కామదేవత – Part 23 54

ఎదో మత్రం వేసినదానిలా నేను పెదవులని విడదీసేను.. అంతే అతని నాలుక నానోట్లోకి జొరబడిపోయింది..

అతని నాలుక నానోట్లో కలియతిరుగుతున్నాది.. నిమ్మదిగా నావొళ్ళు నావశం తప్పిపోవడం మొదలయ్యింది..

అతను అలా ఎంతసేపు నాకు ముద్దుపెట్టేడో నాకైతే తెలియలేదు.. అలాగే.. ఎప్పుడు నాచేతులు అతన్ని పెనవేసుకుపోయేయోకూడా నాకుతెలియలేదు..

మళ్ళీ నాకు వొంటిమీద తెలివి వొచ్చేసరికి నావొంటిమీదవుండవలసిన బ్లౌజు మొత్తంగా పైకి జరిగిపోయి నాసళ్ళు నగ్నంగా బయటపడిపోయి అతని చేతులు నాసళ్ళని కుదుళ్ళదగ్గరనించీ వొడిసిపట్టి బలంగా పట్టి మెత్తగా పిసుకుతుంటే తియ్యనైన ఆనొప్పితొకలగలిసిన ఆసుఖం నన్ను మరింతగా మత్తెక్కించేస్తూ.. మత్తైన ఆసుఖం నావొళ్ళంతా ఆవరించుకుంటుండగా నాకు వొంటిమీద తెలివివొచ్చి.. మత్తెక్కిపోయిన నాకళ్ళని బరువుగా తెరుస్తూ నేను అతని నోటిఎంగిలిముద్దు విడిపించుకుంటూ.. నిమ్మదిగా అతనికళ్ళలోకిచూస్తూ.. నన్నేమిచేస్తున్నావు నువ్వు అని అడిగేను..

నేను నిన్నేమిచేస్తున్నానో నీకు తెలియడంలేదా..?? నీకు దెంగుడుసుఖం ఎలావుంటుందో రుచిచూపిస్తున్నాను.. అని అంటూ.. నిజం చెప్పు.. నేను ఇలా ముద్దుపెడుతూ నీసళ్ళని మెత్తగా నలిపుతుంటే నీకెలావున్నాది? అడిగేడు అతను..

ఎమో నాకు తెలియదు.. కానీ వొళ్ళంతా మత్తెక్కిపోయి ఎదోలా ఐపోతున్నాది అన్నాను నేను..

అదే వొళ్ళంతా అలా మత్తెక్కిపోతుంటే ఎలా అనిపిస్తున్నాదనే అడుగుతున్నాను నేను అన్నాడతను..

బాగున్నది.. నీచేతుల్లో ఇలా నలిగిపోతుంటే.. వొళ్ళంతా మరింతగా మత్తెక్కిపోతుంటే ఎప్పటికీ ఇలాగే నీచేతుల్లో నలిగిపోతూ మరింతగా మత్తెక్కిపోవాలనిపిస్తున్నాది.. అన్నాను నేను మరింతగా సిగ్గుపడిపోతూ..

అదీ లెక్క.. ఇప్పటికి నాదారిలోకొచ్చేవు నువ్వు.. ఇక చూస్కో.. అంటూ.. అతను నావొంటిమీదనించీ కిద్దిగా కిందకి జరుగుతూ.. ఒక్కసారిగా నాఎడమసన్నుని తననోటినిండా కూరేసుకుంటూ తన నాలుకతో నాచనుముచికలచుట్టూ తిప్పుతూ నాచనుముచికలని పళ్ళతో మెత్తగా కొరికేడు.. అంతే.. నేను తియ్యగా మూలుగుతూ.. స్స్స్.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. ఎంచేస్తున్నావు.. మ్మ్.. అహ్.. హబ్బా.. ఎదోలావుంది.. మ్మ్.. అని మత్తుగా గుణుస్తూ అతని ముఖాన్ని మరింతగా నాసళ్ళకేసి అదిమేసుకున్నాను..

అతను ఈమారు తన ముఖంతో నాసళ్ళని కుమ్మేస్తూ.. ఈమారు నాకుడిసన్నుని తననోటినిండాకూరేసుకుని పళ్ళతో మెత్తగా నాసళ్ళని నమిలేస్తూ మరోచేత్తో నాఎడమసన్నుని మెత్తగా నలిపేసేప్పటికి.. ఆహ్..మ్మ్.. స్స్స్.. ఆహ్.. అబ్బా.. అని.. మత్తుమత్తుగా కువకువలాడుతూ అతనిని మరింతగా నాలోకంటా అదిమేసుకున్నాను..

ఇంతలో అతను నాలంగాని పైకిలేపి నాలోపలి పాంటీని కిందకి లాగేసేడు.. నేను నడుమెత్తి అతను నాపాంటీ విప్పడానికి అతనికి సహకరించేను.. క్షణంలో నావొంటిమీది పాంటీ నన్ను వీడి దూరంగా పడిపోయింది..

అతను నాసళ్ళని కుడుస్తూనే తనవొంటిమీది బట్టలన్నీ మొత్తంగా విప్పేసుకున్నాడు .. అలా దిశమొలతో అతను నగ్నంగా నాపైనపడుకోవడం చూస్తే నాకు ఎదో తెలియని ఒకరమైన మొహం కలిగింది. .. ఎదో చిన్నపిల్లలని అలా వొంటిమీద బట్టలు లేకుండా చూడడమే కానీ.. ఎదిగొచ్చిన ఓ మనిసి అలా నగ్నంగా నామీద పడుకోవడం చూస్తే నాకు సిగ్గూనిపించకపోగా అదోరకమిన బలమైన సెక్స్ కోరికలు నావొంటిని చుట్టుముట్టేసి నన్ను కుదిపేసేయి..

చిత్తుగా తాగిమైకంకమ్మి మత్తుగా సోలిపోతున్నాదానిలా మత్తెక్కిపోయిన కళ్ళతో నామీద పడుకుని నన్నాక్రమించుకుని నాఆడతనాన్ని దోచుకోబోతున్న అతని నగ్నశరీరాన్ని మత్రముగ్ధలా చూస్తూ వుండిపోయేను..

నా భావనలతో.. నా భావాలతో ప్రమేయం లేనట్లు అతని ఇస్టం వొచ్చినట్లు అతను నావొంటితో ఆడుకుంటున్నాడు ..

అతను మళ్ళీ నామీదకి ఎగబాకి అతనిపెదవులతో నీపెదవులని ముడేసి అతని నాలుకని నానోట్లోకితోసేడు.. అతనిచేతులు మళ్ళీ నాసళ్ళమీదకి జరిగి నారెండుసళ్ళనీ కుదుళ్ళదగ్గరనించీ పట్టుకుని బలంగా నలుపుతున్నాయి.. అతను ఏమిచేస్తున్నా నేను అడ్డుచెప్పకుండా నావొంటిని అతనిపరం చేసి తొలిసారిగా ఓఆడదాని ఆడతనాన్ని ఓమగాడు దోచుకోవడంలో ఓఆడపిల్ల పొందేసుఖాన్ని నేను వొళ్ళుమర్చిపోయి తనివితీరా అనుభవిస్తున్నాను..

అతను తన మోకాళ్ళతో నాతొడలని విడదీస్తున్నాడు.. నేను మంత్రం వేసినట్లు నాతొడలని ఎంతవరకూ విడదియ్యగలనో అంతవరకూ విడదీస్తూ నాలోచొరబడిపోవడానికి ఉబలాటపడిపోతున్న అతనికి .. నన్ను పూర్తిగా దోచుకొఓవడానికి అనువుగా అతనికి దారిస్తున్నాను..

అతను నడుముని కిందకి అదిమేడు.. వెచ్చగా కొరకొంచులా కాలిపోతున్న అతని మగతనం నాతొడలమధ్య బలంగా గుచ్చుకుంటున్నాది.. నేను కొద్దిగా కదులుతూ అతని మగతనం నాపూదిమ్మకి వొత్తుకునేలా సర్దుకున్నాను..

అతను తన మగతనాన్ని నాపూరెమ్మలకి వొత్తిపెట్టి తన నడుముని ముందుకీవెనక్కీ కదిలిస్తున్నాడు.. నాపూరెమ్మలు విచ్చుకుంటూ పక్కకి వొత్తుకుని కోరుకొంచులా కాలిపోతున్న అతని మగతనం నాపూరెమ్మలపాయల మడతల్లో రుద్దుకుంటూ అతని మగతనం ఒత్తిడికి నాపూరెమ్మలు నలిగిపోతూవుంటే.. ఆసుఖం నానరనరాల్లో పరుచుకుంటూ.. నావొళ్ళంతా మత్తెక్కిపోసాగింది.. నేను అతన్ని బలంగా కౌగలించుకుంటూ.. అతని కసిగా నాబిగి కౌగిలిలో నలిపేస్తున్నాను..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *