కామదేవత – Part 25 75

అప్పటివరకూ సుబద్ర తొడల్లో తలపెట్టి కుమ్మేసిన శారద.. తియ్యని కన్నెపూకులోని తేనేలూరే తొలికామరసల రుచిని ఆస్వాదించడానికని.. సుబద్రని ఒదిలిపెట్టి భవానీ వైపు తిరిగింది..

ఇంతలో ఇందాకలా రమణి నిన్ను మా నాన్న పక్కలో పడుకోపెడతానని భవానీతో అన్న మాట పట్టుకుని శారదతో అదేమిటే నీకూతురు నాకూతురిని తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళనాన్న పక్కలో పడుకోపెడతానంటున్నాది? అడిగింది ఖంగారు పడిపోతూ..

దానికి శారద.. అదేమిటి సుబద్రా.. నువ్వూ నేనూ పెళ్ళికాకుండానే వేరేమగాళ్ళతో దెంగించుకుని సుఖపడ్డాము కదా? మరి ఆలాంటి సుఖాన్ని మన కూతుళ్ళకి మనం దూరం చేస్తామా చెప్పు? ఐనా ఈకాలం ఆడపిల్లలెవరన్న వయసులోకొచ్చేక మగాళ్ళచేత నలిపించుకోకుండా వుంటున్నారా? లేదు కదా? మరలాంటప్పుడు ఆ సుఖాన్నేదో మనమె దెగ్గరుండి వాళ్ళకి అందే ఏర్పాట్లు చేస్తే.. వాళ్ళు కడుపు కాకరకాయ తెచ్చుకోకుండా చక్కగా సుఖపడతారు కదా..? అంటూ.. శారద.. ఐనా నీకింత స్వార్ధం పరినికిరాదే సుబద్ర.. ఓపక్క మొగుడుండి రోజూ రాత్రయ్యేసరికల్లా నీమొగుడు నీపక్కలో దూరి సుఖపెడుతున్నా ఇంకా అది చాలదని అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా బయటిరుచులని చిలక్కొట్టుళ్ళనీ నువ్వు కోరుకోవడంలో తప్పులేదు కానీ.. అదే సుఖాన్ని నీకూతురు కోరుకుంటే తప్పొచ్చిందా చెప్పు? అని శారద దడదడా సుబద్రని వాయించిపడేసేప్పటికి.. శారద చెప్పిన మాటలు అక్షర సత్యాలు గనక సుబద్ర ఏమి మాట్లాడాలో తెలియక మౌనంగా వుండిపోయింది..

సుబద్ర మౌనాన్ని మరోలా అర్ధం చేసుకున్న శారద.. రమణి అన్నాదని కాదుగానీ మా ఆయనా రమణా బాగా సుఖపెడతారే.. మీఆయన మగతనం ఎంతవుంటుందో నాకు తెలియదు కానీ మాఅయన మగతనం మాత్రం 8.5 నించీ 9 ఇంచీల పొడవున మందంగావుండి పూకుమడతల్లో కదులుతుంటే స్వర్గం కనిపిస్తుందనుకో.. ఇంక రమణ సంగతైతే చెప్పనేఅక్కరలేదు.. రమణ మగతనం 10 నించీ 11 ఇంచీల బారున పూరెమ్మల అంచులు హద్దులవరకూ సాగదీసుకుంటూ పూకులోతుల్లో కదులుతుంటే హబ్బా.. ఆ సుఖాన్ని మాటల్లో వర్ణించలేనే.. అన్నాది శారద తమకంగా..

శారద అన్న మాటలతో సుబద్రలో ఎక్కడలేని కోరికనీ ఆశనీ పుట్టించేయి.. కానీ పక్కనే కూతురున్నాదని తమాయించుకుంటూ.. ఛీ.. ఛీ.. ఛీ.. ఏమిటే శారదా ఆ మాటలు పక్కన పెళ్ళికావలసిన కూతుళ్ళని పెట్టుకుని అన్నాది సుబద్ర..

సుబద్ర అన్న మాటలకి.. శారద తన చేతిని సుబద్ర పూరెమ్మలమడతల్లోకి పెట్టి సుబద్ర పూకుని తడుముతూ.. ఎందుకే సుబద్ర అబద్దాలాడతావు? ఓపక్క నేనుచెప్పిన మాటలువింటుంటే నీపూకు తడిసిపోయి రొచ్చు రొచ్చైపోతూ.. ఎప్పుడెప్పుడు ఆమొడ్డలతో దెగించుకుందామా అని ఆశగా కలలు కంటూకూడా.. బయటకి ఛీ.. ఛీ.. అంటే ఎలా చెప్పు..? అన్నది శారద.

ఐనా పక్కనే కూతురున్నాదని మొహమాటపడకు.. మా కుటుంబంతో జతకలిసేక ఇంక నీ కూతురు నీమాట వినదు.. అన్నాది శారద..

దానికి సుబద్ర.. నువ్వు చెప్పిన మొడ్డల ముచ్చట్లువింటూ నేనేమీ తడిసిపోలేదు.. ఐనా కానీ .. ఇందాకటినించీ నామీద పడి నన్ను నలిపేసేవు కదా? అందువల్ల వొచ్చిన తడి అది.. ఐనా నేనేమీ నీఅంత దూల ముండని కాదు.. అన్నాది సుబద్ర తనని తాను సమర్ధించుకుంటూ ..

దానికి శారద నవ్వేస్తూ.. నిజమే.. నేను దూలముండనే.. నాకు దూలెక్కువ.. నా వొంటిలో దూల తీర్చుకోవడానికి నా మొగుడే నాకు పూర్తి స్వేచ్చనిచ్చేసేడు.. నేనుకోరుకుంటే.. నాకు కావాలంటే.. ఆయనే దెగ్గరుండిమరీ నన్ను తీసుకువెళ్ళి నేనుకోరుకున్న మగాడి పక్కలో నన్ను పడుకోపెడతాడు.. ఇలాంటి అదృష్టం ఎంతమందికి దక్కాలి చెప్పు? అనేసింది శారద టెంపరితనంగా .. అలా అంటూనే..

చూడు సుబద్ర.. మనం మనసువిప్పి నిజాన్ని నిజంగా మాట్లాడుకుందాము.. ఒకవేళ మీ ఆయనే కాదు.. మా ఆయనతో సహా.. ఈలోకంలో మగాళ్లంతా.. నామీదనో.. వేరే ఆడవాళ్ళమీదనో.. ఆఖరికి వాళ్ళ ఇళ్లల్లో తీరిగే ఆడపిల్లలమీదనో.. మోజుపడితే… ఎదోవొకటి చేసి వాళ్ళు ఆ ఆడవాల్లని లొంగదీసుకుని అనుభవిస్తారు.. ఇంకా మరీ దూలెక్కిపోతే.. వాళ్లకి దూలపెరిగిపోయి దెంగుకోవడానికి మరో ఆడదే గనక దొరకకపోతే.. ఆఖరికి ఏ బజారుదాన్నో తెచ్చుకుని సుఖపడడానికి ఒక్క క్షణం కూడా వెనకాడరు.. అలాంటి మగవాళ్ళతో బ్రతుకుతూ మనం మడికట్టుకుని కూర్చోవడంలో అర్ధం ఏముంటుందంటావు? ప్రశ్నించింది శారద ..

2 Comments

Add a Comment
  1. Outstanding write up.please send next parts immediately. Don’t stop Kamadevata serial.Thanking you.

  2. Post next episode at the earliest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *