కామదేవత – Part 26 53

వంటగది గుమ్మం దగ్గర నిలబడి మధు వైపు తిరిగి.. ఆలోచించుకో.. నన్ను నాన్నతోనూ.. తమ్ముడితోనూ కలిసిపంచుకునేటంతగా నీ మనసుని విశాలంగా చేసుకుంటే అప్పుడు వొచ్చి నాకు చెప్పు.. అని అంటూ సుశీల వంటగదిలోకి వెళ్ళి చేతిలో కంచాన్ని షింక్‌లో పడేసి చేతులు కడుక్కుని వంటగదిలోనించీ బయటకి వొచ్చి.. నేను అలా కొద్దిసేపు మాధవి ఆంటీ ఇంటికి వెళ్లివస్తాను.. ఈలోపులో నేను ఏమిచెప్పెనో.. నువ్వు ఒక్కడివే నిదానంగా ఆలోచించుకో..

అని సుశీల చెప్పులేసుకుని గుమ్మం దగ్గరకి వెళ్లి వీధితలుపు తీసి ఒక్క క్షణం ఆగి.. నువ్వు అడుగుతున్నది.. నన్ను ఒక్క మెట్టు దిగి వొచ్చి నీకోరికలు తీర్చమని.. తల్లిగా నేను నీ కోరికలు తీర్చగలను.. కానీ.. మెట్టు దిగడమంటే.. మనం కిందకి దిగజారడమనే అర్ధం.. ఇవి పాకుడు మెట్లు.. ఒక్కసారి ఈ పాకుడు మెట్లమీద అడుగేస్తే.. కిందకి జారడం అంటూ మొదలైతే.. ఆ దిగజారడం ఎంతలోతులో కూరుకుపోతామో మనకే తెలియదు.. ఇక్కడ నీకు ఒక్క మాట చెప్పాలి మధు..

నిజానికి ఆడదానిలో కోరికలు మగవాళ్ళకన్నా నాలుగింతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.. అందుకే పూర్వకాలంలో ఆడవాళ్ళని పూజలూ.. వ్రతాలూ అంటూ ఎప్పుడూ ఏదోఒక కార్యక్రమంలో తలమునకలుగా ఉండేలా చూసేవాళ్ళు.. ఇప్పుడు నీకు ఈమాట ఎందుకు చెపుతున్నానంటే.. నీతోమొదలైన ఈ దిగజారుడు ఇక్కడితో ఆగకపోవొచ్చు.. నువ్వు నేను సన్నిహితంగా ఉండడం చూస్తే నీ తమ్ముడు వొంతుకు వొస్తాడు.. క్రమేపీ నా మనసులో కొత్త కొత్త కోరికలు మొదలై.. నాతనువు కొత్త కొత్త అనుభూతులని కోరుకోవొచ్చు.. అప్పుడు.. నేను మీనాన్నతో.. నీతో.. నీ తమ్ముడితో సంతృప్తి పడకపోవొచ్చు.. అదే గనక జరిగితే.. నాశరీరం క్రమంగా బయటి మగవాళ్లతో పొందుకోసం అగలార్చవోచ్చు.. ఆరోజు నీ అమ్మ అలా వేరేమగాళ్ళతో పడుకోవడం నువ్వు చూడగలవోలెదో కూడా ఆలోచించుకో.. అప్పుడు నువ్వు నన్ను తప్పుపడితే మాత్రం ఊరుకునేది లేదు.. ఆరోజు.. నువ్వు అమ్మని ఇలాంటి కోరిక ఎందుకు కోరినా అని బాధపడి ప్రయోజనం ఉండదు.. తరువాత నేను చెప్పలేదని నామీద నిందవేయ్యవొద్దు.. అని సుశీల అంటూ..

నీకు ఆలోచించుకోవడానికి కొద్దిగా సమయం ఇవ్వాలనే నేను బయటకి వెళుతున్నాను.. తొందరలేదు.. నీకు కావలసినంత సమయం తీసుకుని నీకేమి మావాలో నాకు చెప్పు.. నీ నిర్ణయం ఏదైనా కానీ ఓ తల్లిగా నేను తప్పక నీ నిర్ణయాన్ని ఆమోదిస్తాను.. అని చెపుతూ.. సుశీల వీడి తలుపులు దగ్గరగా వేసి టక.. టకా చెప్పులు శబ్దం చేసుకుంటూ మాధవి ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది..

ఒక ప్రవాహంలా తన తల్లి ఏమిచెప్పిన మాటలు మధు మెదడులో ఇంకి.. తన తల్లి ఎంచెప్పిందో అర్ధమవ్వడానికి మధుకి.. సుమారు ఓ30 నిమిషాల పైనే పట్టింది..

తానేమిచెప్పిందో మధు బుర్రలోకి ఇంకడానికి అంతసమయం పదుతుందని ముందే వూహించిన సుశీల మధు బుర్రలో లైటువెలిగే సమయానికి తాను ఇంట్లో వుంటే ఏంజరుగుతుందో సుశీలకి బాగా తెలుసు కనకనే నేను అలా మాధవి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళొస్తానని సుశీల చల్లగా మాధవి ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది..

అమ్మ ఏమంది..? నన్ను నాన్నతోనూ.. తమ్ముడితోనూ.. కలిసి పంచుకోవడానికి నువ్వు సిద్దపడితే నేను నీపక్కలో పడుకుని నీకోరిక తీర్చడానికి సిద్దమనే కదా చెప్పింది..? ఆపైన ఇంకేముంది..? ఒకవేళ నా చెల్లెల్లు పద్మిని, సీతలు గనక నేను అమ్మని అనుభవించడం చూస్తే వాళ్ళు కూడా వొంతుకి వొస్తే.. వాళ్ళని కూడా దెంగిసుఖపెట్టవలసి వొస్తుంది.. అందుకు నువ్వు సిద్దమేనా? అని కదా అడుగుతున్నది..?? కాదు కాదు.. ఒక్క నేనొక్కడినే కాదు.. చెల్లెళ్లని కూడా నాన్నతో.. తమ్ముడితో పంచుకుంటే నేను తట్టుకోగలనా అని కదా అడుగుతున్నది??

ఈ మాట మధు బుర్రలో వెలిగేప్పటికి.. యురేకా.. అనుకుంటూ.. అమ్మకోసం మాధవి ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మని చుట్టేసుకుని.. అమ్మని ముద్దుల్లో ముచెత్తేద్దామనుకునేంతలో.. స్కూలునించీ.. చెల్లెళ్ళు.. పద్మజ.. సీత.. తమ్ముడు.. పవన్.. స్కూలునించీ ఇంటికి వొచ్చేసేరు..

Updated: February 21, 2021 — 4:57 pm

3 Comments

Add a Comment
  1. Very interesting continue this story

  2. Illa interesting ga vundali
    Continue in this flow

  3. Raju bairagoni 71@gmail. com

    Please next post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *