కామదేవత – Part 23 55

శారద తన తొలి అనుభవాన్ని చెప్పడం పూర్తి అయ్యేప్పటికి సుబద్ర చేతులు శారద జాకెట్ హుక్కులని విప్పి శారద సళ్ళని మెత్తగా మర్దిస్తున్నాయి..

శారద ముందుకి వాలి సుబద్ర పెదవులమీద ముద్దుపెట్టి.. ఎలావుంది నా మొదటి దెంగుడు అనుభవం అనడిగింది శారద..

సుబద్ర శారదని కౌగలించుకుని తన పక్కలోకి లాగుతూ.. హబ్బా.. నువ్వు చెపుతుంటే పూకంతా తడిసి రొచ్చు.. రొచ్చైపోయిందంటే నమ్ము.. ఆ వయసులోనే అతగాడిది నీలోకెలా దిగబదిందే..? ఆరాతీస్తూ అదిగింది సుబద్ర..

నేను ** ఏళ్ళకే పెద్దమనిషినయ్యేను.. మూడు నించీ ఆరునెలలలో ఒకసారి నెలసరి వొస్తూవుండేది.. అందువల్లనే అనుకుంటాను అతను కొద్దిగా ప్రయత్నం చేసేప్పటికి నేను అతన్ని నాలో ఇముడ్చుకోగలిగేను చెప్పింది శారద..

అబ్బా అంతచిన్న వయసుకే పెద్దపిల్లవైపోయేవు..? అందుకే అతను అంతతొందరగా నీలోకంటా దిగబడిపోగలిగేడు..

మరి మళ్ళీ ఎప్పుడన్న కలిసేరా..? ఆరాతీస్తూ అడిగింది సుబద్ర..

ఒక్క నెల రెండునెలలపాటు వొంట్లో అదోలాంటి భయం వుండేడి.. కానీ 2/3 నెలలు దాటిపోయేక క్రమేపీ.. మళ్ళీ.. మళ్ళీ.. అతని తలపులు నామనసులో ఒకటే సందడి చేసేవి.. మాటిమాటికీ అతను నన్ను కౌగలించుకుందీ .. నా సళ్ళు నలిపేస్తూ మార్చి మార్చి నాసళ్ళు కుడిచిందీ .. నన్ను కిందచేసి తను నామీదెక్కి తన కాళ్ళతో నాతొడలు విడదీస్తూ తన మంగతనాన్ని నాలోదోపి కసిగా నన్ను దెంగినదీ గుర్తుకువొస్తే చాలు తడిగుడ్డలో చుట్టి మెలిపెట్టినట్లు.. నావొళ్ళు తీపులుపెడుతూ పదే పదే అతని పొందుకోసం నావొళ్ళు అంగలార్చేది.. అని చెపుతూ శారద ఆగింది..

సుబద్ర శారద వొంటిమీది లోలంగా బొందువిప్పుతూ.. శారద వొంటిమీదనించీ లోలంగాని తప్పించి కాళ్ళతో కిందకి నెట్టేస్తూ.. మరి అతన్ని రమ్మని పిలవలేకపోయేవా..? అన్నది సుబద్ర..

అతను కనిపించి వుంటే తప్పక అడిగేసి వుండేదాన్నీ.. కానీ అతను మళ్ళీ ఎప్పుడూ కనపడలేదు.. పోనీ ఆ పిల్లని అడుగుదామంటే ఆ పిల్ల కూడా స్కూల్లో కనపడలేదు.. కానీ నిజం చెపుతున్నాను.. ఇంతవయసొచ్చింది కానీ.. ఇప్పటికీ కూడా అతనంటే నాకు మోజు పోలేదు.. అతను కానీ మళ్లీకనపడితే.. ఈ వయసులో కూడా సిగ్గులేకుండా అడిగేస్తాను.. అప్పుడెప్పుడో తెలిసీ తెలియని వయసులో నన్నేదో చేసి నాఆడతనాన్ని దోచుకోవడం కాదు.. దా.. ఇప్పుడు వొచ్చి నాను మనసుదీరా దెంగి నన్ను సుఖపెట్టు అని అడిగేస్తాను అన్నాది శారద సుబద్రని కౌగలించుకుని సుబద్ర పెదవులమీద ముద్దుపెడుతూ..

దానితో సుబద్ర, శారదలు మాటలు మానేసి ఒకళ్ళనొకళ్ళు కసిగా కౌగలించుకుంటూ.. ఒకళ్ళకౌగిలిలో ఒకళ్ళని కసిగా నలిపేసుకుంటూ.. వేడెక్కిపోయిన తన తనువుల తపనలని తీర్చుకునే పనిలో పడ్డారు..

మంచం మీద పడుకుని శారద, సుబద్రల దెంగుడు ముచ్చట్లు వింటున్న భవాని కూడా కోరికలవేడిలో కాకెక్కిపోయి తహతహలాడిపోతూ.. ఒకళ్ళ వొంటిమీది బట్టలని ఒకళ్ళు విప్పేసుకుంటున్న తన తల్లినీ.. శారదనీ చూస్తూ.. ఎంచెయ్యాలో పాలుపోక వాళ్ళనే తదేకంగా చూడసాగింది..

(ఇంకావుంది..)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *