కామదేవత – Part 25 83

రమణి మరోఆలోచనలేకుండా.. తన ముఖాన్ని సుబద్ర పూకుపెదాలని తననోటి పెదాలతో ముడేసింది.. వెచ్చని రమణి నోటిపెదాలు అలా తనపూపెదాలకి ముడేసేప్పటికి.. ఆహ్..స్స్స్.. అని మత్తుగా గుణుస్తూ సుబద్ర తన చేతిని రమణి తలమీదవేసి రమణి ముఖాన్ని మరింతగా తన పూకులోకంటా అదుముకున్నాది..

రమణి కొద్దిసేపు తననాలుకతో సుబద్ర పూకుపెదాలని పూరెమ్మలలోతుల్లో నిండుగా వూరిన కామరసాలనీ జుర్రుకుంటూ.. మధ్యమధ్యలో ఆకురాయిలాంటి తననాలుక అంచుతో సుబద్ర కామకీలని తాటిస్తూ.. తన నాలుకతో సుబద్ర కామకీలని వొత్తిపెట్టి రుద్దుతూ.. మరోపక్క తన రెండుచేతులనీ సుబద్ర సళ్ళమీదవేసి బలంగా పిసుకుతూ సుబద్రని వెర్రెక్కించెయ్యసాగింది..

నిండా ** ఏళ్ళు దాటని రమణి అంత వొడుపుగా అంత కసిగా.. ఎంతోఅనుభవం వున్నదానిలా తనపూకుని నాకుతూ తనని కామసుఖాలలో ముచితేల్చడం చూసి సుబద్ర అబ్బురపడిపోతూనే.. అంతకంతకీ తాను కరిగి నీరై రమణి నోట్లోకి ప్రవహించసాగింది.. ఇంతలో రమణి తనరెండుచేతులతో సుబద్ర పొత్తికడుపుని ఒత్తిపెట్టి.. ఆమె పూదిమ్మని మొత్తంగా నోటిలోకి తీసుకుని ఒక్కసారిగా సుబద్ర ఆడతనాన్ని మొత్తంగా తననోటిలోకంటా పీచేప్పటికి..

ఒక్కసారిగా.. సుబద్ర మెడనరాలలోనించీ.. వెన్నులోనించీ.. భుజాలలోనించీ.. వీపుమీది భుజాల గూడుళ్ళలోనించీ.. నొప్పి సుబద్ర నరనరాల్లోనించీ జివ్వున సుబద్ర పొత్తికడుపులోకంటా ప్రవహిస్తూ.. అక్కడనించీ.. సుబద్ర యోనిమడతలలోల్లోకి.. అక్కడనించీ సుబద్ర పూరెమ్మల్లోకి.. ప్రవహిస్తూ.. అక్కడనించీ రమణి నోటిలోకి ప్రవహించడం సుబద్ర స్పష్టంగా అనుభూతిచెందుతూ.. అలా నరాల్లోకి దారం కట్టి నొప్పిని వొంట్లోనించీ కిందకి లాగుతున్న అనుభూతినీ.. అందువల్ల తన నరనరాల్లో కలుగుతున్న నొప్పికీ.. సుబద్ర విలవిలలాడిపోతూ.. ఒక్కసారిగా సొమ్మసిల్లిపోయినట్లుగా సుబద్ర పడిపోయింది..

సుబద్రవొంటిలోనించీ ప్రవహించిన నొప్పితోకలిసిన కామరసాలతో రమణి నోరంతా నిండిపోవడంతో.. రమణి ఒక్కవుదుటున లేచి బాత్రూంలోకి పరిగెత్తి.. తననోటిలో నిండిపోయిన నొప్పితోకలిసిన సుబద్ర కామరసాలని నేలమీదకి విమ్మేసి శుభ్రమైన నీళ్ళతో నోరంతా కడుక్కుని మళ్ళీ వాళ్ళ పడకగదిలోకి వొచ్చింది..

కామదేవత రమణికి ఇచ్చిన వరం సంగతి తెలిసిన శారద ఏమీ జరగనట్లే మామూలుగా ఉన్నప్పటికీ.. .. భవానీ మాత్రం ఎంజరుగుతున్నాదో అర్ధంకాక పిచ్చిదానిలా రమణినే చూడసాగింది.

రమణి వాళ్ళిద్దరికేసి చూసి నవ్వి… తన తల్లి శార్దదకేసి చూసి.. ఏమీలేదమ్మా.. ఆంటీలోనించీ.. ఆమెవొంటిలోని నొప్పిని మొత్తంగా లాగేసేను.. కామదేవత అమ్మవారు చెప్పిందికదా… నేను ఎవరిపూకులోనన్న నానోటితో గాలివూదితే వాళ్ళ వొంట్లోని అన్ని రోగాలూ మాయమైపోతాయని.. ఇప్పుడు అదే చెయ్యబోతున్నాను అంటూ.. మళ్ళీ వెళ్ళి సుబద్ర రెండుతొడల మధ్య ముఖం పెట్టి తనచేతులతో సుబద్ర పూరెమ్మలు విచ్చదీసి తననోటిని సుబద్ర పూకుబొక్కని తాళం వేసి ఒక్కసారిగా బలంగా బుడగలోకి గాలివూదినట్లు సుబద్ర ఆడతనంలోకి గాలివూదింది..

2 Comments

Add a Comment
  1. Outstanding write up.please send next parts immediately. Don’t stop Kamadevata serial.Thanking you.

  2. Post next episode at the earliest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *