కామదేవత – Part 25 75

శారదా చెప్పింది అక్షర సత్యం అవ్వడంవలన ఇంకేమనడానికీ సుభద్ర దగ్గర సమాధానం లేకపోవడంతో.. సుభద్ర మౌనంగా ఉండిపోయింది..

సుభద్ర మౌనాన్ని అంగీకారంగా తీసుకుంటూ.. నువ్వేమీ బెంగపడకు.. ఈరోజు నువ్వు జీవితంలో మర్చిపోలేని సుఖాన్ని నీకు అందేలా చేయకపోతే నాపేరు శారదే కాదు అంటూ శారద తలతిప్పి చూసేప్పటికీ కొంచెం లావుగా.. కొంచెం బొద్దుగా.. అరటిబోదెలలాంటి తొడలతో..18 ఎల్లా పచ్చి ప్రాయంతో యవ్వనపు మిసమిసలతో నగ్నంగా మెరిసిపోతున్న భవానీని చూసేప్పటికీ శారదవోళ్ళు జివ్వుమనిపోయి..

భవానీ నగ్నశరీరం మీద పడి భవానీ శరీరాన్ని నలిపేస్తున్న తన కూతురు రమణిని చూసి.. తన కూతురి పూదిమ్మ భవానీ పూదిమ్మకి ఒత్తిపెట్టి.. తన కూతురి పూరెమ్మలు భవానీ పూరెమ్మలమడతలమధ్య ఒత్తిపెట్టి రుద్దడం చూడగానే శారద నోట్లో నీళ్ళూరి మరో ఆలోచన లేకుండా అయస్కాంతంచేత ఆకర్షించబడిన ఇనుపముక్కలా శారద తన ముఖాన్ని రమణి తొడలమధ్య దోపేసి.. తన కూతురి పూకురెమ్మల్లో నాలుకదోపి.. అక్కడినించీ తన నోటిని కిందకి జారుస్తూ.. ఆనాలుకని అలా.. అలా .. రమణి పూరెమ్మలమడతల్లోనించీ భవానీపూరెమ్మల మడతల్లోకి దిగేస్తూ.. ఏకకాలంలో.. రమణి.. భవానీల పూకులని నాకడం మొదలెట్టింది..

వెచ్చని నాలుక అలా తన పూరెమ్మల్లో వొత్తుకోవడంతో రమణి తలకిందకిదించి చూసేప్పటికి తన పూకునీ భవానీ పూకునీ కలిపి నాకుతున్న తన తల్లి శారదకనిపించింది. దానితో రమణి భవానీని తన తల్లికి ఒదిలిపెట్టి.. భవానీ మీదనించీ తమనే చూస్తున్న సుబద్ర వైపుకి దొర్లుతూ అదేవూపున సుబద్ర నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ.. సుబద్రని తన బిగికౌగిట నలిపేస్తూ తన పెదాలని సుబద్ర పెదాలకి ముడేసి గాఢమైన సుదీర్ఘమైన ముద్దుపెట్టింది.

కామదేవత సంపూర్ణమైన అనుగ్రహాన్ని పొందిన రమణి చేతుల్లో సుబద్ర కన్నెపిల్ల తొలిసారి పురుషుడి స్పర్శలో ఎలా కరిగిపోతుందో అలా అంతటి సుబద్రా కూడా రమణి చేతుల్లో మైనపుముద్దలా కరిగిపోతూ తననితాను మర్చిపోయి తనసర్వస్వాన్నీ రమణి పరంచేసి రమణిచేతుల్లో గాఢమైన రమణి నోటి ముద్దులో కరిగి నీరైపోసాగింది.

రమణి తననాలుకని సుబద్ర నోటిలోకలియదిప్పుతూ సుబద్ర నోటిఎంగిలిని తాను జుర్రుకుంటూ తననోటిలోని ఎంగిలిని సుబద్ర నోటిలోకి జారుస్తుంటే.. కన్నెపిల్ల తొలిసారి పురుషుడి సమాగమంలో ఎలా వొళ్ళుమరిచి ఆ నోటిఎంగిలిని జుర్రుకుంటుందో అలా సుబద్ర, రమణి నోటిఎంగిలి ఆప్యాయంగా జుర్రుకోసాగింది..

ఇంతలో రమణి సుబద్ర సళ్ళకి తన సళ్ళని వొత్తిపెట్టి అదుముతూ తన పూకుని సుబద్ర ముదురుపూకుకి అదిమిపెట్టి రుద్దుతూ రాపాడిస్తూవుంటే.. తనపూరెమ్మలని విచ్చదీసి తన యోనిమార్గాన్ని పగలదీసి తన ఆడతనాపులోతులో దిగబడిన మొడ్డలు సుబద్ర పూకుబొక్కని బాగా కసిగా కుతిగా పగలదెంగేరనడానికి సాక్ష్యంగా సుబద్ర పూరెమ్మలు బావురుకప్పనోరులా ఎప్పుడూ విచ్చుకునే వుండటుండడంవలన ఎప్పుడైతే రమణి తన పూకుని సుబద్ర పూకుకి అదిమిపెట్టి రుద్దడం మొదలుపెట్టిందో ఆక్షణంలోనే.. రమణి పూరెమ్మలు బావురుకప్పలా నోరుతెరుచుకుని వున్న సుబద్ర పూరెమ్మలమడతలమధ్య వొత్తుకునేప్పటికి.. ఇప్పటివరకూ ఏనాడూ పొందనటువంటి ఓ కొత్తవింతైన అనుభూతికి లోనయ్యింది రమణి.. ఐనప్పటికీ రమణి.. ఆ అనుభూతిని ఆస్వాదిస్తూనే మగాడు ఆడదాన్ని పూకులో మొడ్డని దోపిదోపి దెంగినట్లు రమణి తననడుముని కదిలిస్తూ సుబద్ర పూకుని దెంగడం మొదలెట్టేప్పటికి.. సుబద్ర పూకుపెదాలు మరింతగా విచ్చుకుంటూ సుబద్రలోవూరుతున్న కామరసాలతో రమణి పూకుని తడిపేస్తూనే రమణి పూకుని తనయోనిమడతలలోతుల్లోకి లాక్కోసాగింది..

గమ్మత్తైన ఆ అనుభూతిని ఆస్వాదిస్తూ రమణి తన నడుముని ముందుకీ వెనక్కీ కదిలిస్తుంటే.. విచ్చుకున్న సుబద్ర మొరటు పూరెమ్మలు రమణి పూపెదాలని విచ్చదీసుకుంటూ.. రమణి పూరెమ్మలపాయలమడతల మధ్య గరుకుగా వొరుసుకుంటూ.. పెద్దసైజు నేరేడుపండంతగా వున్న సుబద్ర కామకీల పెద్ద చింతపిక్కసైజు వున్న రమణి కామకీలకి బలంగా వొత్తుకుంటూ వొరుసుకుంటుంటే.. స్స్స్.. ఆహ్.. ఆంటీ.. అంటూ రమణి మత్తుగా గుణుస్తూ రమణి తన చేతులని తన అరచేతుల్లో ఇమడలేక పక్కలకి జారిపోతున్న సుబద్ర 40+ సైజు సళ్ళని చపాతీపిండి పిసికినట్లు కసిగా పిసికేస్తుంటే..

ఆహ్.. రమణీ.. స్వర్గం చూపిస్తున్నావే.. ఆహ్.. హబ్బా.. ఇంతకాలంగా ఎంతోమంది మగాళ్ళతోపడుకున్నాను కానీ ఇంతటి సుఖాన్ని నేనెప్పుడూ అనుభవించలేదే.. ఆహ్.. స్వర్గం కనిపిస్తున్నాదే రమణీ.. ఆహ్.. నిన్ను చేసుకోబోయేవాడు గొప్ప అదృస్టవంతుడే.. నిన్ను కట్టుకున్నవాడికి స్వర్గాన్ని రుచిచూపిస్తావే.. నీ పొందు అనుభవించిన మగాడి జన్మధన్యమే.. అంటూ తన పూకులో పొంగుతున్న కామరసాలతో రమణి పూకుని తడిపేస్తూ మత్తుమత్తుగా కలవరిస్తూ.. సుబద్ర రమణి తలని తన సళ్ళమీదకి జరిపింది.

2 Comments

Add a Comment
  1. Outstanding write up.please send next parts immediately. Don’t stop Kamadevata serial.Thanking you.

  2. Post next episode at the earliest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *