కామదేవత – Part 22 48

సుశీల ఏమిచెప్పినా.. ఎంతచెపుతున్నా.. అంతకంతకీ.. మధు మరింతగా తన తల్లిని తన బిగికౌగిట నలిపేస్తూ మరింతగా రెచ్చిపోతూ వాళ్ళమ్మ బుగ్గలమీద ముఖం మీదా ముద్దులుపెట్టేస్తుంటే.. క్షణక్షణానికీ సుశీలలో ప్రతిఘటించే శక్తి సన్నగిల్లిపోసాగింది.. దానితో మధుని ఎలా ఐనా సముదాయించాలని ఆఖరి ప్రయత్నం చేస్తూ.. నాన్నా.. మధూ.. ప్లీజ్..రా.. మా నాన్నవి గదూ.. వొదలేయమ్మా.. అమ్మనిరా.. ప్రొదున్న జరిగింది ఒక అనుకోని సంఘటనరా.. అది నేను కావాలని చెయ్యలేదురా.. ఆ సమయంలో వొచ్చింది మీ నాన్న అనుకున్నానురా.. ప్లీజ్.. నాన్నా.. ఒదిలెయ్యరా.. ప్లీజ్.. అంటూ సుశీల బ్రతిమాలుతుంటే..

మధు తన చేతిని వాళ్ళమ్మ సళ్ళమీదనించీ వాళ్ళమ్మ పొట్టమీదకి జారుస్తూ… ఒకచేత్తో మార్చి మార్చి వాళ్ళమ్మ సళ్ళని పిసుకుతూ.. రెండవచేత్తో వాళ్ళమ్మ పొట్టని తడుముతూ మెత్తని వాళ్ళమ్మ పొట్ట పిసుకుతూ తన చూపుడువేలిని వాళ్ళమ్మ బొడ్డులోకి తోసి రుబ్బురోలులో పొత్రం తిప్పినట్లు తన చేతివేలిని వాళ్ళమ్మ బొడ్డులోతిప్పడం మొదలెట్టేప్పటికి.. సుశీల వశం తప్పిపోతూ.. స్స్స్.. ఆహ్.. నాన్నా.. తప్పురా.. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. స్స్స్.. వొద్దు.. కన్నా.. అమ్మని.. అలా చెయ్యడం తప్పురా.. అంటూ సుశీల కన్న కొడుకు చేతుల్లో మెలితిరిగిపోతూ.. పూర్తిగా వశం తప్పిపోవడంతో..

వాళమ్మ వొంటిమీది పట్టుతప్పిపోయి.. పూర్తిగా తన వశం ఐపోతున్నాదని మధుకి అర్ధమైపోవడంతో.. మధు.. ఒక్కసారిగా తన చేతిని.. వాళ్ళమ్మ చీర కుచ్చిళ్ళలోకి తోసేప్పటికి.. సుశీల అదిరిపడి అప్రమత్తమైపోతూ సుశీల తన రెండుచేతులతో మధు చేతిని పట్టుకుని ఆపేప్రయత్నం చేసింది.. కానీ అప్పటికే జరగవలసిన ప్రమాదం జరిగిపోయింది..

మధు చెయ్యి.. సుశీల పొత్తికడుపుని తడుముతూ రెండుతొడలూ కలిసే చేటులో అప్పటికే తడిసి ముద్దైపోయి కామరసాలూరి రొచ్చు రొచ్చైపోయిన కన్నతల్లి పూదిమ్మమీదకి జారిపోయింది..

ఏక్షణంలో ఐతే కొడుకుచెయ్యి తన పూదిమ్మమీదవాలిందో.. ఆక్షణంలో సుశీల వొళ్ళు కొడుకుచేతుల్లో ఎగిరిపడుతుండగ.. ఆహ్.. మధూ.. అంటూ సుశీల గట్టిగా అరిచేస్తూ కొడుకుచేతిని తన పూదిమ్మమీదనించీ తోసెయ్యడానికని సుశీల కొడుకుచేతిని తన రెండుచేతులా పట్టుకుని తన బలమంతా వుపయోగించి కొడుకు చెయ్యని పక్కకితోసే ప్రయత్నాం చేస్తుంటే..

సరిగా ఇలాంటిదేదో జరుగుతుందని వూహించి.. అందుకు సిద్ధంగా వున్న మధు వాళ్ళమ్మ ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకుంటూ ఒక్కసారిగా తనచేతికందిన వాళ్ళమ్మ పూరెమ్మలని గుప్పిటబిగించిపట్టేసేప్పటికి.. అప్పటికే రాత్రినించీ సొంతమొగుడు తన కళ్ళేదురుగా సొంతకూతుళ్ళని దెంగడం దెగ్గరుండి చూస్తూ వేడెక్కిపోవడం మొదలైన సుశీల, ప్రొదున్నే కొడుకుచేతుల్లో నలిగిపోయినప్పుడు ఓసారి కార్చేసుకుని ఒకింత స్తిమితపడినప్పటికీ.. మళ్ళీ గత 30/40 నిమిషాలుగా కొడుకు మాటలతో, చేతలతో వేడెక్కిపోయి పూకంతా చెరువైపోయిన సుశీల.. ఒక్కసారిగా అలా కొడుకుచెయ్యి తనపూరెమ్మలని గుప్పిటపట్టి కసిగా నలిపేప్పటికి.. ఇంక భావావేశాన్ని.. ఆ అనుభూతుల్లో లభిస్తున్న కామసుఖానికీ తట్టుకోలేక.. భళ్ళున ఓ బలమైన భావప్రాప్తిని పొందుతూ.. తనలో పొంగుతున్న కామరసాలతో కొడుకుచేతిని అభిషేకిస్తూ.. ఆహ్.. కన్నా.. మ్మ్మ్.. స్స్స్.. ఆహ్.. ఐపోయిందిరా.. నాకు కారిపోయింది.. అంటూ కొడుకుచేతుల్లో చొప్పగడ్డలా వేళ్ళాడిపోతుండగా..

ఇంతలో.. సుందరం.. కంపెనీవాళ్ళు ఓ ఇంజనీర్ గారితో సహా సిటీలోకి పర్చేజింగ్ కోసం వెళ్ళమనడంతో.. సుందరం ఆ ఇంజనీర్‌తో కలిసి ఇంటికి వొచ్చేడు, సిటీలోనించీ సుశీలకి ఏమన్న కావాలేమో కనుక్కోవడానికని.. ఇంటిగుమ్మంలో అడుగుపెట్టిన సుందరానికి వొంటగదిలో సుశీల వొదిలిపెట్టు మధూ.. ప్లీజ్.. నన్ను వొదిలిపెట్టు అంటూ తన కొడుకుని వేడుకోవడం స్పష్టంగా వినపడింది.

దానితో సుందరం చప్పుడుచెయ్యకుండా వంటగది గుమ్మందగ్గరకి వెళ్ళి లోపలికి తొంగిచూసేప్పటికి.. గుండెలమీది చీరపైట కిందకి పడిపోయి జాకెట్ హుక్కులు మూడొంతులు వూడిపోయి సుశీల సళ్ళు మూడొంతులకి పైగా నగ్నంగా కొడుకు చేతుల్లో నలిగిపోతున్న దృశ్యం సుందరం కళ్ళపడింది..

ఆసమయంలో ఇంటికి ఎవరన్నా వొస్తారన్న ఆలోచన అటు మధుకి కానీ, ఇటు సుశీలకి కానీ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ వాళ్ళ లోకంలో వుండడం వలనా.. గుమ్మంలోకి వొచ్చి తొంగిచూస్తున్న సుందరాన్ని సుశీల కానీ మధు కానీ చూడనేలేదు..

1 Comment

Add a Comment
  1. Nice and interesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *