కామదేవత – Part 23 55

నాతొడల్లో తడివరదలైపొంగడం నాకుతెలుస్తున్నాది.. నాపూరెమ్మల్లోవూరిన తడిలో అతనిమగతనం తడిసిపోయి నాపూరెమ్మల పాయల్లో అతని మగతనం మరింతసులువుగా పైకీకిందకీ జారుతూ అతనిమగతనం కింద నాకామకీల నలుగుతూఉంటే నావొంట్లో వేయి వోల్ట్ ల విద్యుత్ నానరాల్లో ప్రవహిస్తున్నట్లు నేను ఆసుఖానికి మైమరచిపోతూ నన్నునేనుమర్చిపోయి నువ్వు ననేదన్న చేసుకో.. నేను అడ్డు చెప్పను.. ఇప్పుడు నాసర్వస్వం నీసొంతం.. నీకెలా కావాలంటే అలా నన్నువాడుకో.. నన్నేమిచేస్తే నీకు పూర్తిగా సుఖం దొరుకుతుందో నన్ను అలా చేసి నాలోనించీ సుఖాన్ని జుర్రుకో.. నువ్వు నన్ను ఎలా అనుభవించినా నేను నీకు అడ్డుచెప్పనన్నట్లుగా నా ఆడతనాన్ని పరిచి అతనికి అర్పించేసేను..

ఇంతలో అతను తన కాళ్ళమీద తన శరీరాన్ని లేపి మాఇద్దరిమధ్య చెయ్యపెట్టి తన మగతనాన్ని చేత్తోపట్టుకుని నాపూరెమ్మల పాయలమడతల్లో ఈచివరనించీ ఆచివరవరకూ రాదేప్పటికి.. హుమ్మ్మ్… ఆహ్.. స్స్స్… ఆహ్.. అంటూ నేను మత్తుగా గుణిసేప్పటికి.. అతను తన మొడ్డశీర్షంతో నాపూరెమ్మల్లో గుచ్చుతూ తన మొడ్డశీర్షంతో నాపూపెదాలని విచ్చదీస్తూ.. అలానే తన తన మొడ్డశీర్షాన్ని యోనిపెదవుల్లోకి గుచ్చుతూ తన నడుముని కిందకి అదుముతూ తన మొడ్డశీర్షాన్ని నాయోనికన్నాం ద్వారంలోకి అదిమి నిమ్మదిగా తన మొడ్డశీర్షాన్ని నాయోనికన్నంలోకి తొయ్యసాగేడు..

పూర్తిగా దెంగుడికి సిద్దమవ్వని నాకన్నెతనాన్ని విడదీసుకుంటూ అతను నాలోకి దిగబడే ప్రయత్నం చేస్తుంటే.. నొప్పితో నేను కీచుగా మూలుగుతూ… ఆహ్.. నొప్పి.. అబ్బా.. నొప్పి.. వొద్దు.. తీసెయ్.. లోపలకి తొయ్యవొద్దు.. బయటకి తీసెయ్.. అని నేను అరుస్తుండగానే.. అతని మొడ్డశీర్షం నా యోనిమూతిని అంచులవరకూ సాగదీస్తూ ఒక్కసారిగా అతని మొడ్డశీర్హం నాఆడతనంలోకి నాయోనిలోతుల్లోకి జుర్రున జారింది..

ఆహ్.. ఆ.. ఆ.. అని.. కీచుగా.. ఓపక్క నొప్పితో.. మరోపక్క అతని మొడ్డశీర్షం నాఆడతనంలోకి దిగబడడంవలన కలిగిన మత్తైన సుఖంవల్ల కలిగిన ఆనందంతో.. అతన్ని బలంగా పెనవేసుకుపోయేను..

అతనికి ఈవిషయంలో చాలా అనుభవే వున్నట్లున్నాది.. అతను నాముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచేస్తూ నాసళ్ళని నోటినిండా కూరేసుకుని మార్చి మార్చి నాసళ్ళు కుడుస్తూ చాలాసేపు కదలకుండా వుండిపోయేడు..

అలా అతను ఎంతసేపున్నాడో నాకైతే తెలియలేదు కానీ.. ఆక్షణంలో మాత్రం కాలం ఆగిపోయినట్లనిపించింది నాకు..

కొద్దిసేపటకి నాపొత్తికడుపులో నొప్పితగ్గి మొట్టమొదటిసారిగా నాలోనిండుగా దిగబడిన అతని మగతనాన్ని నేను అభూతి చెందేను.. నాలోనిండుగా ఎదో నిండిపోయిన భావన నాకుఎంతో బాగున్నట్లుగా అనిపించింది.. అప్పుడు నిమ్మదిగా నేను కళ్ళు తెరిచేను.. అతను ఆదుర్దగా నాకళ్ళలోకి చూస్తున్నాడు.. నేను అతని కళ్ళలోకి చూస్తూ చిన్నగా నవ్వేను.. అతను గుండెలనిండా గాలిపీల్చుకుంటూ నాకేసి చూసి నవ్వుతూ ఈమారు తన నడుముని నిమ్మదిగా నాలోకంటా అదిమేడు..

ఈమారు నాకు నొప్పి అనిపించలేదు.. కానీ నన్ను నిలువునా రెండుగా చీలుస్తూ.. నా ఆడతనాన్ని విచ్చదీసుకుంటూ అతని మగతనం నాఆడతనపులోతుల్లోకంటా దిగబడం నాకు తెలుస్తున్నాది.. నా ఆడతనంలో నిండుగా ఓమగాడు నిండిపోవడం నాకు స్పటంగా తెలుస్తున్నాది..

ఓఆడదాని నిండుగా ఓమగాడు నిండిపోవడాన్ని జీవితంలో తొలిసారిగా నేను అనుభూతి చెందేను.. అతను నాలో నిండుగా నిండిపోయేక అతని మగతనాన్ని నా ఆడతనపులోతుల్లోకంటా అదిమిపెట్టి కదలకుండా కొద్దిసేపు అలా నామీద పడుకుని వుండిపోయేడు.. నేను అతని ఆర్తిగా నాగుండెలకి హత్తుకుని వెచ్చని అతని బిగికౌగిలిలో సుఖాన్ని మత్తుగా ఆస్వాదిస్తున్నాను..

అతను నాపెదవులని ముద్దాడుతూ నిమ్మదిగా తన నడుముని పైకిలేపేడు.. అతని నడుముతో పాటుగా నాలోనిండుగా నిండిపోయిన అతని మగతనం నాలోనించీ బయటకి పైపైకంటా జరిగిపోవడం తెలుస్తున్నాది.. నేను వొద్దు వొద్దన్నట్లుగా అతని కళ్ళలోకి చూస్తూ అతని నాలోకంటా అదుముకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను..

నా ఆందోళన కనిపెట్టినట్లు అతను నవ్వుతూ.. ఒక్కసారిగా తన నడుముని బలంగా నాలోకంటా అదిమేడు.. అంతే.. నా యోనిపెదవుల అంచులవరకూ పైకంటా వెళ్ళిన అతని మగతనం ఒక్కసారిగా బిర్రుగా నా యోనిగోడలని వొరుసుకుంటూ… రాసుకుంటూ.. సుర్రున నాయోనిలోతుల్లోకంటా దిగబడి దిగ్గున నాపొత్తికడుపులోతుల్లోకంటా తగిలేప్పటికి..

అతనికింద నలుగుతున్న నా శరీరం అతనికౌగిలిలో ఎగిరిపడుతుండగా.. ఆహ్.. స్స్స్.. మ్మ్మ్.. అంటూ నేను మత్తుగా అతనిచేతుల్లో కువకువలాడేను..

అతను మళ్ళీ తన నడుముని తన మగతనాన్నీ నాలోనించీ పైకంటాలాగుతూ మళ్ళీ దిగ్గున నాలోతుల్లోకంటా దిగబడ్డాడు.. అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా.. అలా తను నాలో కదులుతుంటే నానరనరాల్లో సుఖం రేగడం నాకుతెలిసొచ్చింది..

నేను నాతొడలని మరింతగా విచ్చదీస్తూ అతను నాలో సులువుగా కదలడానికి మరింతగా దారిచ్చేను..

అతను నిమందినిమ్మదిగా జోరందుకుంటూ.. నాలో కదలడం మొదలెట్టేడు..

నిమ్మదిగా సుఖం నానరనరాల్లో పాకుతూ.. ఆ సుఖం క్రమంగా నావోళ్ళంతా పరుచుకోవడం మొదలయ్యింది.

నాతొడల్లో తడివరదలు పొంగడం పెరిగింది.. అతనిలో వేగం పెరగడం మొదలయ్యింది.. ఇప్పుడు అతని మగతనం నాయోనిగోడలని బలంగా వొరుసుకుంటూ నాయోనిగోడలకి వొత్తుకుంటూ.. నాయోనిగోడల్లో రాపిడికలిగిస్తూవుంటే.. నాయోనిలోనించీ కామరసాలు పొంగుతూ నాలోకదులుతున్న అతని మగతనాన్ని నాయోనిరసాలతో అభిషేకిస్తుంటే.. ఆతను పూనకం వొచ్చినవాడిలా నామీద వుదృతంగా వూగిపోతున్నాడు..

అతను ఎంత వుదృతంగా నామీదవూగిపొతుంటే నానరనరాల్లో కామసుఖం రక్తంతోపాటూ పోతెత్తిపోతూ.. నాతొడలూ, నాకాళ్ళూ, నాచేతులూ, నాపొత్తికడుపూ.. నామెడ.. నానాలుకా అన్నీ అంతగా తిమ్మిరెక్కిపోతున్నాయి..

అతని దెంగుడు జోరందుకుంటున్న కొద్దీ .. సముద్రలో ఓపేద్ద కెరటం లేస్తున్నట్లుగా నా నరనరాల్లోనూ రక్తం పోటెత్తిపోతుండగా.. నాలో ఓబలమైన కెరటం క్షణక్షణానికీ మరింతబలం సంతరించుకుంటూ నావొంటిని మెలిపెట్టేస్తున్న భావన.. నాచెవుల్లో హోరు.. నాచేతులు.. నాచేతివేళ్ళూ.. నాకాళ్ళు.. నాపాదాలు.. అన్నీ తిమ్మిర్లెక్కిపోతూ మొద్దుబారిపొతున్నాయి.. అతను నామీద వుదృతంగా వూగిపోతున్నాడు.. నాయోనిమడతల్లో అతని మగతనం జోరుజోరుగా కదులుతూ నామానంలో వుదృతంగా కామప్రకంపనలని కలిగిస్తున్నాది..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *