కామదేవత – Part 23 54

జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి అలా ఓమగవాడి మగతనాన్ని చూడ్డం.. అది చిలగడ దుంపలా ఇంతలావున ఇంత బారున నిక్కి నిగిడి వుంది.. ముందు ఎర్రగా గుండులా తడితడిగా మెరుస్తూ కనిపిస్తున్నాది.. అతనికీ నాకూ మధ్య పెద్దగా దూరం లేకపోవడం వలన అతని మగతనం నాకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాది..

నాగొంతు తడారిపోయింది.. నాలో ఎదో తెలియని ఆందోళన.. నా గుండెలు దడదడా కొట్టుకోవడం నాకే తెలుస్తున్నాది.. ఓ పక్క భయం.. మరోపక్క నాకే తెలియని అదోలాంటి కోరికలతో నిండిన వుత్ఖంఠత..

అతను వుచ్చపోయ్యడం ఐపోయింది.. అతను తన మగతనాన్ని పట్టుకుని కిందకీ మీదకీ వూపుతూ చివరవున్న వుచ్చ చుక్కలని దులుపుతున్నాడు..

నేను పిచ్చిదానిలా అతనిమగతనాన్నే రెప్పవెయ్యడం మర్చిపోయి చూస్తున్నాను..

అతను ఇదంతా మామూలే అన్నట్లు ఎటువంటి సిగ్గు, సంకోచెం లేకుండా నావైపు తిరిగేడు.. అతని మగతనం ఇంకా అతనిచేతుల్లోనే బయటే వున్నాది..

అప్పటికి నాకు వొంటిమీదతెలివి వొచ్చి.. ఎం మాట్లాడుతున్నానో నాకే తెలియని స్తితిలో.. ఛీ.. ఛీ.. ఛీ.. ఏంటి అలాగే వొచ్చేస్తున్నావు.. దాన్ని లోపలకి పెట్టుకో అనేసేను..

అతను చిన్నగా నవ్వుతూ.. అలాగే ఒక్కో అడుగూ ముందుకు వేస్తూ.. నాకు దగ్గరగా రావడం మొదలుపెట్టేడు..

నేను భయంతో ఒక్కో అడుగూ వెనక్కి వేస్తూన్నాను..

అతను ఒక్క అంగలో నామీదకి దూకి నన్ను రెండుచేతులా పట్టుకుని కౌగలించులుంటూ.. నిగిడిన అతని మగతనాన్ని నారెండుతొడలమధ్య బలంగా అదిమేడు..

చిత్రంగా అతని మగతనం తిన్నగా నారెండుతొడలమధ్య నాపూదిమ్మమీద ఒత్తుకుంటున్నాది..

నేను చాలా భయపడిపోయెను.. నా కళ్లవెంట జలజలా నీల్లు కారిపోతున్నాయి..

నన్నేమీ చెయ్యకు.. ప్లీజ్.. నన్ను వొదిలెయ్.. నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను అంటూ నేను ఏడవడం మొదలుపెట్టేను..

చ.. అలా ఏడవకూడదు.. నీకు తెలియక నువ్వు ఇలా అంటున్నావు కానీ ఒక్కసారి ఇందులో మాధుర్యం నువ్వు రుచిచూసేమంటే.. మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలంటూ నాకోసం వెతుక్కుంటూ నాదగ్గరకే వొస్తావు నువ్వు అంటూ.. నేను వూహించని విధంగా నన్ను తన రెండుచేతులా ఎత్తుకుని బాగా గుబురుగా వుండే పొదల మధ్యకి తీసుకెళ్ళిపోయేడు..

నాకేమిజరుగుతున్నాదో నాకు తెలిసేప్పటికి నేను ఆ పొదలమధ్య మెత్తని బొంతలమీదున్నాను. నన్ను కిందపడేసి అతను నామీద పడుకునివున్నాడు.. అతనిమగతనం గట్టిగా గునపంలా నాతొడలమధ్యలో వొత్తుకుంటున్నాది. అక్కడ మనుషులు పడుకోవడానికి అనువుగా అతను ముందుగానే ఏర్పాట్లు చేసిపెట్టుకున్నట్లున్నాడు.. నేను ఏడుస్తుంటే.. చూడు నువ్వు ఇలా ఏడిచేవంటే నిజంగానే నిన్ను నేను దెంగి చేసేస్తాను.. అని అతను గట్టిగా కసిరేడు..

దానితో భయానికి అప్పటివరకూ ఎక్కిళ్ళుపెడుతూ ఏడుస్తున్ననేను ఒక్కసారిగా ఏడవడం ఆపేసేను..

దానితో అతను నా బుగ్గమీద ముద్దుపెట్టుకుంటూ.. శారద మంచి పిల్ల.. ఇలా చూడు.. ఒక్క ఐదునిమిషాలు నువ్వు ఇలాగే వున్నావంటే.. నేను చెయ్యబోయేదేముటో నీకే అర్ధమౌతుంది.. అంటూ ఊహించని విధంగా నా ముఖాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుంటూ.. నా పెదవులమీద సున్నితంగా ముద్దుపెడుతూ.. చూసేవా.. దీన్ని ముద్దు అంటారు.. మీ అమ్మా.. నాన్నా.. ఎప్పుడన్నా ఇలా ముద్దులుపెట్టుకోవడం నువ్వు చూసేవా? అంటూ ఈసారి మరింతబలంగా.. మరింత ఎక్కువసేపు నా పెదవులమీద అతను ముద్దుపెట్టేడు..

ఒకరకమైన భయంతోనూ.. మరోరకంగా వుత్ఖంఠంతోనూ నా గుండెలు దడదడా కొట్టుకుంటున్నాయి.. కానీ ఆ భయంతో పాటుగా నాలో అదోలాంటి కోరిక.. తరువాత ఇంకేమి జరగబోతున్నాదనే వుత్ఖంఠత.. ఈసారి నాపెదవులని విడదీసుకుంటూ అతని నాలుక నానోట్లొకి తోసే ప్రయత్నం చెయ్యసాగేడు..

నాలో భయం ఇంకా పోలేదు.. నేను పెదవులని బలంగా బిగించిపట్టుకున్నాను.. అతను నిమ్మదిగా లాలనగా.. పెదవులు విడదియ్యి శారదా.. అలా పెదవులని బిగించిపట్టుకుంటే ముద్దులో రుచి మాధుర్యం ఎలా తెలుస్తాయి చెప్పు? అన్నాడు ఆతను..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *