కామదేవత – Part 26 50

శారద లేచి నిలబడి.. కిందపడివున్న తన చీరని తీసి వొంటికి చుట్టుకుంటూ.. రమణిని ఇలా రా నీతో మాట్లాడాలి అంటూ సైగచేస్తూ శారద ముందుగదిలోకి దారితీసింది. పక్కనే కనపడిన తువ్వాలుని మొలకి చుట్టుకుంటూ రమణి తల్లివెనకాలే నిమ్మదిగా ముందుగదిలో అడుగుపెట్టింది.

శారద రమణి చెయ్యపట్టుకుని సోఫాలో పక్కన కూర్చోపెట్టుకుని నిమ్మదిగా తాను భవానీ పూకులో చూసిన కన్నెపొరగురించి చెపుతూ.. భవానీకీ, తన భర్త.. రమణి తండ్రి ఐన బ్రహ్మానికీ ఎట్టిపరిస్తితుల్లోనూ ఈ శుక్రవారం ఎలా ఐనా సోభనం జరిగిపోవాలన్న తన మనసులో మాటని శారద రమణితో చెప్పింది.

ఈరోజు బుధవారం, మనచేతుల్లో ఒక్కటంటే ఒక్కటేరోజున్నాది.. భవానీకీ.. నాన్నకీ సోభనం జరిపించాలంటే.. అటు వాళ్ళమ్మ సుబద్ర, భవానీ ఇద్దరూ శుక్రవారం రాత్రంతా మన ఇంట్లోనే వుండిపోవాలి.. అలా వాళ్ళిద్దరూ వుండిపోవాలంటే మొన్న మల్లిక సోభనం రోజున నాన్నా, రమణ అంకుల్ మణి ఇంట్లో పడుకుని మణి అంకుల్ మన ఇంటివైపు రాకుండా కాపలా కాసినట్లు ఇప్పుడు రమణ అంకుల్, సుందరం అంకుల్, తన ఇద్దరు కొడుకులూ వెళ్ళి సుదర్శనం అంకుల్ ఇంట్లో పడుకోవాలి.. ఈలోపులో నాన్న భవానీని తీసుకువెళ్ళి తనకి తెల్ల పట్టుబట్టలు కొనితెచ్చి ఒక్కరోజులో వాటిని కుట్టించాలి. అబ్బో.. చాల పెద్ద ప్రయత్నమే చెయ్యాలి.. ఈరోజు నాన్నా.. రమణ అంకుల్ తొందరగా ఆఫీసునించీ వొచ్చేస్తే బాగుండును.. మనం ఈరోజునించే భవానీ సోభనానికి ఏర్పాట్లు మొదలుపెట్టుకోవాలి అన్నాది సమయం చాలా తక్కువగా వున్నాదని ఆతృతపడుతూ..

ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరూ ఇలా తర్జన భర్జన పడుతుంటే..
———————————————————————————————————–
ఈ క్రింది విషయం ఎప్పుడో April 24/26 తారుకుల్లో 2వ మరియు 3వ అంకంలో చెప్పడం జరిగింది.
ఐతే కధ కొనసాగింపుకోసం ఓ అర్ధ పేజీ పాత కధని మళ్ళీ ఇక్కడ వాడుకోవడం జరిగింది. చదువరులు అర్ధంచేసుకోవలసిందిగా అభ్యర్ధన..
———————————————————————————————————-

అక్కడ సుశీల ఇంట్లో ఎం జరిగిందంటే..

శారద పుత్తూరు తైలం తీసుకుని వాళ్ళింటికి వెళ్ళిపోయేక.. సుశీల కొడుకు మధుకి టిపెను పెట్టడానికని టిఫెను పళ్ళెం పట్టుకుని మధు దగ్గరకి వెళ్ళడం.. తరువాత సుశీల చీరపైట జారడం చూసి మధు టిఫెను తినడం మానేసి అమ్మ సళ్ళని కళ్ళతోనే తినడం మొదలుపెట్టేప్పటికి.. సుశీల కొడుకుతో.. నీకు టిఫెను పెట్టనని చెప్పి వంటగదిలోకి వెళ్ళిపోవడంతో..

మధుకూడా తల్లివెనకాలే వంటగదిలోజొరబడి తన తల్లిని మళ్ళీ తన కౌగిలిలో నలిపేస్తూ తన తల్లి సళ్ళనీ పూకునీ తడిమేస్తూ.. పిసికేసే సమయంలో.. సిటీలో పర్చేజింగ్ కోసం వెళ్ళడానికి బయలుదేరిన సుందరం ఇంట్లోవాళ్ళకి ఏవన్న కావాలేమో అడుగుదామని ఇంటికి రావడం అలా ఇంటికి వొచ్చిన సుందరం తన పెళ్ళాం సుశీలని వంటగదిలో నలిపేస్తున్న తన పెద్ద కొడుకుమధునీ.. సుశీలనీ వంటగదిలో చూడ్డం జరిగిపోయేయి..

ఐతె తాను ఇంటికి వొచ్చిన సంగతి చెప్పడానికని సుందరం పెద్దగా తన భార్య సుశీలని పేరుపెట్టి పిలిచేప్పటికి.. మధు ఖంగారుగా తల్లిని వొదిలిపెట్టి బాత్రూంలో దూరడం.. కొడుకు బాత్రూంలో దూరేడని నిర్ధారించుకున్నాక సుందరం వంటగదిలో దూరి సుశీలని వాటేసుకుంటూ నిగిడిన తన మొడ్డని తన పెళ్ళం సుశీల పూదిమ్మకి వొత్తిపెట్టి అదుముతూ.. కొడుకుతో వ్యవహారం చాలా దూరం వొచ్చినట్లున్నాదే అంటూ భార్య సుశీలని వివరం అడుగుతూ సుశీల సళ్ళని నలిపేస్తూ సుశీల నోటిని తన నోటితో మూసేసి ఎంగిలిముద్దుపెడుతూ వంటగదిలో సుశీలని నలిపేస్తూవుండగా..

సరిగ్గా అదేసమయానికి మధు బాత్రూంలోనించీ పిల్లిలా బయటపడుతూ చప్పుడుచెయ్యకుండా చెప్పులేసుకుని ఇంట్లోనించీ బయటపడిపోవాలని బయటకి వొస్తూ వంటగదిగోడకి వాళ్ళమ్మని వొత్తిపెట్టి గాఢమైన నోటిముద్దునిపెడుతూ వాళ్ళమ్మ పూకుని తడుముతున్న వాళ్ళ నాన్నని చూసేప్పటికి అప్పటివరకూ ఎలాగో బాత్రూంలో శాంతపరిచిన మధు మొడ్డ మళ్ళీ ఒక్కసారిగా గాలిపోసుకుని నిక్కినిగిడిపోయేప్పటికి.. మధు అడుగు ముందుకు పడక అలా వంటగది గుమ్మం దగ్గరే నిలబడిపోవడంతో..

ముగుడితో గాఢమైన నోటిముద్దులో మాధుర్యాన్ని జుర్రుకుంటున్న సుశీల తనని ఎవరో చూస్తున్న అనుమానంతో కళ్ళువిప్పేప్పటికి.. కళ్ళేదురుగా కన్నకొడుకు తన తల్లితండ్రుల శృంగారాన్ని నిలబడి చూడ్డాన్ని గమనించిన సుశీల.. ఏమాత్రం ఖంగారుపడకుండా.. కొడుకు కళ్ళలోకి చూస్తూ.. కావాలనే.. కొడుకు చూస్తుండగా.. తన గుండెలమీది చీరపైటని లాగేసి.. తన భర్త కౌగిలివిడిపించుకుంటూ.. తనకీ తన భర్త శరీరానికీ మధ్య చెయ్యపెట్టి నిమ్మదిగా ఒక్కటొక్కటిగా తన జాకెట్ హుక్కులు విప్పదీసి తన జాకెట్ అంచులుపట్టుకుని పక్కకి తప్పించింది..

దానితో నిండైన సుశీల సళ్ళు నగ్నంగా బయటపడిపోయి మధు కళ్ళకి విందులు చేసేయి.. అప్పటికి కూడా సుశీల తన చూపులని మధు కళ్ళలోనించీ తప్పించకుండా సూటిగా కొడుకు మధు కళ్ళలోకి చూస్తూనే తన భర్త సుందరం తలని నగ్నంగా బయటకురికిన తన సళ్ళమీదకి జరుపుతూ తన కుడిసన్నుని తన భర్త సుందరం నోటికి అందించింది..

తనతల్లి సుశీల చేసిన పనితో మధు మొడ్డ కోరికలతో నిక్కినిగిడేసింది.. ముందుకెళ్ళి ఏమి చేయాలన్నా అటుపక్క తల్లిచేతుల్లో వున్నది స్వయానా తనని కన్న కన్నతండ్రాయే.. మధుకి పిచ్చెక్కినంత పనయ్యింది..

అటుపక్క కొడుకు తమని చూస్తున్నాడని తెలియని సుందరం.. ఓపక్క సుశీల కుడిసన్నుని కుడుస్తూ.. మరో చేత్తో సుశీల ఎడమసన్నుని కసిగా నలపసాగేడు..

Updated: February 21, 2021 — 4:57 pm

3 Comments

Add a Comment
  1. Very interesting continue this story

  2. Illa interesting ga vundali
    Continue in this flow

  3. Raju bairagoni 71@gmail. com

    Please next post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *