కామదేవత – Part 25 75

శారద తొందరపెడుతుండడంతో సుబద్ర తన తొలిదెంగుడు ముచ్చట్లు చెప్పబోతుండగా ఇంతలో ఎవరో వీధితలుపు కొడతారు. శారద భవానీని పంపి వీధి తలుపు తియ్యమంటుంది.

స్కూలునించీ తొందరగా ఇంటికి వొచ్చిన రమణి భవానీ వారిస్తున్నా ఆగకుండా తిన్నగా వాళ్ళ పడకగదిలోకి అడుగుపెట్టి అక్కడ తనతల్లి శారద నగ్నంగా పక్కమీద వేరే ప్రౌఢవయసులో వున్న మరోస్త్రీ తో శృంగారం చెయ్యడానికి సిద్దంగా వుండడం చూస్తుంది.

శారద తన సుబద్రనీ, భవానీని పరిచెయం చేస్తుంది. తరువాత సుబద్ర తన తొలి సెక్స్ అనుభవం గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టింది.

తాను ** ఏళ్ళ వయసులో వేసవి సెలవులకి తాతగారింటికి వెళ్ళడం తాతగారితో సినీమాకి వెళ్ళడం.. అక్కడ ఆ టూరింగ్ టాకీసులో కుర్చీలో నల్లులు కుట్టడం.. నల్లులు కుట్టి దద్దుర్లెక్కిపోయిన తన తొడలని తడుముతూ ఉండగా తాతగారి మగతనం సుబద్ర ఆడతనంలో గుచ్చుకోవడం.. తరువాత తన తొడలమీది దద్దుర్లని నిమురుతూ తాతయ్య సుబద్ర పూకుతడమడం.. అటుపైన సుబద్ర పాంటీ అంచులు తప్పించి తాతయ్య వేళ్ళతో సుబద్ర పూరెమ్మల్లో కెలకడం.. సుబద్ర తొలి భావప్రాప్తి తొందుతూ తాతయ్యమీద వాలిపోవడం .. ఆఖరుగా అది జ్వరంలోకి దారితీసి సుబద్రని 5 రోజులపాటు మంచంమెక్కడం ..

ఇదంతా అయ్యి సుబద్ర 6వ రోజున తేరుకున్నాక సుబద్ర అమ్మనీ.. అమ్మమ్మనీ.. రాత్రి పెళ్ళిపనులకోసం ఎదో దేవునికి ముడికట్టాలని వాళ్ళ అమ్మమ్మ తరపు బంధువులొచ్చి పిలవడం.. రాత్రి సుబద్రని వాళ్ళ తాతయ్యనీ వొంటరిగా ఇంట్లోవొదిలేసి తన తల్లీ.. అమ్మమ్మ.. బయటకి వెళ్ళిపోతున్నారని తెలిసి సుబద్ర రాత్రి ఎప్పుడౌతుందా అని ఆశగా ఎదురుచూడడం వరకూ చెప్పి.. ఆయాసం తీర్చుకోవడానికని సుబద్ర ఆగింది..

===========================================================

తరువాత ఏమయ్యిందో ఇక చదవండి:-

సుబద్ర చెప్పినది వింటూ వేడెక్కిపోతున్న శారద.. సుబద్రమీదకి ఎగబాకి సుబద్ర పెదవులని తన పెదవులతో ముడేసి.. తన నాలుకని సుబద్ర నోటిలోకి తోసి ఎంగిలిముద్దుపెడుతూ తన చేత్తో సుబద్ర పూకుతడుముతూ.. చేతివేళ్ళతో సుబద్ర పూరెమ్మల పాయల్లో కెలుకుతూ తన చేతిమధ్యవేలిని సుబద్ర పూకుబొక్కలోతుల్లోకంటా దిగేసి ముందుకీవెనెక్కీ కదిలించేప్పటికి.. సుబద్ర నొప్పితో ఒక్కసారిగా కెవ్వుమన్నాది..

సుబద్ర అలా కెవ్వుమంటుందని శారద వూహించలేదు.. దానితో శారద ఖంగారుపడిపోతూ ఏమయ్యింది సుబద్ర.. అనడిగింది ఆదుర్దగా..

నువ్వు అలా వేళ్ళు లోపల పెట్టేప్పటికి నాకు వెన్నుజలదరించి నడుం కదిలేప్పటికి వెన్నులో నొప్పి కిరకిరలాడిపోయింది.. అన్నది సుబద్ర నొప్పితో కళ్ళనీళ్ళుపర్యంతం అవుతూ..

దానితో అప్పటివరకూ మంచం మీద కూర్చున్న రమణి, తొడలువిడదీసి పంగచాపి పడుకున్న సుబద్ర కాళ్ళమధ్యకొచ్చి.. తన తల్లి శారదని చూస్తూ.. అమ్మా నేనుండగా నువ్వెందుకమ్మా అనవసరంగా ఖంగారుపడతావు? అంటూ తన రెండుచేతులనీ నగ్నంగా వున్న సుబద్ర తొడలమీదవేసి తమకంగా బలిసిన సుభద్ర తొడలని నిమురుతూ.. అబ్బా.. ఇలాంటి బలమైన తొడలని చూస్తే మనసు ఆగడంలేదమ్మా.. అంటూ తన చేతులతో సుబద్ర తొడలని సున్నితంగా నిమురుతూ అలా.. అలా.. తన చేతులని సుబద్ర పూరెమ్మలమీదకి జరిపి.. తన చేతివేళ్ళతో సుబద్ర పూరెమ్మలపెదాలని నలిపెప్పటికీ ..

సుబద్ర ఖంగారుపడుతూ.. అమ్మో.. ఇప్పటికే నొప్పితో చచ్చిపోతుంటే ఇప్పుడు చిన్నపిల్ల ఈ రమణి ఏంచేయ్యబోతున్నాది? ఆదుర్దగా అడిగింది సుబద్ర

శారద నవ్వుతూ.. నువ్వేమీ ఖంగారు పడనక్కరలేదు సుబద్ర.. మా రమణి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందింది.. అదేమిచేసినా నీమంచికోసమే సమాధానపరిచింది శారద..

సుబద్ర తొడలునిమురుతూ చేతివేళ్ళతో సుబద్ర ముదురుపూరెమ్మలని తడుముతూ నిమ్మదిగా సుబద్ర పూరెమ్మలు విచ్చదీసేప్పటికి వానలో తడిసి ముద్దైన ఎర్రని ముద్దమందారంలా సుబద్ర పూకులోవూరిన కామరసాలతో తడిసిముద్దైన ముదురుపూకు విచ్చుకుని ఆ పూరెమ్మల్లో ఎన్నెన్నో మొడ్డలు మునకలేసి అరిగిపోయి వాళ్ళ కామశక్తులన్నీ ఆపూకుమడతల్లో ధారపోసి అలిసిసొలిసిపోయేయనడానికి సాక్ష్యంగా బావురుకప్ప నోరుతెరుచినట్లుగా సుబద్ర పూకుబొక్క విచ్చుకుని కనిపించింది..

2 Comments

Add a Comment
  1. Outstanding write up.please send next parts immediately. Don’t stop Kamadevata serial.Thanking you.

  2. Post next episode at the earliest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *