కామదేవత – Part 22 48

అలా అనిపించడం కాదోయ్.. వేరే మగాడు దెంగివెళ్ళిపోయినాక ఆ పూకులో మొడ్డదోపి దెంగితే వొచ్చే మజానే వేరోయి.. అంటూ సుందరం నిగిడిన తన మొడ్డని సుశీల పూకుకి అదిమిపెట్టి రుద్దుతూవుండేప్పటికి.. అప్పటికే రసాలూరి చిత్తడిచిత్తడైపోయిన సుశీల పూకుమీది తడి సుందరం అప్పుడే గమనించినట్లు నటిస్తూ.. తన చేతిని చీరమీదనించీ సుశీల పూకుమీదవేసి తడిమేప్పటికి.. సుశీల తొడల్లో తడితో జవజవలాడుతున్న సుశీల పూకు వెచ్చగా కాలిపోతూ సుందరం చేతికి తగిలింది..

దానితో సుందరం.. హుమ్మ్మ్.. ఆహ్.. చూడబోతే ఎవ్వరో పుణ్యపురుషుడు మా ఆవిడ పూకుని పావనం చేసినట్లున్నాడు.. ఆహ్.. ఎవరా అదృస్టవంతుడు అన్నాడు చిలిపిగా సుశీల కళ్ళలోకి చూస్తూ.. అలా అంటూ సుశీలని బలంగా తన బిగికౌగిట నలిపేస్తూ సుశీల పెదవులని తనపెదవులతో ముడేసి తనచేత్తో సుశీల పూదిమ్మని తడమసాగేడు..

సరిగ్గా అదేసమయానికి మధు బాత్రూంలోనించీ పిల్లిలా బయటపడుతూ చప్పుడుచెయ్యకుండా చెప్పులేసుకుని ఇంట్లోనించీ బయటపడిపోవాలని బయటకి వొస్తూ వంటగదిగోడకి వాళ్ళమ్మని వొత్తిపెట్టి గాఢమైన నోటిముద్దునిపెడుతూ వాళ్ళమ్మ పూకుని తడుముతున్న వాళ్ళ నాన్నని చూసేప్పటికి అప్పటివరకూ ఎలాగో బాత్రూంలో శాంతపరిచిన మధు మొడ్డ మళ్ళీ ఒక్కసారిగా గాలిపోసుకుని నిక్కినిగిడిపోయేప్పటికి.. మధు అడుగు ముందుకు పడక అలా వంటగది గుమ్మం దగ్గరే నిలబడిపోవడంతో..

ముగుడితో గాఢమైన నోటిముద్దులో మాధుర్యాన్ని జుర్రుకుంటున్న సుశీల తనని ఎవరో చూస్తున్న అనుమానంతో కళ్ళువిప్పేప్పటికి.. కళ్ళేదురుగా కన్నకొడుకు తన తల్లితండ్రుల శృంగారాన్ని నిలబడి చూడ్డాన్ని గమనించిన సుశీల.. ఏమాత్రం ఖంగారుపడకుండా.. కొడుకు కళ్ళలోకి చూస్తూ.. కావాలనే.. కొడుకు చూస్తుండగా.. తన గుండెలమీది చీరపైటని లాగేసి.. తన భర్త కౌగిలివిడిపించుకుంటూ.. తనకీ తన భర్త శరీరానికీ మధ్య చెయ్యపెట్టి నిమ్మదిగా ఒక్కటొక్కటిగా తన జాకెట్ హుక్కులు విప్పదీసి తన జాకెట్ అంచులుపట్టుకుని పక్కకి తప్పించింది.. దానితో నిండైన సుశీల సళ్ళు నగ్నంగా బయటపడిపోయి మధు కళ్ళకి విందులు చేసేయి.. అప్పటికి కూడా సుశీల తన చూపులని మధు కళ్ళలోనించీ తప్పించకుండా సూటిగా కొడుకు మధు కళ్ళలోకి చూస్తూనే తన భర్త సుందరం తలని నగ్నంగా బయటకురికిన తన సళ్ళమీదకి జరుపుతూ తన కుడిసన్నుని తన భర్త సుందరం నోటికి అందించింది..

తనతల్లి సుశీల చేసిన పనితో మధు మొడ్డ కోరికలతో నిక్కినిగిడేసింది.. ముందుకెళ్ళి ఏమి చేయాలన్నా అటుపక్క తల్లిచేతుల్లో వున్నది స్వయానా తనని కన్న తండ్రాయే.. మచుకి పిచ్చెక్కినంత పనయ్యింది..

అటుపక్క కొడుకు తమని చూస్తున్నాడని తెలియని సుందరం.. ఓపక్క సుశీల కుడిసన్నుని కుడుస్తూ.. మరో చేత్తో సుశీల ఎడమసన్నుని కసిగా నలపసాగేడు..

కొడుకుని మరింతగా వెర్రెక్కించి వేడెక్కించి ఏడిపించాలని భావించిన.. సుశీల తన ఎడమకాలిమీద చీరని లోలంగాతో సహా పైకి లేపేసి తన సన్నుని నలుపుతున్న తన భర్త చేతిని తన తొడలమధ్యకి జరిపింది..

అలా తన కళ్ళేదురుగా కన్న తల్లి పచ్చిగా సన్ను చూపిస్తూ చీరని నడుంవరకూ లేపేసి పూకుమీదకి మొగుడి చేతిని జరుపుతూ పూకుని అందిస్తూ తనని రెచ్చగొడుతుండడంతో.. మధుకి వొళ్ళు మండిపోయింది..

10 నిమిషాల క్రితం వరకూ.. అమ్మ.. అమ్మా.. అంటూ బ్రతిమాలినా కనికరించని తన తల్లి అంతలోనే అలా పచ్చిగా తన కళ్ళేదురుగానే కావాలనే తనకి చూపిస్తూ తన తండ్రికి తన ఆడతనాన్ని పరిచి అందిస్తూ నలిపించుకుంటుంటే.. మధుకి కోపం కట్టలు తెంచుకుంది.. దానితో మధు విసురుగా అక్కడినించీ వెళ్ళిపోయి.. చెప్పులేసుకుని కోపంతో బయటకి వెళ్ళిపోయేడు..

ఇంతలో వీధిలో జీపులో ఎదురుచూస్తున్న రామారావుగారు జీపు హారన్ కొట్టడంతో.. సుందరం సుశీలని వొదిలిపెట్టి వీధిగుమ్మంలోకి వొచ్చి రామారావుగారూ.. ఒక్క 5 నిమిషాలు అని చెప్పి మళ్ళీ వంటగదిలో జొరబడి.. సుశీలని చూస్తూ సిటీకి పర్చేజింగ్స్‌కి వెళుతున్నం నీకేవన్న కావాలేమో కనుక్కుందామని ఇంటికి వొచ్చేను..

నీకేవన్న కావాలా? అని అడిగేడు..

మొన్ననేగా మల్లిక సోభనం కోసం మీరు బజారునించీ అన్నీ తెచ్చేరు..? ఇప్పుడు ఇంట్లో అవసారాలేవీ లేవు అన్నది సుశీల..

సుందరం ఒక్కనిమిషం సుశీల కళ్ళలోకి చూస్తూ నాకేమన్న నువ్వు చెప్పాలా? అని అడిగేడు..

సుశీల సుగ్గుపడుతూ మౌనంగా వుండిపోయింది..

పోనీ నేనో విషయం అడుగుతాను నిజం చెపుతావా? అన్నాడు సుందరం

అడగండి అన్నది సుశీల

1 Comment

Add a Comment
  1. Nice and interesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *