కామదేవత – Part 24 41

అదేంటి.. నేను అలా పేంటీతడిసిపోయేలా వుచ్చపోసేసుకున్నా తాతయ్య ఏమీ అనలేదు? అనుకున్నాను..

ఇప్పుడు తాతయ్య చేతివేళ్ళు నా పేంటీమీదనించీ నా పూరెమ్మలమధ్య పాయల్లో సుతారంగా రాస్తున్నాడు.. నావొళ్ళు తడిగుడ్డలోచుట్టి మెలేసినట్లు.. నా నరనరాల్లో ఎదో అలజడి.. నావొళ్ళంతా అదోలాంటి మత్తు మైకం ఆవరించేసేయి.. నేను కళ్ళుమూసేసుకుని మత్తుగా తాతయ్య గుండెలమీద వాలిపోయేను..

తాతయ్య మరోచేత్తో నన్ను తన వొళ్ళోనించీ జారిపోకుండా వొడిసిపట్టుకున్నాడు .. తాతయ్య అలా వొడిసిపట్టుకున్నాప్పుడు తాతయ్య చేతికింద నా సళ్ళు మెత్తగా నలుగుతున్నాయి.. ఎందుకోతెలియదు కానీ అదికూడా నాకు ఎంతోసుఖాన్నీ.. హాయినీ.. మత్తునీ.. కలిగిస్తున్నాది..

ఇంతలో నాపూకుని తడుముతున్న తాతయ్యచేతివేళ్ళు.. నా పేంటీ అంచులని పట్టుకుని పక్కకి తప్పిస్తూ తన చేతివేళ్ళతో నాపూరెమ్మల పాయలని పక్కకి విచ్చదీస్తూ.. నిమ్మదిగా తన చూపుడువేలిని నాపూరెమ్మలపాయల్లోకి అదిమి.. అంతే… నావొళ్ళు తుళ్ళిపడింది.. నిమ్మదిగా తాతయ్య వేళ్ళు నాపూకుపాయల్లో కదలడం మొదలెట్టేయి.. అంతే.. కెరెంట్ షాక్ కొట్టిన పక్షిలా తాతయ్య వొళ్ళొ నేను ఎగిరెగిరిపడ్డాను..

తాతయ్య నన్ను బలంగా కౌగలించుకుంటూ.. నన్ను తనవొళ్ళోనించీ జారిపడిపోనివ్వకుండా పట్టుకుని.. తనచేతివేళ్ళని నాపూరెమ్మల పాయల్లో కదిలిస్తూవుంటే.. నేను తట్టుకోలేక.. నా రెండుచేతులతో తాతయ్య చెయ్యని పట్టేసుకుని.. స్స్స్స్..ఆహ్… తా..త..య్యా… అంటూ భళ్ళు భళ్ళుని వెచ్చని ద్రవాలతో తాతయ్య చేతిని తడిపేస్తూ.. నేను వెనక్కి తిరిగి తాతయ్యని బలంగా వాటేసుకునేప్పటికి.. మెత్తని నా సళ్ళు తాతయ్య చాతీకి తాపడం ఐపోయేయి.. తాతయ్య నా పెదవులమీద బలంగా ముద్దుపెట్టేసేడు.. నేను చొప్పగడ్డలా తాతయ్య భుజం మీద వాలిపోతూ.. తలనొప్పి తాతయ్యా.. తల పగిలిపోతున్నాది అన్నాను.. (నిజంగానే నాకు భరించలేనంత తలనొప్పి వొచ్చేసింది)

దానితో తాతయ్యా అలానే నన్ను భుజమ్మీద వేసుకుని ఇంటికి తీసుకుపోయేడు..

అమ్మమ్మ తాతయ్యని తిట్టిన తిట్టు తిట్టకుండా తిట్టడం నాకు లీలగా గుర్తువుంది.. అంతే.. తరువాత 2 రోజులపాటు నాకు వొళ్ళుతెలియని జ్వరం.. నేను లేచి మళ్ళీ మామూలుగా తిరగడానికి మరో 3 రోజులు పట్టింది..

ఈ ఐదు రోజుల్లో అమ్మమ్మ తాతయ్యని నా దరిదాపులకి కూడా రానివ్వలేదు.. నేను చెపుతూనే వున్నాను.. అది చిన్నపిల్ల కాదు వయసులోకొచ్చింది .. ఇదివరకటిలా బజారులంట తిప్పకండి.. నలుగురి కళ్ళూ పడి పిల్లకి దిష్టితగులుతుంది.. గాలీ ధూళీ పడితే కస్టం అని నేను చెపితే విన్నారు కారు అంటూ.. ఈసారి అమ్మకి కూడా తాతయ్యని సమర్ధించే అవకాశం లేకపోవడంతో అమ్మ సైలెంట్ ఐపోయింది..

6వ రోజున నేను లేచి మళ్ళీ మామూలుగా ఇంట్లో తిరగడం మొదలెట్టేను..

కొత్తరుచులకి అలవాటుపడిన నావొళ్ళు ఆరోజు సినీమా హాల్లో పొందినలాంటి సుఖం మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలనిపిస్తుండడంతో ఎప్పుడైతే నేను మళ్ళీ మామూలుగా తిరగడం మొదలెట్టేనో.. ఆ క్షణం నించీ మళ్ళీ తాతయ్య.. తాతయ్య అంటూ.. తాతయ్య వెనకాలే తిరగడం మొదలెట్టేను.

సిగ్గులేదటే.. తాతయ్యా.. తాతయ్యా.. అంటూ ఆయనవెనకాల తిరగబట్టే నిక్షేపంలాంటి పిల్లవి అలా అడ్డం పడ్డావు.. అంటూ మా అమ్మమ్మ.. తిట్లు లంగించుకోవడంతో.. మా అమ్మ అడ్డుపడుతూ.. చాల్లేవే.. నువ్వు మరీను.. నీరుమారి పిల్లకి ఎదో అనారోగ్యం చేస్తే దాన్ని పట్టుకుని నాన్ననెందుకంటావు? అంటూ మా అమ్మ నాకు వత్తాసుపలికేప్పటికి.. ఎంతచేసినా.. అబ్బా కూతుళ్ళిద్దరూ ఒక్కటే.. నేనే పరాయిదాన్ని అని అమ్మమ్మ ముఖం ముడుచుకుని వంటగదిలోకి వెళ్ళిపోవడంతో..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *