కామదేవత – Part 25 75

రమణి తన రెండుచేతులనీ భవానీ సళ్ళమీద వేసి కసిగా పిసుకుతూ.. హబ్బా.. మా రెండు కుటుంబాలలో ఏఆడపిల్ల సళ్ళు కూడా నీసళ్ళంత పెద్దవి కావు.. మొట్టమొదటిసారి నిన్నెవరు దెంగుతారోకానీ వాడుమాత్రం నీసళ్ళతో పండగచేసుకుంటాడే భవానీ అన్నాది రమణి భవానీ చెవిలో..

జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి మరోవ్యక్తి చేతులు అలా తన సళ్ళమీదపడి తన సళ్ళని నలిపేస్తుంటె.. భవానీ వొళ్ళంతా ఝల్లుమనిపోతుండగా.. స్స్స్.. ఆహ్.. హబ్బా.. ఏమిటామాటలు.. మగవాళ్లలా.. ఏమిటా.. అల్లరి అన్నాది తమకంగా భవాని..

సెక్స్ అన్నది ఒక్క మగవాళ్లతోనే చెయ్యలని ఎక్కడా రాసిలేదు.. అంటూ రమణి ఒక్కటొక్కటిగా భవానీ జాకెట్ హుక్కులు విప్పసాగింది..

రమణి చేస్తున్న పనికి రమణి సిగ్గులమొగ్గైపోతూ.. ఎంచేస్తున్నావు? అన్నది

పాలకోవాలాంటి నీ ఆడతనాన్ని ఈరోజు నేను అనుభవించబోతున్నాను అన్నది రమణి..

అమ్మో.. పెళ్ళికాకుండానే..? అడిగింది భవానీ..

ఏంటి పెళ్ళయ్యేవరకూ ఈ వొంటిలోని కోరికలని ఆపుకుందామనే..? అలాంటి ఆశలేమీ పెట్టుకోకు..

ఇందాకటినించీ ఈగదిలోనే వున్నావుగా..? మాన అమ్మలు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో వింటున్నావా..? అడిగింది రమణి..

ఆ.. వింటున్నాను.. సమాధానం చెప్పింది భవాని..

ఏం.. విన్నావు..? వాళ్ళెవ్వరైనా పెళ్ళి అయ్యేవరకూ మడికట్టుకుకూర్చున్నారా..? అడిగింది రమణి.. మొత్తంగా హుక్కులు వూడిపోయిన భవాని జాకెట్‌ని భవానీ వొంటిమీదనించీ విప్పేస్తూ..

భవానీ.. తనవొంటిమీది జాకెట్ విప్పడానికి రమణికి సహకరిస్తూ.. లేదు.. వాళ్ళిద్దరూ కూడా పెళ్ళికిముందే వేరేవాళ్ళతో పడుకుని సుఖపడ్డారు.. సమాధానం చెప్పింది భవాని..

మరలాంటప్పుడు మనం కూడా పెళ్ళికాకుండా సుఖపడడంలో తప్పేమన్న వున్నాదా..? భవానీ వీపుమీది బ్రా.. హుక్కుని తీసి భవానీ భుజాలమీదనించీ బ్రా స్ట్రాపులని తప్పిస్తూ అడిగింది రమణి..

తప్పేమీలేదు.. అన్నాది పొడిపొడిగా భవానీ..

తెల్లని మేనిచాయతో.. 38 సైజు సళ్ళు బరువుగా బింకంగా నగ్నంగా ముందుకురికేప్పటికి.. రమణి తన రెండుచేతులతో భవానీ రెనుడుసళ్ళనీ బరువులు చూస్తున్నట్లుగాపట్టుకుని తన గుప్పెళ్ళు మూస్తూ బలంగా నలుపుతూ.. హబ్బా.. ఎంత ముద్దుగా.. ఎంత కసెక్కిస్తున్నాయో.. ఇంతబరువైన సళ్ళున్న కన్నెపిల్ల మాన్నాన్న చేతుల్లో పడితేనా.. స్వర్గం చూపిస్తాడు అన్నాది రమణి..

జీవితంలో తొలిసారి అలా నగ్నంగా బయటకురికిన తనసళ్లమీద మరోమనిషిచేతులువేసి నలుపుతుంటే.. మత్తెక్కిపోతూ భవానీ.. తమకంగా ఐతే నన్ను తీసుకువెళ్ళి మీనాన్న పక్కలో పడుకోపెడతావా..? అన్నాది మత్తుగా భవానీ..

అప్పటివరకూ శారద తొడల్లో ముఖంపెట్టి శారద పూకుని తొలుచుకుతినేస్తున్న సుభద్ర .. రమణీ.. భవానీల మాటలువిని తుళ్ళిపడుతూ ఒక్కసారిగా తలెత్తి రమణినీ.. భవానీనీ చూసింది..

అప్పటికె భవానీ నడుం పైభాగమంతా నగ్నంగా ఐపోవడంతో.. రమణి భవానీని పక్కమీద వాలేచేస్తూ.. భవానీ నడుం మీదిలంగా బొందు విప్పేస్తూ అదేవూపున లోలంగా బొందుకూడా విప్పేసి.. ఒక్కవుదుటున రెండుచేతులా భవానీ వొంటిమీదనించీ లంగాలని కాళ్ళవైపునించీ పట్టుకుని లాగేసేప్పటికి.. భవాని.. తన నడుం పైకిలేపుతూ తనవొంటి మీది ఆఖరి బట్టని కూడా వొదిలించుకుంటూ తనని పూర్తిగా వివస్త్రని చేసి నగ్నంగా చెయ్యడానికి రమణికి సహకరించింది..

అక్కడ ఏంజరుగుతున్నాదో సుబద్రకి అర్ధమయ్యేలోపులో.. రమణి భవానీని పూరిగా నగ్నంగా చేసేసి.. తాను నిలువునా భవానీ మీదపడిపోయి.. భవానీ ముఖాన్నీ.. పెదవులనీ ముద్దులతో ముచేస్తూ భవానీ చేతులని తన బ్లౌజ్ హుక్కులమీదకి జరిపింది.. తనవొంటి మీది వలువలని విప్పెయ్యమని చెప్పకనే చెపుతూ భవానీ చేతులకి తన జాకెట్ హుక్కులని ఊడదియ్యడానికి దారిచూపించింది రమణి ..

క్షణకాలంలో భవాని రమణిని పూర్తిగా వివస్త్రని చేసి పూర్తిగా నగ్నంగా చేసెయ్యడంతో.. రమణి భవానీ నగ్నశరీరాన్ని పెనవేసుకుపోతూ.. తన సళ్ళని భవానీ సళ్ళకి వొత్తిపెట్టి అదుముతూ తనపూకుని భవనీపూరెమ్మల్లోకి వొత్తిపెట్టి తనపూకుకదిలిస్తూ భవానీపూకులో అగ్గిరాజెయ్యడం మొదలెట్టింది రమణి.. ..

అప్పటివరకూ ఏనాడూ దెంగుడుసుఖాన్ని అనుభవించని భవాని.. జీవితంలో తొలిసారిగా అలా రమణి పూకు తనపూరెమ్మాల్లో వొత్తుకుంటూ.. వొరుసుకుంటూ.. రాసుకుంటూ.. రాపాడిస్తూ.. తనవొంటిలో అగ్గిరాజేస్తుంటే.. తట్టుకోలేక.. ఆహ్.. రమణీ… ఎదన్న చెయ్యి.. నేను ఈ విరహం తట్టుకోలేకపోతున్నాను.. నువ్వేదన్న చేసి నా తాపాన్ని చల్లార్చు అంటూ భవానీ పలవరిస్తుంటే…

2 Comments

Add a Comment
  1. Outstanding write up.please send next parts immediately. Don’t stop Kamadevata serial.Thanking you.

  2. Post next episode at the earliest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *