కామదేవత – Part 22 48

నా పెళ్ళం పూకు పావనం చేసిన ఆదృస్టవంతుడెవ్వరు? అన్నాడు ఈసారి చిలిపిగా..

మీ పెద్దకొడుకు.. మధు అన్నాది సుశీల మరింతగా సిగ్గుపడుతూ..

అదేంటి మీ ఇద్దరికీ కలిపి సోభనం జరిపిద్దామనుకుంటే.. నువ్వేంటి అలా తొందరపడిపోయేవు? అన్నడు సుందరం

నేను తొందరపడలేదు.. మీ అబ్బాయే అస్సలు ఆగేట్లు లేడు.. అంటూ.. ఐనా మీరనుకున్నట్లు ఇంకా ఏమీ జరిగిపోలేదు.. మన పందెంలో భాగంగా నేను వాడిని రెచ్చగొట్టేప్పటికి.. వాడు అదుపుతప్పిపోయి నన్ను నలిపేస్తుంటే.. ఇదిగో నేను ఇలా తడిసిపోతున్నాను అన్నాది సుశీల మరింతగా సిగ్గుపడిపోతూ..

మరికేమిటి ఆలస్యం ఆ కార్యం ఏర్పాట్లు ఎప్పుడు చేయించమంటావు మరి? అన్నాడు సుందరం

రేపు బుధవారం కదా? రెండురోజులాగి శుక్రవారం రాత్రికి ఏర్పాటు చేయిస్తే నేను నా పెద్దకొడుకు ముచ్చట తీర్చి నేను వాడికి పెళ్ళాన్ని అఔతాను అన్నది సుశీల మరింతగా సిగ్గుపడిపోతూ..

అబ్బో రెండురోజుల్లోనే వ్యవహారం చాలా దూరమొచ్చిందే.. అంటూ మరి నీపెద్దకొడుకుని మరో రెండురోజుల పాటు ఆపగలవా? చూస్తుంటే వాడు అంతదాకా ఆగేట్లుగా కనపడడంలేదు.. అన్నడు సుందరం..

ఆసంగతి మీకెలా తెలిసింది అనేప్పటికీ సుందరానికి తాను చేసిన తప్పేమిటో తెలిసొచ్చింది.. ఇంక తప్పదని ఇప్పుడే నేను ఇంట్లోకి వొచ్చినప్పుడు.. నువ్వు వొదులు వొదలంటుంటే నీచీరలో చెయ్యపెట్టి నీపూకుని నలుపుతుంటే నేను చూసేనని నిజం చెప్పేసేడు సుందరం.

ఆహా అందుకా మీరలా అడిగింది.. ఈ కాలం కుర్రాళ్లతో చూస్తే నాకొడుకు చాలా మంచివాడని చెప్పాలి అన్నది సుశీల కొడుక్కి వత్తాసు పలుకుతూ..

ఈకాలం కుర్రళ్ళు.. అలుసిస్తే రెండు గంటల్లోనే మీదెక్కెయ్యడానికి సిద్దపడిపోతున్నారు.. మరి మనవాడిని మరో 3 రోజుల పాటు ఆపగలవా? అడిగేడు సుందరం.

సుందరం అన్న మాటలకి సుశీల సుందరం కళ్ళలోకి చూస్తూ .. నా కొడుకు కాబట్టి ఇప్పటివరకూ ఒక్క చెయ్యే పెట్టేడు.. ఇంకెవరన్న ఐవుంటే.. ఈపాటికే నన్ను రేప్ చేసి నా మానాన్ని దోచుకుని వుండేవాళ్ళు అన్నాది గర్వంగా సుశీల.. అలా అంటూ.. మరేమీ పరవాలేదు శుక్రవారం రాత్రికి ముహూర్తం.. మీరు ఆ ఏర్పాట్లలో వుండండి.. ఈలోపులో నేను నా కొడుకు చేతుల్లో నలిగిపోతూ.. ఇలా తడిసిపోతూ.. కోరికలతో వెర్రెక్కిపోతూ వేడెక్కిపోతూ.. శోభనం రాత్రికోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తాను.. అన్నది సుశీల.

అదంతా నిజమే.. నువ్వు ఎదురుచూస్తావు.. కానీ వాడు చూస్తే ఆగేట్లుగా లేడే అన్నాడు సుందరం..

వాడి గొడవ మీకెందుకు..? ఈమూడురోజులూ వాడితో నేను ఎలా ఆడుకుంటానో మీరేచూద్దురుగాని.. అన్నది సుశీల అదోలాంటి చురునవ్వు పెదవులమీద నాయమాడుతుండగా..

ఇంతలో రామారావు మళ్ళీ జీపు హారన్ కొట్టడంతో.. నీ పెద్దకొడుకుతో గ్రంధం ఎలా మొదలయ్యింది ఎలా నడిచిందో సాయంకాలం తీరుబాటుగా చెపుదువుగాని.. ఆ రామారావు గాడు ఒకటే గోల చేస్తున్నాడు అంటూ సుందరం హడావిడిగా చెప్పులేసుకుని వెళ్ళి జీపెక్కేసేడు..

గతభాగం ముగింపు:-

సుశీల, పిల్లలంతా స్కూళ్ళకీ, కాలేజీలకి వెళ్ళిపోయేక సుందరం, సుశీల ముందుగదిలో కూర్చుని టీ తాగుతుండగా మాధవి శారద ఇంట్లోకి వెళ్ళడం చూసి ఇంతపొద్దున్నే మాధవి శారద ఇంటికి ఎందుకు వెళుతున్నాదబ్బా అనుకునేంతలో సుదర్శనం తన భార్య సుబద్రనీ కూతురు భవనీనీ వెంటబెట్టుకుని ఆటోలో శారద ఇంటికి వొచ్చేడు.

ఆటోలోనించీ దిగిన సుబధ్ర, భవానీలు బ్రహ్మం వొళ్ళో కూర్చుని సళ్ళు నలిపించుకుంటున్న మాధవిని శారద పడకగదిలోనూ, రమణచేత సళ్ళు పిసికించుకుంటున్న శారదని శారదావాళ్ళ వంటగదిలోనూ చూసి షాకైపోయేరు.

తరువత శారద తన భర్త బ్రహ్మాన్నీ, రమణనీ, మాధవినీ పరిచెయాలు చేసేప్పటికి సుబధ్రకి పిచ్చెక్కినంత పనయ్యి ఇదేంటిరా భగవంతుడా.. ఈమొగుడూ పెళ్ళాలు మరీ ఇంత పచ్చిగా రంకు వ్యవహారాలు సాగించేస్తున్నారు అనుకోవుండా వుండలేకపోయింది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Nice and interesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *