుతావా? అన్నాడు సుందరం

అడగండి అన్నది సుశీల

నా పెళ్ళం పూకు పావనం చేసిన ఆదృస్టవంతుడెవ్వరు? అన్నాడు ఈసారి చిలిపిగా..

మీ పెద్దకొడుకు.. మధు అన్నాది సుశీల మరింతగా సిగ్గుపడుతూ..

అదేంటి మీ ఇద్దరికీ కలిపి సోభనం జరిపిద్దామనుకుంటే.. నువ్వేంటి అలా తొందరపడిపోయేవు? అన్నడు సుందరం

నేను తొందరపడలేదు.. మీ అబ్బాయే అస్సలు ఆగేట్లు లేడు.. అంటూ.. ఐనా మీరనుకున్నట్లు ఇంకా ఏమీ జరిగిపోలేదు.. మన పందెంలో భాగంగా నేను వాడిని రెచ్చగొట్టేప్పటికి.. వాడు అదుపుతప్పిపోయి నన్ను నలిపేస్తుంటే.. ఇదిగో నేను ఇలా తడిసిపోతున్నాను అన్నాది సుశీల మరింతగా సిగ్గుపడిపోతూ..

మరికేమిటి ఆలస్యం ఆ కార్యం ఏర్పాట్లు ఎప్పుడు చేయించమంటావు మరి? అన్నాడు సుందరం

రేపు బుధవారం కదా? రెండురోజులాగి శుక్రవారం రాత్రికి ఏర్పాటు చేయిస్తే నేను నా పెద్దకొడుకు ముచ్చట తీర్చి నేను వాడికి పెళ్ళాన్ని అఔతాను అన్నది సుశీల మరింతగా సిగ్గుపడిపోతూ..

అబ్బో రెండురోజుల్లోనే వ్యవహారం చాలా దూరమొచ్చిందే.. అంటూ మరి నీపెద్దకొడుకుని మరో రెండురోజుల పాటు ఆపగలవా? చూస్తుంటే వాడు అంతవరకూ ఆగేట్లుగా కనపడడంలేదు.. అన్నడు సుందరం..

Updated: February 21, 2021 — 4:57 pm

3 Comments

Add a Comment
  1. Very interesting continue this story

  2. Illa interesting ga vundali
    Continue in this flow

  3. Raju bairagoni 71@gmail. com

    Please next post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *