కామదేవత – Part 24 40

ఐతే పడకగదిలో అడుగుపెట్టిన రమణి తన తల్లి శారద ఎవరో ప్రౌఢ వయసులో వున్న మరో స్త్రీతో నగ్నంగా ఒకళ్ళ కౌగిలిలో ఒకళ్ళు వుండడం చూసేప్పటికి.. రమణికి చూచాయగా విషయం అర్ధమైపోయింది.. కానీ సంగతేమిటో వాళ్ళ నోటమ్మటే వినాలనుకుంటూ.. తన చేతిలోని పుస్తకాలని అక్కడే పక్కన వున్న గూట్లో పెట్టి వెళ్ళి వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ పక్కన నిలబడింది..

భవానీ ముఖంలో ఖంగారుని చూసిన శారద నవ్వుతూ.. నువ్వంత ఖంగారుపడవలసిన విషయమేమీలేదే భవానీ.. అది నా రెండవ కూతురు రమణి.. దాని ప్రమేయం లేకుండా ఈ ఇంట్లో ఏ విషయమూ ముందుకి నడవదు.. అని అంటూ.. ఈమీలేదే రమణీ.. మన టెలీఫోను సుదర్శనంగారు లేరూ ఈవిడ ఆయన భార్య.. తను వీళ్ళమ్మాయి భవాని.. అని చెపుతూ.. శారద మెడనొప్పి సంగతులు చెప్పి.. తనకి మెడకి పుత్తూరుతైలం రాస్తుండగా.. మాటా మాటా కలిసి నా తొలి సెక్స్ అనుభవం గురించి చెప్పేను. ఇప్పుడు ఆవిడ తన తొలి సెక్స్ అనుభవం గురించి చెపుతున్నాది.. అని అంటూ శారద సుబద్రవైపు తిరిగి.. నువ్వు మొదలేట్టు అన్నది సుబద్రని..

సుబద్ర రమణిని చూసి మొహమాటపడుతుంటే.. మీరేమీ నన్ను చూసి మొహమాటపడనక్కరలేదు.. నేను ఓపక్క మా అమ్మ రంకుమొగుడు రమణతోనూ.. మరోపక్క మా నాన్నతోనూ కూడా దెంగించుకుంటున్నాను.. అలాంటి నాదగ్గరే మొహమాటపడితే ఎలా అని రమణి పచ్చిగా మాట్లాడేప్పటికి.. ఖంగుతినడం ఈసారి సుభద్ర., భవానీలు వొంతు అయ్యింది.. ఎలా ఐతేనేమి మొత్తనికి.. సుబద్ర తన మొదటి అనుభవం గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టింది..

(Disclaimer Statement – మిత్రులారా ఈ సుభద్ర అనుభవం కూడా ఓ మిత్రురాలు నాతొ చాటింగ్ లో తన జీవితంలో జరిగిన యదార్ధ సంఘటనగా చెప్పింది.. నేను అదే సంఘటనకి రంగులు అద్ది మన కధలో సుభద్ర తోలి అనుభవంగా మీకు క్రింద వివరిస్తున్నాను.. అందువల్ల నేను ఇలాంటి కధని రాసేనని నాన్ని తిట్టావొద్దు.. ఇలాంటి ఎన్నో.. ఎన్నెన్నో సంఘటనలు నిజజీవితంలో జరుగుతున్నాయి.. ప్రముఖ సినీనటి భానుమతి (భానుమతి రామకృష్ణ) ఆమె ఒక కధల సంపుటిని “అత్తగారి కధలు” అనే పేరుతొ పుస్తకంగా ప్రచురించేరు.. అందులో ఈ కింద్రి విధంగా ఓ తాత తన మానవరాలితో చేసిన ఓ సంఘటనని ఒక కథగా వివరించారు.. అంటే 1950లలోనే ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగేయన్నది మనం ఔనన్నా కాదన్న జరిగిన ఒక నిష్టూరసత్యం .. అందువల్ల నేను ఇలా రాసేనని నన్ను తిట్టిపోయ్యవద్దని మనవి.. మన కామదేవత కధలో మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాంటి కదా పునరావృతంకాదని మీకు మనవిచేసుకుంటున్నాను..)

మా అమ్మ ప్రతీసంవత్సరమూ వేసవి శలవులకి నన్ను మా తాతగారి ఇంటికి తీసుకువెళ్ళేది..

అప్పుడు నేను **వ తరగతి పరీక్షలు రాసి **వ తరగతిలోకో.. లేకపోతె ** పరీక్షలు రాసి ** లోకో వెళుతున్నాను.. ఆసంవత్సరం జనవరిలోనే నాకు ** నిండి ** వొచ్చేయనుకుంటాను.. నా వొళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఎత్తులుపెరిగి అందాలు సంతరించుకోవాలో అక్కడక్కడ ఎత్తులుపెరిగి పరిపూర్ణమైన ఆడపిల్ల అందాలని సంతరించుకుని యవ్వనపు మిసమిసలతో పిటపిటలాడిపోతున్నాది..

అప్పటికి నేను ఇంకా పొడుగులంగాలూ.. జాకెట్లే తొడుకుంటున్నాను.. మా తాతగారికి నేనంటే చాలా చాలా ఇస్టం.. నేనెప్పుడు తాతగారి వూరువెళ్ళినా మాతాతయ్య నన్ను తన భుజాలమీద ఎక్కించుకుని వూరంతా తిరిగేవారు.. మా తాతగారు వూళ్ళోకెల్లా అతిపెద్ద రైతు. సుమారు 80 ఎకరాల వ్యవసాయ భూములు. వూళ్ళో అందరూ మాతాతగారి పొలాల్లోనే పనిచేసేవారు..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *