కామదేవత – Part 22 48

భవనీ ఇప్పటివరకూ కన్న తల్లిని తప్ప ఇంకో ఆడదాన్ని అలా చూసి వుండలేదు.. 5 అడుగుల 6 అంగుళాల ఎత్తు .. పోతపోసిన విగ్రహంలాంటి శరీరం.. పూర్ణకుంభాల్లంటి సళ్ళు.. శంఖం లాంటి మెడ.. దొండపళ్ళులాంటి పెదవులు.. కొద్దిగా చిన్న పొట్ట.. అందులో లోతైన బొడ్డు.. బొడ్డుకు బెత్తెడుకన్నా కిందకి జార్చి కట్టివున్న లోలంగా.. అందులో అరటిబోదెలలాంటి బలమైన తొడలూ.. శారద నిండైన విగ్రహం అలా పోతపోసిన రతీదేవిలా కళ్ళముందు కనపడుతుంటే భవానీ తనని తాను మర్చిపోయి రెప్పలార్పకుండా తదేకంగా శారద అందాలనే చూస్తూ అదోలాంటి మోహానికి లోనయ్యింది.. భవానీ.. వాళ్ళమ్మ సుబద్ర ఇద్దరూ కొద్దిగా లావు.. అందువల్ల శారద లాంటి అందాన్ని ఇప్పటివకూ భవానీ ఎప్పుడూ చూసి వుండలేదు.. ఆసంగతి శారదకి తెలుసు.. తన సౌందర్యం మగవాళ్ళనే కాదు ఆడవాళ్ళని కూడా కట్టిపడేసుందని తెలిసే శారద అలా ప్రవర్తిస్తున్నాది..

భవానీ తననే తదేకంగా చూస్తుండడంతో.. శారద భవానీ కళ్ళలోకళ్ళుపెట్టిచూస్తూ.. ఒక్కటొక్కటిగా తన జాకెట్ హుక్కులు విప్పుతూ స్ట్రెప్ టీజింగ్ లా భవానీని చూస్తూ చిన్నగా సెక్సీగా నవ్వుతూ జాకెట్ అంచులుపట్టుకుని పక్కకి తప్పించేప్పటికి.. పూర్ణకుంభాలాంటి శారద సళ్ళు ఏఅడ్డాలూ లేకపోవడంతో.. భళ్ళున జలపాతంలా ముందుకి వురుకుతూ.. నగ్నంగా బయటపడిపోయేప్పటికి.. భవానీ వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోయి భవనీ తొడల్లో చిన్నగా తడివూరి భవానీ ఒకరకమైన మోహంలో పడేసింది.

కొంచెం ఎరుపు.. కొంచేం బంగారు రంగులో నిండైన పూర్ణకుంభాల్లంటి శారద సళ్ళమీద రూపాయి కాసంత వెడల్పును కొద్దిగా తేనెరంగులో.. మరికొంచెం ముదురు చింతపిక్కరంగులో నిక్కి నిగిడివున్న శారద చనుముచికలని చూస్తూ.. అప్పుడే ** ఏళ్ళ వయసుకొచ్చిన కుర్రవాడు తొలిసారిగా ఓప్రౌఢ స్త్రీ సళ్ళని నగ్నంగా చూసినప్పుడు ఎలాచెలించిపోతాడో అలా 18 ఏళ్ళ భవానీ శారద సళ్ళ పొంకాలనీ.. బిగువునీ.. అందాలనీ చూస్తూ నోటమాటరానట్లుగా రెప్పవెయ్యడం మచిపోయి శారద సళ్ళందాలని తదేకంగా చూడసాగింది..

చూపించవలసిందంతా భవానీకి తీరుబాటుగా చూపిస్తూ.. శారద నిమ్మదిగా తన వొంటి మీది జాకెట్ విప్పి మంచం దందెం మీద పడేసింది. అలా విప్పిన జాకెట్‌ని మంచం దండేమీద పడేసేటప్పుడు కావాలనే తన జాకెట్‌ని భవానీ ముఖం మీదనించీ రాసుకునేలా తీసుకువెళ్ళి మంచం దండం మీద వేసింది..

అలా శారద జాకెట్ తన ముఖానికి రాసుకుంటూ వెళుతున్నప్పుడు ఆ విప్పిన జాకెట్ లోనించీ గుప్పున శారద వొంటి చెమటవాసన భవానీ ముక్కుపుటాలకి తాకుతూ.. అది భవానీలో ఒకరకమైన తెలియని తీవ్రమైన కామవాంఛని రేకెత్తించింది..

అప్పుడు శారద నిమ్మదిగా తన పాతజాకెట్‌ని తీసుకుని తొడుక్కున్నాక.. భవాని బుగ్గలు చిదుముతూ.. వెనక్కి తిరిగి సుబద్రని చూసేప్పటికి సుబద్ర మడతపెట్టిన చీర ఎక్కడ పెట్టాలా? అని దిక్కులు చూస్తూ కనపడింది.

ఆచీర ఇలా ఇవ్వు సుబద్ర అంటూ శారద, సుబద్ర చేతిలోనించీ చీరని అందుకుని పక్కన గూట్లోపెడుతూ.. ఆ జాకెట్ కూడా విప్పెయ్యి.. అన్నది.. సుబద్ర కొద్దిగా ఇబ్బంది పడుతూనే తన జాకెట్ విప్పింది. రాత్రంతా ప్రయాణం చేసి తిన్నగా శారద ఇంటికె రావడంవలన సుబద్ర వొంటిమీది బ్రా అలానే వుంది..

బ్రలో నిండుగా వున్న సుబద్ర సళ్ళు ఆబ్ర కప్పుల్లో ఇమడలేక బయటకి పొంగుకొస్తున్న ఆమె సళ్ళ అందాలని చూస్తూ.. మీవారు గొప్ప అందృస్టవంతులు. నిండైన చనుకట్టు.. మోజుతీరా వాటితో ఆటాడుకోవొచ్చు అన్నది శారద నవ్వుతూ..

శారద మాటలకి సుబద్ర సిగ్గుపడిపోతూ.. వూరుకో శారదా.. ఏమిటామాటలు..? పిల్లది పక్కనుండగా అన్నది..

సుబద్ర అన్న మాటలకి శారద నవ్వేస్తూ.. ఈవేళో రేపో.. దానికి మాత్రం మీరు పెళ్ళిచెయ్యరా? అది మాత్రం మొగుడిపక్కలో పడుకుని నలిపించుకోదా? అని అనేస్తూ శారద గల గలా నవ్వేస్తూ.. సుబద్ర వూహించని విధంగా వెళ్ళి సుబద్ర వీపుమీది బ్రా హుక్కుని విప్పేసింది.. అలా బ్రా హుక్కులు విప్పుతున్నప్పుడు శారద చేతులు సుబద్ర వీపుకు తాకి ఎందుకోతెలియదు కానీ సుబద్ర వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోతూ సుబద్ర ప్రమేయం లేకుండానే సుబద్ర తొడలమధ్య పూరెమ్మలు చిన్నగా కంపించి.. పూకులో చిన్నగా రసాలూరేయి..

సుబద్ర ఏమీ పతివ్రత కాదు.. పొరుగూళ్లకి, బంధువుల ఇళ్ళకి కధలకీ, కార్యక్రమాలకీ వెళ్ళినప్పుడు చిలకకొట్టుళ్ళు అలవాటే కానీ ఇలా మరో ఆడదాని చేతిస్పర్శకి తన వొళ్ళు అలా ఝల్లుమనిపోయి పూకులో అలా రసాలూరిపోవడం మాత్రం సుబద్రకే కొత్తగా అనిపించింది.. అంతలోనే సుబద్రకి సిగ్గుముంచుకొచ్చి గబుక్కున తన వొంటిమీది బ్రాని తీసి పక్కనీ పడేస్తూ కిందపరిచిన పరుపుమీద వాలిపోయి తన సళ్ళని పరుపు అదిమిపెట్టేసి తన ముఖాన్ని దిండులో దాచేసుకున్నాది..

శారద మనసులో చిన్నగా నవ్వుకుంటూ.. ఓయబ్బో.. అదంతా సిగ్గే.. మరి ఇంత సిగ్గున్నదానివి మొగుడిపక్కలో ఎలా పడుకుంటున్నావే.. అంటూ.. తలతిప్పి భవానీని చూసింది.. ఇందాకలా శారద తన వొంటిమీది చీర విప్పదీస్తున్నప్పుడు చేసిన కామ విన్యాసలతో భవానీకి నిద్దర ఎగ్రిపోయి.. ఆ నిద్దర స్తానంలో వొంటినిండా కోరికలు రేగడంతో భవానీ నిద్ర సంగతి మర్చిపోయి రెప్పవెయ్యకుండా శారద వైపే చూస్తూ శారద చేస్తున్న కామ విన్యాసాలని ఓ ** ఏళ్ళ కుర్రాడు ప్రౌఢ వయసున్న ఆడది అలా నగ్నంగా తన కళ్ళముందు కదలాదుతుంటే ఎలా ఆప్రౌఢ స్త్రీ సాహచెర్యాన్నీ.. పొందునీ.. కోరుకుంటూ అల్లల్లడిపోతాడో అలా భవానీ కూడా శారద సహచెర్యాన్ని పొందునీ కోరుకుంటూ కోరికలతో అల్లాడిపోతూ .. రెప్పవెయ్యకుండా శారదనే చూస్తున్నాది..

ఇంతలో శారద భవానీ వూహించని విదహంగా ఒక్కసారిగా భవాని ముఖాన్ని తన రెండుచేతుల్లోకీ తీసుకుని భవానీ పెదవులమీద గాఢమైన సుదీర్ఘమైన ముద్దు పెట్టేసింది..

1 Comment

Add a Comment
  1. Nice and interesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *