కామదేవత – Part 24 48

అదింకా చిన్నపిల్లా కాదు.. అలా వూరంత వూరేగితే వూళ్ళొవాళ్ళ కళ్ళు పడి దిష్టి తగులుతుంది అదేమీ రాదు అన్నాది అమ్మమ్మా.. అమ్మ కల్పించుకుంటూ.. నువ్వు మరీ చాదస్తం చెయ్యకే అంటూ.. తాతయ్య వైపు తిరిగి మరీ ఎక్కువగా వూరంతా తిప్పకు నాన్న తొందరగా వొచ్చెయ్యండి అంటూ.. ఎక్కడకి తీసుకువెళదామని మీ ఆలోచన అన్నది అమ్మ..

ఎమోనే.. ఫలానా ఇక్కడికి అనేమీ అనుకోలేదు.. దానితో అలా బయట తిరుగుతూ ఎప్పుడు ఎక్కడకి వెళ్ళాలనిపిస్తే అక్కడకి వెళ్ళిపోవడమే అన్నాడు తాతయ్య..

సరిపోయింది తాతా మనవరాళ్ళకి అన్నది అమ్మ నవ్వుతూ..

మేమిద్దరం తెయారయ్యి ఇల్లు వొదిలి బయటపడేప్పటికి సాయంకాలం 5/5:30 అయ్యింది.. ఓ గంట అలా అలా వూరంతా తిరిగేప్పటికి నా కాళ్ళు నొప్పులు పుట్టేయి.. సరిగ్గా నేను నా కళ్ళు నొప్పులు పుట్టేయి అని తాతయ్యకి చెప్పే సమయానికి మేము ఆవూరి టూరింగ్ టాకీసు దగ్గరలో వున్నాము..

ఎప్పుడైతే నేను నా కాళ్ళు నొప్పెడుతున్నాయని చెప్పేనో మరునిమిషంలో.. తాతయ్యా.. ఆ పక్కనున్న వాల్ పోస్టర్ చూస్తూ.. ఓపని చేద్దామే మనవరాలా.. వెళ్ళి ఆ సినీమా హాల్‌లో కూర్చుందాం.. ఓ గంట సినీమా చూసి.. నీ కాళ్ళు నొప్పులు తగ్గగానే ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అంటూ నా సమాధానం కోసం ఎదురుచూడకుండా తాతయ్య నా చెయ్యపట్టుకుని సినీమా హాలు వైపు దారితియ్యడం.. తాతయ్య టిక్కెట్లు కొనడం ఎంజరుగుతున్నాదో నాకు తిలిసేలోపులోనే మేమిద్దరం ఆ సినిమా హాల్లో కూర్చోవడం కూడా జరిగిపోయేయి.

మేము సినీమా హాల్లో కూర్చున్న మరో 5 నిమిషాలకే హాల్లో లైట్లన్నీ ఆపేసి సినీమా మొదలుపెట్టేసేరు.. ఒక్క అరగంటసేపు సినీమా చూసుంటాము. ఇంతలో నా తొడలకింద చీమలు కుట్టినట్లు చుర్రుమనడం మొదలయ్యింది. నేను చేత్తో కుర్చీ దులుపుని సర్దుకుని కూర్చున్నాను..

మళ్ళీ మరో 15 నిమిషాలకి నా తొడల కిందంతా ఒకటే మంటెత్తిపోవడంతో మళ్ళీ నేను లేచి కుర్చీ దులుపుకుంటూ నా లంగాలోచేతులూపెట్టి నాతొడలవెనకాల తడుముకుంటున్నాను.. అప్పుడు మా తాతయ్య ఏమయ్యింది బంగారం అని అడిగేడు.. ఈ కుర్చీలో ఎవో పురుగులు వున్నట్లున్నాయి నన్ను తెగ కుట్టేస్తున్నాయి అన్నాను నేను..

అప్పుడు తాతయ్యా.. ఓహ్.. మీ పట్లం వాళ్ళకి వీటి సంగతి తెలియదు కదూ.. వాటిని నల్లులంటారు.. ఈ సినీమా ధియేటర్ వాడికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఈ కుర్చీలు మార్చి చావడు అంటూ ఆ థియేటర్ వాడిని తిడుతూ.. దా నాన్నా.. ఇలా నా వొళ్ళో కూర్చో అంటూ తాతయ్య చొరవగా నన్ను తన వొళ్ళో కూర్చోపెట్టుకున్నాడు..

నేను తాతయ్య వొళ్ళో కూర్చున్నా కానీ నాతొడలకింద మంట దురదా.. నన్ను సరిగ్గా కూర్చోనివ్వడంలేదు.. నేను నాకాళ్ళకింద లంగాని పైకిలాగేసుకుని మాటి మాటికీ నాకూ తాతయ్యకీ మధ్య చేతులుపెట్టి ఆ నల్లులు కుట్టినచోట తడుముకుంటున్నాను.. నా అవస్తని గమనించిన తాతయ్య తన చేతులని కిందకి పెట్టి నల్లులు కుట్టినచోట నా తొడలని తడుముతూ.. అక్కడ దద్దుర్లు కట్టిన ప్రాతాన్ని తన వేళ్ళతో తడుముతూ.. నిమురుతూ.. అయ్యయ్యో.. ఎంతలా దద్దుర్లెక్కిపోయేయో.. అంటూ ఆ సినీమా హాలు వాడిని తిట్టసాగేడు..

తాతయ్య అలా సుతారంగా ఆ దద్దుర్లు పట్టిన చోట తడుముతూ.. నిమురుతుంటే నీకు ఎందుకో చాలా సుఖంగా.. సమ్మగా అనిపించింది.. ఐతె అప్పటికే నేను చాలాసేపటినించీ తాతయ్య వొళ్ళోకూర్చుని అటూ ఇటూ కదులుతుండడంతో.. అప్పటివరకూ మామూలుగానే వున్న నాకు ఎదో వొబ్బుగా నా పిర్రలమధ్య గుచ్చుకుంటున్న భావన కలిగింది..

సినీమా ధ్యానంలో వున్న నేను ఆ విషయాన్ని అంతగా పట్టించుకోలేదు.. ఇంతలో సినీమాలో విలన్ హీరోయిన్ ని రేప్ చెయ్యడం మొదలుపెట్టేడు.. అక్కడ తెరమీద హీరోయిన్ వొంటిమీది చీర లాగి పడేసి విలన్ హీరోయిన్ ని మంచం మీదకి తోసేసేడు.. హీరోయిన్ వొంటిమీద జాకెట్ లంగా మాత్రమే వున్నాయి.. హీరోయిన్ మంచం మీద పడిపోయినప్పుడు ఆమె వొంటిమీది లంగా మోకాళ్ళపైకి జరిగిపోయి తెల్లని తొడలు అరటిబోదెల్లా కనిపిస్తూ జనాలని వెర్రెక్కించేవిధంగా కనిపిస్తున్నాయి..

కెమేరాని హీరోయిన్ తొడల మధ్య లేదంటే వుబ్బరించిపోయి బయటకి పొంగరించిపోయి కనిపిస్తున్న హీరోయిన్ బిగుతైన సళ్ళని జాకెట్‌లోనించీ చూపిస్తున్నాడు.. ఇంతలో విలన్ హీరోయిన్ వొంటిమీది జాకెట్‌ని చింపేసేడు.. ఇప్పుడు బ్రాలోనించీ హీరోయిన్ సళ్ళని చూపిస్తున్నాడు.. మరో పక్క విలన్ తన తొడలతో హీరోయిన్ తొడలని విడదీస్తూ హీరోయిన్లోకి దారి చేసుకుంటున్నాడు..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *