కామదేవత – Part 22 48

సుశీల కొడుకుల పక్కలో పడుకుని రతిసుఖాన్ని తనివితీరా అనుభవించాలన్న నియమం వుండనే వున్నాది. అదీకాక మల్లిక సోభనం రోజు సుశీలే కొడుకులని రెచ్చగొట్టి తనమీదెక్కించుకోవాలన్న పందెం కూడా కాసుకున్నాము.. చూడబోతే మధు వాళ్ళమ్మని లొంగదీసుకోవడానికి గట్టిగానే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. మరి సుశీలెందుకు కొడుకుతో సహకరించడంలేదూ..? అని సుందరం అనుకుంటుండగానే మధు తన చేతిని సుశీల చీరకుచ్చిళ్ళలోకి తోసెయ్యడం.. సుశీల కొడుకుని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చెయ్యడం.. అంతలోనే మధు వాళ్ళమ్మ పూకుని గుప్పిట దొరకబుచ్చుకుని సుశీల పూకుని గుప్పిట పట్టి నలిపెయ్యడం.. సుశీల.. ఆహ్.. ఐపోయిందిరా.. నాకు కారిపోయిందంటూ కొడుకుచేతిని తన కామరసాలతో అభిషేకిస్తూ చొప్పగడ్డలా మధు చేతుల్లో వేళ్ళాడిపోవడం.. అంతా ఒక్క క్షణంలో మెరుపులా సుందరం కళ్ళేదురుగానే జరిగిపొవడం జరిగిపోయింది..

ఇప్పటివరకూ తాను సొంతంగా కన్న కూతుళ్ళని దెంగి సుఖపడ్డాడు.. అలాగే తన కళ్ళేదురుగానే బ్రహ్మం, రమణలు సుశీలని నగ్నంగా చేసి తనివితీరా వాళ్ళిద్దరూ సుశీలపూకుని అరగదెంగడం.. సుశీలకూడా వొళ్ళిచ్చి కుతితీరా వాళ్ళిద్దరితోనూ దెంగించుకోవడం కూడా చూసేడు.. కానీ మొట్టమొదటిసారిగా తన కొడుకు తన కళ్ళేదురుగా తాను తాళికట్టిన తన పెళ్ళాన్ని వాడి కౌగిలిలో నలిపేస్తూ అలా ముద్దులుపెడుతూ తన పెళ్ళాం చీరకుచ్చిళ్ళలోకి చెయ్యదోపి తన పెళ్ళం పూకుని గుప్పిటవొడిసిపట్టి నలపడం చూసేప్పటికి.. సుందరం వొళ్ళు ఎదోలా ఐపోయింది..

ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన అనుభూతినించీ తేరుకోవడానికి సుందరానికి కొద్దిసేపు పట్టింది.. సుందరం తేరుకునేప్పటికి అతని పేంట్లో మగతనం జీవితంలో ఇంతవరకూ ఎప్పుడూ నిగడనంత గట్టిగా నిక్కినిగిడిపోయి వెచ్చని పూకుమడతల్లో వుపశమనం కోసం అల్లాడిపోవడం గమనించి.. సొంతకొడుకు సొంత తల్లిని కౌగిట నలిపెయ్యడం చూడ్డం ఇంత కిక్కిస్తుందా? అని అనుకోకుండా వుండలేకపోయేడు.. సుందరం

ఎప్పుడైతే సుందరం కొద్దిగా తేరుకున్నాడో.. మరు నిమిషంలో సుశీలకీ, మధుకీ, తాను వొచ్చిన సంగతి తెలియచెయ్యాలని.. వెనక్కి వీధిగుమ్మంలోకి వెళ్ళి.. జీపులో కూర్చున్న ఇంజనీరు ని వుద్దేసించి.. ఏమండి రామారావుగారూ.. మీకు మంచినీళ్ళేమన్న కావాలా..? అని గట్టిగా అడిగేడు..

ఇంటివీధి గుమ్మంలో అలా సుందరం గొంతు వినిపించడంతో.. ఒక్కసారిగా సుశీల మధుని దూరంగా నెట్టేసింది.. మధు కూడా ఒక్కసారిగా తుళ్ళిపడుతూ.. వంటగదిలోనించీ ఒక్క అంగలో బాత్రూంలో దూరి బాత్రూం తలుపు బిడాయించేసుకున్నాడు..

వంటగదిలో తల్లీకొడుకున వ్యవహారాన్ని పూర్తిగా చూసిన సుందరం కావాలనే వాళ్ళిద్దరూ కొద్దిగా సర్దుకునేంత సమయమిచ్చి నేరుగా వంటగదిలో జొరబడ్డాడు..

అప్పటికి సుశీల వొంటిమీది బట్టలనైతె సవరించుకోగలిగింది కానీ.. బలమైన భావప్రాప్తివల్ల పొందిన మత్తులోనించీ మాత్రం బయటపడలేదు..

వంటగదిలో అడుగుపెట్టిన సుందరం సుశీలని చూస్తూ.. అదేంటి సుశీల అలా వున్నావు? అంటూ సుశీలని తన చేతుల్లో పొదవిపట్టుకుని సుశీలని గోడకేసి అదిమిపెట్టి బలంగా కౌగలించుకుంటూ నిగిడిన తన మొడ్డని సుశీల పూదిమ్మకి వొత్తిపట్టి రుద్దుతూ.. ఇప్పుడు నిన్నిలా చూస్తుంటే ఎలా వుందో చెప్పాలా? అన్నాడు సుందరం..

సుశీల వశం తప్పిపోయిన తన తనువునీ మనసునీ నిమ్మదిగా స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకుంటూ.. మీరేంటి ఈ సమయంలో ఇలా ఇక్కడ అని మాత్రం అనగలిగింది..

సుశీల మాటలని సుందరం పట్టించుకోకుండా.. అదంతా తరువాత చెపుతాను కానీ నిన్ను ఈక్షణంలో ఇలా చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తున్నాదో తెలుసా? అన్నాడు..

సుందరం మాటలకి అడ్డుపడడం ఇష్టంలేని సుశీల ఏమనిపిస్తున్నాదేమిటి? అన్నాది..

ఇప్పటివరకూ వేరే మగాడిపక్కలోపడుకుని కసిగా దెంగించుకుని భావప్రాప్తులమీద భావప్రాప్తులు పొంది అలిసిపోయి వొళ్ళు ఆరేసుని నిద్రపోయి అప్పుడే నిద్రలేచి ముందుగదిలోకి వొచ్చిన నలిగిపోయిన బొండుమల్లెపూవులా వున్నావు తెలుసా..? అన్నాడు సుందరం

సుశీల సుందరం కళ్ళలోకి సోధిస్తున్నట్లుగా చూస్తూ.. మీకలా ఎందుకనిపించింది? అన్నాది..

1 Comment

Add a Comment
  1. Nice and interesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *