కామదేవత – Part 25 83

అప్పటివరకూ వొంటిమీద స్ప్రుహలేకుండా పడివున్న సుబద్ర ఒక్కసారిగా నిద్రలోనించీ లేచినదానిలా మెలకువలోకి వొస్తొ.. తనపూకుబొక్కలో నాలుకదోపి నాకుతున్న రమణి చూస్తూ .. ఆహ్.. రమణీ.. ఎంచేస్తున్నావే… ఇప్పటివరకూ ఏమిచేసేవే.. ఎంటే.. నాలో ఎదో కొత్త శక్తి వొచ్చినట్లు నా వొళ్ళు గాల్లో తేలుతున్నట్లు ఇలా ఇంత సుఖంగా వుందేమిటే? అనడిగింది రమణిని..

రమణి సుబద్ర తొడలమధ్యనించీ తలపైకెత్తి.. ఇప్పుడు మీవొంట్లో నొప్పులేమన్న వున్నయేమో చూసుకోండి.. అన్నది నవ్వుతూ..

అప్పటికి కానీ సుబద్రకి తనవొంట్లో నొప్పులన్నీ మాయమైపోయిన సంగతి గుర్తింపుకురాలేదు.. సుబద్ర ఆశ్చర్యపోతూ.. ఎంచేసేవే.. అన్నాది ఒకంత సొంతోషంతో.. ఒకింత సంబ్రమాశ్చర్యాలతో..

సుబద్ర అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పకుండా.. రమణి.. నేనేమిచేసేను అన్నది ప్రశ్నకాదు.. మీకు నొప్పితగ్గిందాలేదా అన్నదే ప్రధానం.. అంటూ మళ్ళీ తన ముఖాన్ని సుబద్ర తొడలమధ్య తాపడంచేస్తూ సుబద్ర పూరెమ్మలని మొత్తంగా తననోటిలోకి పీల్చుకుంటూ పళ్ళతో సుబద్ర పూరెమ్మలని కొరుకుతూ తన నాలుకని సుబద్ర పూరెమ్మలపాయలమడతల్లోకి తోసి సుబద్ర పూరెమ్మల్లో తన నాలుకతొ కెలుకుతూ తన రెండుచేతులా సుబద్ర రెండుసళ్ళనీ కుదుళ్ళదగ్గరనించీ పట్టుకుని వడితిప్పి మెలేస్తుంటే.. ఇంక సుబద్ర మీదపడి తన కోరికలని ఇచ్చానుసారంగా తీర్చుకోవచ్చని గమనింపుకొచ్చిన శారద కూతురు వడితిప్పి మెలేసి పిసుకుతున్న సుబద్ర సళ్ళని తన నోటినిండా కూరుకుని మార్చి మార్చి సుబద్ర సళ్ళని కుడుస్తూ.. అందినమేర సుబదర నడుము మడతలనీ.. పిసుకుతూ తన చూపుడువేలుని సుబద్ర బొడ్డులో దోపి పిండిరుబ్బినట్లు సుబద్ర బొడ్డులో వేలు తిప్పుతుంటే.. తల్లీకూతుళ్ళిద్దరూ ఏకకాలంలో తనమీదపడి తనని అలా నలిపేస్తుంటే.. తట్టుకోలేక.. సుబద్ర.. ఆపూటకి తొలి భావప్రాప్తి పొందుతూ.. ఒక్కసారిగా తడవలు తడవలుగా తనలోనించీ కామరసాలని పొంగిస్తూ.. రమణి నోటిని వెచ్చని తన కామరసాలతో నింపేసింది..

ఆ సుభఘడియకోసమే ఎదురుచూస్తున్న రమణి.. తననోరు సుబద్ర కామరసాలతో నిండుగా నిండిపోయేక.. సుబద్ర తొడల మధ్యనించీ లేచి తిన్నగా భవానీ దగ్గరకి వెళ్ళి.. వూహించని విధంగా భవానీ జుత్తుపట్టుకుని భవానీ తలని వెనక్కి వాలుస్తూ భవానీ పెదవులని తనపెదవులతో ముడేసి.. తననాలుకతో భవానీ పెదవులు విడదీస్తూ.. ఒక్కసారిగా తననోట్లో నిండుగా నిండివున్న భవాని తల్లి సుబద్ర పూకులోని కామరసాలని భవానీ నోట్లోకి జార్చేస్తూ.. భవాని .. తన తల్లి కామరసలరుచిని పూర్తిగా ఆస్వాదిచి పూర్తిగా గుటకలువేసి మింగేవరకూ భవానీ పెదాలకి ముడేసిన తన పెదాలని విడదియ్యలేదు రమణి ..

అలా రమణి తనమీదకి వొస్తుందనీ.. అలా తన తల్లిపూకులోనించీ జుర్రుకున్న కామరసాలని అలా తనకి రుచిచూపించి తనతో మింగిస్తుందని కానీ వూహించని భవాని .. రమణి చేసిన పనితో ఒకింత బిక్కచచ్చిపోయినాకానీ.. జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి తనకి దొరికిన ముద్దు ఓ ఆడపిల్ల ద్వారా దొరకడం ఒకరకమైన అనుభూతి ఐతే.. ఆ తొలిముద్దులోనే.. తన తల్లిపూకులోని కామరసాలని తాను పూర్తిగా రుచిచూస్తూ.. ఆస్వాదిస్తూ గుటకలు వెయ్యడం మరోరకమైన అనుభూతిని కలిగింది.. ఇన్నిరకాలైన అనుభూతులలో.. తాను ఏవిధంగా స్పందించాలో తెలియని ఒకరకమిన గందరగోళానికి గురయ్యింది భవాని..

అప్పటివరకూ తనతొడలమధ్య వుండి తన పూకునాకుతూ నోటిపనితో తనకి భావప్రాప్తి తెచ్చించగానే తన తొడలమధ్యనించీ రమణి అలా లేచివెళ్ళిపోవడంతో కళ్ళుతెరిచిన సుబద్ర .. తన తొడల మధ్యనించీ లేచెళ్ళిన రమణి తిన్నగా తన కూతురిదగ్గరకి వెళ్ళి తన కూతురి నోటిని రమణి తననోటితో ముడేసి తన కామరసాలని తన కూతురు భవానీతో తాగించడం చూసి వెర్రెక్కిపోతూ సుబద్ర ఒక్కవుదుటున శారద మీదపడుతూ శారదని కిందచేసి తాను శారద మీదెక్కి తన కాళ్ళని శారద ముఖానికి అటూ ఇటూ వేసి 69 భంగిమలో సర్దుకుంటూ తన ముఖాన్ని శారద పూకుమడతల్లోకి తాపడం చేస్తూ శారద నోటిని తన పూకుతో కప్పేసింది..

2 Comments

Add a Comment
  1. Outstanding write up.please send next parts immediately. Don’t stop Kamadevata serial.Thanking you.

  2. Post next episode at the earliest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *