కామదేవత – Part 22 48

వూహించని విధంగా అలా ఒక్కసారిగా శారద పెదాలతో తనపెదాలని ముడేసి గాఢమైన ముద్దు పెట్టెయ్యడంతో భవానీ శరీరం వశం తప్పిపోయి శారద పొందుకోసం అంగలార్చడం మొదలుపెట్టింది..

భవానీ అలా షాక్‌లో వుండగానే.. శారద వెళ్ళి సుబద్ర పక్కన కూర్చుంటూ.. పక్కనే గూట్లోపెట్టిన పుత్తూరు తైలాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని మూతతీసి సన్నగా చిన్న ధారలా ఆతైలాన్ని సుబద్ర మెడమీద వేస్తూ.. నొప్పి ఎక్కడో సరిగ్గా చెప్పు అని సుబద్రని అడిగింది..

శారద అడిగిన ప్రశ్నకి సుబద్ర తన మెడకి రెండువైపులా నరాలనీ.. భుజాలమీద, వీపుమీద కుడి, ఎడమపక్కల చేతుల గూడుల్లోనూ చూపిస్తూ.. ఈ నరాలన్నీ లాగేస్తున్నాయి అన్నది.

శారద ఆ పుత్తూరు తైలాన్ని సుబద్ర చెప్పిన చోట్ల పోసి.. నిమ్మదిగా తన చేతివేళ్ళతో సుబద్ర మెడనరాలమీద రుద్దుతూ.. ఆ చేతులని అలా అలా పక్కలకి జరుపుతూ సుబద్ర భుజాలని సున్నితంగా మెత్తగా గుప్పిళ్ళతో పట్టుపట్టి నలుపుతూ.. తన చేతులని కిందకి జార్చి సుబద్ర వెన్నుపూసనీ, ఆ వెన్నుపూసకి అటూ ఇటూ నరాలని సున్నితంగా వేళ్ళతో మర్ధిస్తూ తన చేతులని సుబద్ర భుజాల గూళ్ళలోకి వొత్తిపెట్టి రుద్దేప్పటికి.. సుబద్ర.. ఔఉ.. ఆహ్.. స్స్స్.. హబ్బా ప్రాణం జిల్లార్చుకుపోయిందే నువ్వలా వేళ్ళతో అక్కడ నొక్కుతుంటే అన్నాది..

సుబద్రకి మసాజ్ చెయ్యడానికి శారద సుబద్ర కుడివైపు కూర్చోవడంతో శారద వున్నవైపునించీ వాళ్ళ పడకగది మొత్తం కనిపిస్తూ ఉంటుంది.. సుబద్రకి మెడా, భుజాలు, వెన్నుబాగం, గూళ్ళూ రాస్తున్నప్పుడు శారద తలెత్తి చూసేప్పటికి భవాని పక్కమీద బోర్లాపడుకుని మూడొంతులు నగ్నంగా బయటకి కనపడుతున్న శారద సళ్ళనీ, పూర్తిగా నగ్నంగా కనిపిస్తున్న వాళ్ళమ్మ వీపునీ, వాళ్ళమ్మ బోర్లా పాడుకోవడంవలన పలుచని లోలంగా లోనించీ బోర్లించిన ఇత్తడి చెంపుల్లా కనిపిస్తున్న వాళ్ళమ్మ పిర్రలనీ, వాటికింద బలంగా బలిసిన అరటిబోదెల్లా కనిపిస్తున్న వాళ్ళమ్మ తొడలనీ, వాళ్ళమ్మ వొంటిమీది లోలంగా వాళ్ళమ్మ మోకాల్లపైకంటా లేచిపోవడంతో నగ్నంగా బయటకి కనిపిస్తున్న వాళ్ళమ్మ బలంగా బలిసిన వాళ్ళమ్మ కాళీ పిక్కల అందాలనీ.. పరిపూర్ణమైన ఆడతనం వున్నా ఆడదాన్ని జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్న దానిలా భవానీ వాళ్ళమ్మ వొంటి ఒంపుసొంపులనీ అందాలనీ కళ్లప్పగించి చూస్తున్నది.

ఎప్పుడో ఒకసారి గదిలో కలిసి బట్టలు మార్చుకునేటప్పుడు తన తల్లిని చూడ్డం వేరు.. కానీ ఇలా తీరుబాటుగా పడుకుని ఇద్దరు ప్రౌఢ వయసులో వున్న స్త్రీమూర్తులని అలా చూడ్డం వేరు.. అదీ కాక ఓపక్క తనతల్లి నడుము పైభాగమంతా పూర్తి నగ్నంగా వుంటే.. మరో ప్రౌఢవయసులో వున్న శారద వొంటిమీద పైన ఒక జాకెట్ కింద లోలంగాతో అదీకూడా ఆజాకెట్ లోతుగా కత్తిరించి ఆమె సళ్ళు మూడొంతులు నగ్నంగా బయటకి కనపడుతూఉంటే.. వాళ్ళమ్మ మెడా, భుజాలూ, వీపు, గూళ్ళు రాయడానికి శారద ముందుకి ఒంగినప్పుడు ఇంచుమించు చనుముచికలతోసహా శారద సళ్ళు నగ్నంగా కనపడుతూ.. మళ్ళీ శారద కదిలినప్పుడు ఆ చనుముచికలు జాకెట్ మడతల్లోకి వెళ్ళిపోతూ దోబూచులాడుతుంటే.. అదంతా చూస్తున్న భవానీ మానసిక పరిస్తితి అదోలాంటి సెక్స్ కోరికలలో వుయ్యాలలూగసాగింది..

భవానీ.. శారదల మధ్య ఈ దోబూచులాటలు ఎలా సాగుతుంటే.. నొప్పిగా వున్న సుబద్ర నరాలమీద శారద చివేళ్ళు చేస్తున్న విన్యాసాలకి సుబద్ర నరనరాల్లో సుఖం సమ్మగా పాకుతుండడంతో.. సుబద్ర గుండెలనిండా గాలిపీల్చుకుంటూ.. హబ్బా.. నీచేతుల్లో ఎదో మహిమ వున్నదే శారదా.. నీచేతులతో నువ్వలా అలా రాస్తుంటే మత్తెక్కిపోతూ.. కళ్ళమీద నిద్దర ముంచుకొచ్చేస్తున్నాదే అన్నాది సుబద్ర..

నిద్దరొస్తే నిద్దరపో.. ఇప్పుడు నువ్వు మేలుకునుండి చేసే రాచకార్యాలేమున్నాయి గనక? అన్నాది శారద..

ఇంతలో సుబద్ర పిల్ల పడుకున్నాదే? అడిగింది శారదని..

శారద కళ్ళెత్తి భవానీని చూసింది.. భవనీ శారద కళ్ళలోకి కాంక్షగా చూస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నాది.. అసలే తల్లీకూతుళ్ళవి మత్తుకళ్ళు.. అలాంటి మత్తుకళ్ళనిండా కోరికలు నింపుకుని మరింత కసిగా కాంక్షతో చూస్తే..? భవాని కంటిచూపులకి శారద వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోతూ పూకులో జిలరేగిపోతూ.. స్స్స్.. ఆహ్.. ఈ అమ్మా కూతుళ్ళని ఒకేపక్కమీద పడేసి మనసుతీరా వీళ్ళిద్దరితో కలిసి రతిక్రీడలు సలిపితేకానీ ఈ వొంటిలో తాపం చల్లారదు. ఆమధురఘడియలు ఎప్పటికి వొస్తాయో అనుకుంటూ.. ఆ.. ఇందాకలే నిద్రలోకి జారిపోయింది.. ఇప్పుడు దానిమాటెందుకు? నీకు నిద్రవొస్తున్నాదన్నావుగా.. కళ్ళుమూసుకుని నిద్రపో.. ఈలోపులో నేను నీ నరాలని సవరదీస్తాను అన్నది శారద.

శారద అన్న మాటలకి సుబద్ర.. ఎంనిద్రపోయేది నా ముఖం.. అన్నాది చిన్నగా..

అదేంటి ఇప్పుడేగా నిద్దరొస్తున్నదన్నవు? అడిగింది శారద.

ఒకమాట అడుగుతాను చెప్పు.. ఈ గదిలో అదోలాంటి మత్తైన పూల పరిమళం ఒకరకమైన కోరికలని రేకెత్తిస్తున్నాది.. నీకెప్పుడైనా అది అనుభవంలోకి వొచ్చిందా? అడిగింది సుబద్ర

సుబద్ర అన్నమాటలకి శారద చిన్నగా నవ్వేస్తూ.. మాఇంటికొచ్చి నన్నే అలా అడిగితె నిన్నేమనుకోవాలి..? మా ఇంట్లో అమ్మవారి పూజ చేస్తాం. అందువల్ల మా ఇంట్లో ఎప్పుడూ ఈపూలపరిమళం అలా వుంటూనే వుంటుంది అన్నాది శారద.

నిజమా..? నీకో సంగతి తెలుసా..? ఎవరైన ఒక దేవత వుపాసన చేస్తే.. ఆదేవత అనుగ్రహం కలిగినప్పుడే ఆఇంట్లో ఇలాంటి సువాసనలు వుంటాయంటారు.. అలా ఐతే నీకు అమ్మవారి అనుగ్రహం పూర్తిగా కలిగినట్లే.. అన్నాది ఒకింత వుత్సాహంగా సుబద్ర.

1 Comment

Add a Comment
  1. Nice and interesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *