కామదేవత – Part 25 83

దానితో శారద మరో మాట మాట్లాడే అవకాశం లేక.. తన కూతురు చేసిన పని సుబద్రలో ఎంతటి కోరికలని రేపిందో అర్ధమవ్వడంతో తనలో తాను నవ్వుకుంటూ రెండుచేతులా సుబద్ర పూరెమ్మలు విచ్చదీస్తూ తన నాలుకని బారజాపి సుబద్ర పూకుబొక్కలోతుల్లోకంటా తన నాలుకని దిగేసి తన నాలుకతో సుబద్ర పూకుని దెంగడం మొదలెట్టింది..

అటుశారద తన పూకులోకి నాలుకదిగేసి తన పూకుని ఎలా దెంగుతున్నాదో.. అలాగే ఇటు సుబద్ర కూడా శారద పూరెమ్మలు విచ్చదీసి ఆసరికే రసాలూరి రొచ్చురొచ్చైపోయిన శారద పూరెమ్మలమడతల్లోకి తన నాలుక దోపి శారద పూకురసాల రుచిని ఆస్వాదిస్తూ తన నాలుకతో శారద పూకుని దెంగడం మొదలెట్టింది..

అక్కడ పందిరి మంచం మీద కూర్చున్న భవానీ ఎప్పుడైతే రమణి నోటిలోనించీ తన తల్లిపూకులోని కామరసాలని పూర్తిగా గుటకలువేసి మింగడం పూర్తి చేసేక .. రమణి భవానీ పెదవులు వొదిలిపెట్టి గుండెలనిండా గాలిపీల్చుకుంటూ.. భవానీ పక్కన కూర్చున్నాది..

భవానీని కొద్దిసేపు సేదతీర్చుకోనిచ్చి.. అప్పుడు రమణి ఎలావుంది తొలిముద్దు అని భవానీని అడిగింది..

దానికి భవానీ సిగ్గుపడిపోతూ.. చీ.. అదేంటి అలా చేసేవు అన్నాది..

అలా చెయ్యడమేమిటి.. అలాగే చేసుకోవాలి.. అదిగో అక్కడ చూడు.. మీఅమ్మ.. మాఅమ్మా ఎలా చేసుకుంటున్నారో..!! వాళ్ళకి మొగుళ్ళు వున్నారు.. వాళ్ళ మొగుళ్ళు రోజూ.. వాళ్ళ పూకుల్లో మొడ్డలుదోపి వాళ్ళ కుతితీరేవరకూ వాళ్ళపూకులని అరగదీస్తూ వాళ్ళని సుఖపెడుతున్నారు .. ఐనా కానీ వాళ్ళలో కోరికలు తీరడంలేదంటే.. దాని అర్ధం ఏమిటంటావు? అడిగింది రమణి..

ఏమో బాబూ.. నకవేమీ తెలియవు.. అసలు నువ్వేమంటున్నావో కూడా నాకు అర్ధం కావడంలేదు.. అన్నది భవాని సిగ్గుల మొగ్గైపోతూ..

నేనేమంటున్నానో నీకు ఏమీ అర్ధంకాకపోవడానికీ.. నీకేమీ తెలియకపోవడానికీ కారణం నీకు అస్సలు సెక్స్ అనుభవమే లేకపోవడం.. పోనీ ఒకమాట చెప్పు.. అలా చూడు.. అక్కడ మీఅమ్మనీ మామ్మనీ అలా చూస్తుంటే నీకేమనిపిస్తున్నాది? అడిగింది రమణి..

అబ్బా.. భలేవున్నాది.. వాళ్ళనలా చూస్తుంటే.. ఏదో ఐపోతున్నాది.. అన్నాది భవాని..

అలా ఎదో ఐపోతున్న భావనలో వున్న మాధుర్యాన్ని నువ్వు పూర్తిగా అనుభవించాలనుకుంటున్నావా? అడిగింది రమణి..

ఆ.. ఆ.. అంటూ తలూపింది భవాని..

దానితో రమణి నవ్వుతూ తాను వెళ్ళి కిందా మీదా పడుతున్న సుబద్ర, తనతల్లి శారదాల పక్కన కూర్చుని దా.. అన్నటూ భవానీని పిలిచింది..

ఒకింత సిగ్గుపడుతూ.. ఒకింత సంశయిస్తూనే భవానీ మంచం దిగి రమణి పక్కన కూర్చోబోతుంటె.. రకణి చొరవగా భవానీ చేయ్యిపట్టుకుని తనవొళ్ళోకి లాగి.. తన వొళ్ళోకూర్చున్న భవానీని బిగికౌగిట బంధించేస్తూ.. భవానీ మెడమీద ముద్దుపెట్టింది..

రమణి చేసిన పనితో భవానీవొళ్ళు ఝల్లుమనిపోయింది.. దానితో రమణి చొరవగా భవానీ వీపుమీద, భుజాలమీద మెడవెనుక ముద్దులుపెడుతూ.. తన చేతులని భవాని జాకెట్కీ నడుం మీది లంగా కట్టుకీ మధ్య నగ్నంగా వున్నా ప్రాంతాన్ని సుతారంగా తడుముతూ పిసుకుతూ నిమ్మాది నిమ్మదిగా తన చేతులని భవానీ సల్లమీదకి పోనిచ్చి.. సున్నితంగా భవానీ సళ్ళని.. జాకెట్ మీదనించీ భవానీ చనుముచికల చుట్టూ సున్నాలుచుడుతూ.. భవానీని వెర్రెక్కించేస్తుంటే.. ఆహ్.. రమణీ.. స్స్.. ఆహ్.. ఎం చేస్తున్నావు? నన్ను ఎందుకు ఇలా వేధిస్తున్నావు అని భావాన్ని మత్తుమత్తుగా మూలుగుతుంటే.. ఆసరికే భవానీ చనుముచికలు నిక్కీ నిగిడి భవానీ జాకెట్ లోపలనించీ ఎగదన్నుకుని ముందుకు పొడుచుకువొచ్చేయ్యడంతో.. రమణి భవానీ చనుముచికలని చూపుడువేలు బ్రతనవేళ్ళతో పట్టి నలిపేసేప్పటికీ.. భావాని గిరుక్కున వెనక్కి తిరికి రమణిని బలంగా కౌగలించేసుకునేప్పటికీ.. రమణి భవానీని బలంగా కౌగిలించుకుంటూ తన భుజం మీదనించీ తన వొంటిమీది వోణీని లాగేసింది.. దానితో జాకెట్‌లో బిగించి కట్టిన బరువైన భవానీ సళ్ళు నిక్కీ నిగిడిన భవాని చనుముచికలు జాకెట్ ని చీల్చుకుని ముందుకు పొడుచుకువొచ్చి రమణి కళ్ళకి విందులుచేసేయి.

2 Comments

Add a Comment
  1. Outstanding write up.please send next parts immediately. Don’t stop Kamadevata serial.Thanking you.

  2. Post next episode at the earliest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *